KoçSistem Solutions

Report
Automatic Meter Reading Solution
Otomatik Sayaç Okuma Çözümü
Cenk Tekin
Sales Manager
Automation and Mobile Solutions
KoçSistem
Company Profile
/Şirket Profili
As a leading and pioneering corporation of Information
Technologies and Communications Sector in Turkey,
KoçSistem has been serving to the world of business by
idealizing technology for almost 70 years.
As KoçSistem, we hold on to the principle of
providing services for our customers in accordance with an
“end-to-end” service concept which entails special
technological solutions engineered according to specific
requirements of customers, on a level reaching far beyond
their expectations.
Milestones
Kilometre Taşları
Koç
Burroughs.
1945
KoçSistem
1987
1962
Koç Ticaret
Büro
Levazımatı A.Ş.
Istanbul Operation Center
& Printing Center
1999
1997
Koç-Unisys.
2001
Callus Information
and Communications
Services Inc.
KoçSistem Solution Center
KoçSistem Innovation R&D
Center Certified by Ministry
2008
2006
2000
Outsourcing
Services Call
Center
ISO 2000
Certificate,
ITIL Service
Management
CMMI L3
Ankara
Emergency
Center
EU Future Internet
FP7 FInest Project
Samsun Callus 2nd
Call Center
2010
2009
Digital signage
software - Pixage
KoçSistem Stage
(Sahne)
2011
ISO 14001 Environment
Management OHSAS
Occupational Health and
Safety Management
certificates
Cloud Computing
Services in Data
Center
Samsun Callus Call
Center
25% Compound annual growth
rate for the past five years!
KoçSistem at a Glance
Bir bakışta KoçSistem
KoçSistem is the leading and pioneering corporation
of Information Technologies and Communications
Sector in Turkey.
/KoçSistem Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim
sektründe lider ve öncü bir kuruluştur.
2012 Revenue: 518 Mio TL
Non-Koç Revenue : 53%
Services Revenue: 53%
Number of Employees: 2000+
Number of servers managed and hosted: 3.000+
Market Position*
#2 in IT Services Market with 10,3% market share
#1 Turkey IT Outsourcing Services
#1 Application Management Outsourcing Services
#2 Network and Desktop Outsourcing Services
#2 Hosted Application Management Market
#2 Application Consulting and Customization Market
#3 Information Systems Consulting Market
*IDC Turkey IT Services Market 2012-2016 Forecast and 2011 Vendor Shares
Value Proposition
Değer Önermesi
Customers need…
/Müşteri ihtiyaçları...
KoçSistem provides…
/Koçsistem’in sağladıkları
Customer Oriented Approach
Efficiency/Verimlilik
Accountability/Ölçülebilirlik
Speed/Hız
Ease of Management/Kolay Yönetim
Sustainability/Sürdürebilirilk
/ Müşteri Odaklı Yaklaşım
Innovation/Yenilik
Specialization/Uzmanlık
Scalability/Ölçeklenebilirlik
End-to-End Solutions/Uçtan-Uca-Çözüm
Automatic Meter Reading Solution
Otomatik Sayaç Okuma Çözümü
SistemetriKS
Why Energy Management?
Neden Enerji Yönetimi ?
• How can you manage increasing energy costs in your base stations ?
/Baz istasyonlarınızda artan enerji maliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz ?
• How can you use various energy data points to increase the overall
efficiency of operations?
/Operasyonlarınızın toplam verimliliği artırmak için farklı enerji tüketim
bilgilerini nasıl kullanıyorsunuz ?
• What can you do to avoid paying peak demand charges?
/Talebin yüksek olduğu zamanlarda yüksek fiyatlarla nasıl başediyorsunuz?
• How can you reduce support time to research and resolve energyrelated failures and false alarms?
/Enerji sistemleriyle ilgili ortaya çıkan hata ve yanlış alarmlar için harcanan
destek ve çözüm sürelerini nasıl azaltabilirsiniz ?
• How can you optimize energy utilization ?
