BTP207_ders6

Report
BTP 207
İNTERNET PROGRAMCILIĞI I
Ders 6
CSS Text Özellikleri
2
Metinleri biçimlendirmek için kullanılır. Özellikleri ve aldıkları değerler:
 Color: Metnin rengini belirler.
 Letter-spacing: Karakterler arası boşluğu belirler.
 Text-align: Metnin yataydaki konumunu belirler.
 Left (sol), right (sağ), center (ortalı), justify (iki yana yaslı) değerlerini alır.
 Text-decoration: Metni şekillendirmek için kullanılır.
 None (hiçbiri), underline (altı çizgili), overline (üstü çizgili), line-through (ortası çizgili),
blink (yanıp sönen)
 Text-indent: Metnin başlangıç noktasına olan uzaklığını belirler.
 Text-transform: Metnin harf büyüklüklerini ayarlamak için kullanılır.
 None (hiçbiri), capitalize (ilk harfler büyük), uppercase (tümü büyük), lowercase (tümü küçük)
 Word-spacing: Kelimeler arası boşluğu ayarlamak için kullanılır.
CSS Font Özellikleri
Font ile ilgili özellikleri ayarlamak ve biçimlendirmek için kullanılır.
 Serif: Karakter sonu küçük çıkıntılardan oluşur. Times New Roman, Georgia gibi
 Sans-Serif: Karakter çizgi sonlarında çıkıntılar yoktur. Arial, Verdana gibi
 Monospace: Tüm karakterler eşit yer kaplar. Courier New, Lucida Console
Özellikleri ve aldıkları değerler:
 Font-family: Fontun tipini belirler.
 Verdana, Arial,…
 Font-size: Fontun büyüklüğünü belirler.
 Font-style: Fontun stilini belirlemek için kullanılır.
 Normal, italic, oblique değerlerini alır.
 Font variant
 Normal, small-caps değerlerini alır.
 Font-weight: Fontun ağırlığını (kalınlığını) belirlemek için kullanılır.
 Normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 değerlerini alır.
3
CSS Kenar Özellikleri
Nesneleri (paragraf, resim,…) çerçeveleyecek kenarları biçimlendirmek için
kullanılır . Özellikleri ve aldıkları değerler:
 Border-color: Dört kenarın rengini belirlemek için kullanılır.
 Border-style: Dört kenarın biçimini belirlemek için kullanılır.
 None, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset değerlerini alır.
 Border-width: Dört kenarın genişliğini belirlemek için kullanılır.
 Thin (ince), medium (orta), thick (kalın) değerlerini alır.






Border-bottom-color: Alt kenarın rengini belirler.
Border-bottom-style: Alt kenarın biçimini belirler.
Border-bottom-width: Alt kenarın genişliğini belirler.
Border-left-color: Sol kenarın rengini belirler.
Border-left-style: Sol kenarın biçimini belirler.
Border-left-width: Sol kenarın genişliğini belirler.
4
CSS Kenar Özellikleri






Border-right-color: Sağ kenarın rengini belirler.
Border-right-style: Sağ kenarın biçimini belirler.
Border-right-width: Sağ kenarın genişliğini belirler.
Border-top-color: Üst kenarın rengini belirler.
Border-top-style: Üst kenarın biçimini belirler.
Border-top-width: Üst kenarın genişliğini belirler.
5
Nesneler Arası Uzaklıkları Ayarlama
Özellikleri ve aldıkları değerler:
 Margin-bottom: Elemanın aşağı olan uzaklığını belirler.
 Margin-left: Elemanın sola olan uzaklığını belirler.
 Margin-right: Elemanın sağa olan uzaklığını belirler.
 Margin-top: Elemanın üste olan uzaklığını belirler.
6
Nesneleri Konumlandırma
7
Özellikleri ve aldıkları değerler:
 Bottom: Alt boşluğu belirler.
 Clip: Elemanı istenilen boyutlara kırpmak için kullanılır.
 Left: Sol boşluğu belirler.
 Overflow: İçerik sınırlarının taştığı zaman ne olacağını belirler.
 Auto, hidden, scroll, visible değerlerini alır.
 Position: Bir nesnenin konumunu belirler.
 Absolute: Dahil olduğu blok içerisinde mutlak konumlanmayı tanımlar. Sırasıyla nesnenin sol,
yukarı, sağ, aşağı olan uzaklığını belirler.
 Fixed: Tarayıcı penceresini baz alarak mutlak konumlanmayı tanımlar.
 Relative: Normal konumlanmasını baz alarak bu konumdan sonra mutlak konumlanmayı
belirler. Örneğin, left:30 tanımlaması soldan 30 piksel daha uzaktan konumlanacağını gösterir.
 Static: Nesnenin normal düzen akışına dahil olup herhangi bir pozisyonlanma etkisine dahil
olmadığını gösterir.
Nesneleri Konumlandırma
 Right: Sağ boşluğu belirler.
 Top: Üst boşluğu belirler.
 Z-index: z ekseninde sıra numarası için kullanılır.
8

similar documents