Taksonomia

Report
Taksonomia
Taksonomia: wstęp
Taksonomia
Co to jest taksonomia?
Taksonomia
Cel
Harmonizacja
Bazy danych, lingwistyka i klasyfikacja
5
HARMONIZACJA
Harmonizacja
Projekt
UHRW, Wlk. Brytania i Szwecja – pierwotna grupa
sterująca
Dołączyły do niej Niemcy oraz WIPO w charakterze
obserwatorów
Podstawowym językiem jest język angielski
6
HARMONIZACJA
Harmonizacja
Tworzenie bazy danych
Połącznie baz danych UHRW oraz UKIPO
Oczyszczenie zawartości
Wypełnianie luki
7
HARMONIZACJA
Harmonizacja
Tłumaczenia
Konceptualizacja zawartości
Problemy z tłumaczeniem
Rozwiązania problemów z tłumaczeniem
8
HARMONIZACJA
Harmonizacja
Wynik harmonizacji
Kompletna baza danych towarów i usług
Zharmonizowany proces działań w zakresie rozwoju i
obsługi
Dalsza harmonizacja praktyk
Taksonomia i korzyści z niej płynące
10
PODSTAWY
Podstawy taksonomii
Class 39
Nice Class Headings
Transport, Pakowanie i składowanie towarów,
Koordynowanie planów podróży dla osób
prywatnych i grup
Transport łodziami Usługi transportu powietrznego, Organizowanie eskorty
podróżnych, Transport karetkami ratunkowymi, Wypożyczanie wózków
inwalidzkich, Rozładunek, Transport rurociągami, Transport podróżnych,
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Usługi kierowców, Taksówki (Usługi ), Organizowanie rejsów, Transport kolejowy ,Maklerstwo transportowe,
Dostarczanie energii elektryczne,j Transport łodziami, statkami, Ratownictwo
podwodne, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Usługi wynajmu
pojemników transportowych, Dostawa pizzy, Usługi dystrybucji i dostarczania
wody, Transport promowy
11
PODSTAWY
Podstawy taksonomii
Grupy i struktury
12
PODSTAWY
Podstawy taksonomii
CLASS 39
Dystrybucja za
pomocą rurociągów
i kabli
Usługi
nawigacyjne
Pakowanie i
składowanie
towarów
Transport
Przewożenie i
dostarczanie
towarów
Usługi frachtowe,
przewóz ładunków i
usługi przeprowadzkowe
Wypożyczanie
środków transportu
Dostarczanie
poczty i usługi
kurierskie
Transport
pasażerski
Zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z
przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek
Parkowanie,
przechowywanie
pojazdów, cumowanie
łodzi
Akcje ratunkowe,
holowanie i
ratownictwo
13
KORZYŚCI
Ulepszenia
Zalety klasyfikacji wykorzystującej taksonomię
Wdrożenie
Taxonomy: What are the Benefits?
Wdrożenie taksonomii
TMclass
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
(+ 34) 965 139 100 (centrala)
(+ 34) 965 139 400 (zdarzenia techniczne e-business)
(+ 34) 965 131 344 (ogólny numer faksu)
[email protected]
[email protected]
twitter/oamitweets
youtube/oamitubes
www.oami.europa.eu
Dziękujemy
16

similar documents