/Enerji kullanımını nasıl en verimli hale getirebilirsiniz ?
Energy Management
Enerji Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
Measure: Metering/Ölçme
Data Collecting/Veri toplama
Remote Control/Uzaktan Yönetim
Monitor/İzleme
Analyze/Analiz
Report/Raporlama
Event & Alert Management/Olay ve Alarm yönetimi
Remote Energy Management System
Uzaktan Enerji Yönetim Sistemi
•
•
•
•
•
•
•
•
Availability/Ulaşılabilirlik
Tracebility/İzlenebilirlik
Accountability/Ölçülebilirlik
Operational costs/Operasyonel maliyetler
Downtime /Atıl zaman
Loss of revenue /Gelir Kaybı
SLAs / Servis Hizmet Seviyeleri
Customer satisfaction/Müşteri memnuniyeti
Advantages
Avantajları
• Monitor key performance indicators in real time/Gerçek
zamanlı KPI’ların izlenmesi
• Proactive remote control/Proaktif uzaktan yönetim
• Remote problem solving /Uzaktan problem çözme
• Decrease in support costs/Destek maliyetlerinde azalma
• Easy management /Kolay yönetim
• Proactive event/alarm management /Proaktif olay/alarm
yönetimi
• Demand prediction and smart tariff planning infrastructure
/Talep tahmini ve tarife planlama altyapısı
SistemetriKS Solutions
SistemetriKS Çözümü
Smart Meters
Akıllı Sayaç
• KoçSistem Communication Unit
KoçSistem Haberleşme Ünitesi
• Smartmeters have 3 components;
/Akıllı sayaç 3 bileşenden oluşmaktadır.
–GPRS module (3G or 2G Motorola Module)
– 3DES and RSA crypto with only 3G Module
–Card reader module (embedded or stand alone)
(GPRS Data transmission is 4 KB per read.)
Smart Meters
Akıllı Sayaç
• There are different types of prepayment Meters depending on your
needs. Token, Key, Smartcard and SMS payment method.
/İhtiyaçlara uygun olarak Jeton, Anahtar, Akıllı kart ve SMS ön-ödemeli
sistemle çalışan sayaçlar vardır.
• Embedded RFID reader for prepaid system
/Ön ödemeli sistemler için gömülü RFID okuyucu
• GPRS embedded Smartmeters which can works with SMS payment
method
/SMS ile ödemeye uygun GPRS gömülü akıllı sayaç
• We can easily integrate every kind of smartmeter with embedded,
modbus or optic port connection.
/Farklı akıllı sayaçlarla modbus veya optik kanal üzerinden entegrasyon
yapılabilir
Energy Metering Use Case
Enerji Sayaç Okuma Senaryosu
How Prepaid System Work?
Ön Ödemeli Sistem Nasıl Çalışır ?
–Token, Key or Smartcard loaded by electric company from offices and kiosks.
/Self Servis Kiosklardan veya elektrik perakende firmalarından Jeton, Anahtar
veya Akıllı Kart ile kredi dolumu yapılır.
– Token, Key or Smartcard read by embedded smartmeter reader and
smartmeter open activity. After credit finished smartmeter closed activity.
/Jeton, Anahtar veya Smartkart üzerindeki kredi bilgisi sayaç tarafından
okunur ve kredi bittiğinde sayaç aktivitesi otomatik olarak kullanıma kapatılır.
–System can send SMS to users when credit is low. /Sistem kredi miktarı
azaltığında SMS ile kullanıcıya bilgi verebilir.
–GPRS module have ability close and open the smartmeter so without Token,
Key or Smartcard prepaid system can work by SMS/GPRS.
/GPRS/SMS modülü ayrıca akıllı sayacı Jeton, Anahtar veya Smartkart
olmadan uzaktan açma ve kapanmasına imkan vermektedir.
End to End Solutions
Uçtan Uca Çözüm
Global Reference
Finance
Automotive
Manufacturing
Energy
Other
Local Reference
Finance
Manufacturing
Telecom
Automotive
Energy
Other

similar documents