Baza danych

Report
Baza danych (data base) – to
uporządkowany zbiór danych z
pewnej dziedziny tematycznej,
zorganizowany w sposób
umożliwiający ich wyszukiwanie
według zadanych kryteriów.
Przykłady baz danych:
Bazą danych może być zbiór danych
o uczniach i ocenach
przechowywany w dzienniku
lekcyjnym.
Bazą danych może być kartoteka
pacjentów w przychodni lekarskiej.
Baza danych składa się z tabel, te
natomiast zawierają pola. W każdym z
nich znajduje się pojedyncza
informacja. Pewna liczba pól razem
tworzy rekord, czyli dane dotyczące
konkretnego elementu.
Dane są najczęściej uporządkowane w formie
tabel.
Tabela - struktura przechowująca dane
dotyczące określonego tematu
•kolumny – atrybuty (pola), określony
typ danych, POLEM nazywamy również
pojedynczą komórkę
•wiersze – rekordy
Nazwa pola Nazwa pola Nazwa pola Nazwa pola
Rekord
Pole
Bazy danych można podzielić według
struktur danych, których używają:
- bazy proste:
kartotekowe, hierarchiczne
- bazy złożone:
relacyjne, obiektowe, relacyjnoobiektowe, strumieniowe,
temporalne.
• Excel
• MS Access
• Oracle
• MySQL
• FileMaker
• GS-Base
• Kexi 2007
Najczęściej spotykane typy baz danych
Proste bazy danych o pojedynczej tabeli (np. Excel, własne
programy)
Jednostanowiskowa baza biurowa (np. MS Access)
Baza typu „klient-serwer” – dostęp z wielu stanowisk (np.
Oracle)
Internetowa baza danych – dostęp z dowolnego
komputera podłączonego do Internetu (np. MySQL)
Bazy rozproszone
Filtr - zestaw ograniczeń nakładanych na rekordy w bazie
danych, który pozwala je selekcjonować. Filtry nie
zmieniają danych, a jedynie umożliwiają przeglądanie
informacji, których potrzebujemy
Sortowanie - proces polegający na odpowiednim ułożeniu
rekordów w pamięci operacyjnej komputera lub na dysku,
według zadanej kolejności i zadanego sposobu, np. według
kolumny

similar documents