ZAWODY POSZUKIWANE - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Report
ZAWODY POSZUKIWANEPoradnictwo dla firm
„Nie przetrwają najsilniejsze gatunki ani
najbardziej inteligentne, ale te które będą mogły
najlepiej przystosować się do zmian i rozwijać
się” - K. Darwin
Agencja doradztwa personalnego
ManpowerGroup przeprowadziła badanie,
z którego wynika, iż czterech na
dziesięciu pracodawców w Polsce ma
trudności ze znalezieniem właściwych
kandydatów.
KOMPETENCJE = wiedza
z danego zakresu (wiem co) +
umiejętności (wiedza procedur wiem
jak i potrafię)+ postawa (chcę i
jestem gotów wykorzystać swoją
wiedze) + cechy osobowości
KWALIFIKACJE =
wykształcenie + staż pracy +
umiejętności pracownika
KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
W przyszłości w niespotykanym dotąd stopniu
dużą rolę będą odgrywać kompetencje miękkie
(między innymi społeczne). To one zadecydują o
sukcesie lub niepowodzeniu w wykorzystywaniu
kompetencji twardych (umiejętności
i kwalifikacje przypisane konkretnym zawodom).
Umiejętności miękkie, które będą szczególnie
wymagane u pracowników:
 przekwalifikowalność i mobilność przestrzenna (91,1%
wskazań),
 znajomość technologii informatycznych (82,2% wskazań);
 znajomość języków obcych (80% wskazań),
 umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym
(73,3% wskazań).
Raport Monster Worldwide Polska
Z najnowszego raportu Monster Worldwide Polska
dotyczącego najpopularniejszych branż wynika, że
najłatwiej o pracę w branży IT, finansach i księgowości,
sprzedaży oraz sektorze usług dla biznesu. Najbardziej
poszukiwanymi kompetencjami w wyżej wymienionych
sektorach jest doświadczenie, kierunkowe wykształcenie
oraz kompetencje miękkie i społeczne. Brak takich
kompetencji utrudnia rozwój i awans na wyższe stanowiska.
Konieczne jest zatem nieustanne kształcenie się
i doszkalanie zarówno pogłębianie wiedzy specjalistycznej,
jak i nauka języków czy trenowanie kompetencji miękkich.
Stopa bezrobocia w powiecie cieszyńskim na przestrzeni
2010, 2011 i 2012 roku
Oferty pracy wg zawodów w powiecie cieszyńskim
w 2012 roku (stan na 31.12.2012)
Lp.
Kod
zawodu
1
2
3
4
5
6
7
522301
515303
411004
243305
911207
341203
818990
8
9
10
11
12
931301
541307
512001
513101
962990
911290
13
723307
14
711202
15
833203
16
311502
17
514101
18
932990
19
341202
20
Pozostałe oferty
Razem
Nazwa zawodu
Sprzedawca
Robotnik gospodarczy
Technik prac biurowych
Specjalista do spraw sprzedaży
Sprzątaczka biurowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej
niesklasyfikowani
Robotnik budowlany
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
Kucharz
Kelner
Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej
niesklasyfikowani
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Murarz
Kierowca samochodu ciężarowego
Kontroler jakości wyrobów mechanicznych
Fryzjer
Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
Opiekun osoby starszej
Oferty pracy
zgłoszone
w 2012 roku
181
149
142
105
75
68
66
49
46
44
41
40
39
37
35
34
28
27
25
23
1031
2285
Zawody deficytowe i nadwyżkowe
 Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód,
na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie
niż liczba osób poszukujących pracy
w tym zawodzie.
 Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód,
na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie
niż liczba osób poszukujących pracy
w tym zawodzie.
ZAWODY DEFICYTOWE W POWIECIE CIESZYŃSKIM:
Lp.
Kod
zawodu
1
541307
2
341203
3
541308
4
5
6
7
8
343301
721302
962903
142004
431102
9
531202
10
262102
11
722304
12
341202
13
235914
14
411004
15
233019
16
242307
17
524402
18
821906
19
311502
20
21
22
23
24
25
26
27
28
514202
911207
263401
311201
412001
325907
751106
931203
524601
29
833203
30
325905
Nazwa zawodu
Pracownik ochrony fizycznej
bez licencji
Opiekun w domu pomocy
społecznej
Pracownik ochrony fizycznej
I stopnia
Bibliotekarz
Blacharz budowlany
Parkingowy
Kierownik supermarketu
Fakturzystka
Asystent nauczyciela
przedszkola
Muzealnik
Operator maszyn do produkcji
wyrobów z drutu, lin, siatek i
kabli
Opiekun osoby starszej
Wychowawca w placówkach
oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych
Technik prac biurowych
Nauczyciele przysposobienia
obronnego
Specjalista do spraw kadr
Organizator obsługi sprzedaży
internetowej
Monter wyrobów z tworzyw
sztucznych
Kontroler jakości wyrobów
mechanicznych
Kosmetyczka
Sprzątaczka biurowa
Psycholog
Kosztorysant budowlany
Sekretarka
Terapeuta zajęciowy
Ubojowy
Meliorant
Wydawca posiłków / bufetowy
Kierowca samochodu
ciężarowego
Opiekunka dziecięca
Średnia
miesięczna
liczba ofert
pracy
Średnia miesięczna
liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych
Wskaźnik
intensywności
nadwyżki (deficytu)
zawodów
3,83
0,17
23
5,67
0,42
13,6
0,67
0,08
8
0,58
0,58
0,5
0,42
0,42
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
7
7
6
5
5
1
0,25
4
0,33
0,08
4
0,33
0,08
4
1,92
0,5
3,83
0,58
0,17
3,5
11,83
3,83
3,09
0,25
0,08
3
0,25
0,08
3
0,25
0,08
3
0,25
0,08
3
2,33
0,83
2,8
1,17
6,25
0,33
0,33
1,42
0,58
0,83
0,42
0,92
0,5
2,92
0,17
0,17
0,75
0,33
0,5
0,25
0,58
2,33
2,14
2
2
1,89
1,75
1,67
1,67
1,57
2,83
2
1,42
1
0,75
1,33
Najliczniejsze zawody bezrobotnych absolwentów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w 2012 roku (stan
na 31.12.2012) – bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Cieszynie z wszystkich rodzajów szkół, nie tylko z powiatu
cieszyńskiego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kod
zawodu
000000
522301
512002
514101
723103
322002
311204
235107
711202
512001
351203
741103
522305
331403
242217
228301
311504
752205
19
242190
Lp.
311703
20
Pozostałe
Razem
Nazwa zawodu
Bez zawodu
Sprzedawca
Kucharz małej gastronomii
Fryzjer
Mechanik pojazdów samochodowych
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik budownictwa
Pedagog
Murarz
Kucharz
Technik informatyk
Elektryk
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Specjalista administracji publicznej
Fizjoterapeuta
Technik mechanik
Stolarz
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i
organizacji
Technik górnictwa podziemnego
Liczba osób
Kobiety
135
31
27
26
18
17
16
14
13
9
9
9
8
7
7
7
6
6
68
27
14
25
0
13
2
11
0
5
0
0
8
6
3
4
0
0
6
4
6
201
578
0
112
302
Zawody te w większości reprezentują kierunki kształcenia
oferowane przez szkoły powiatu cieszyńskiego.
Rodzaje błędów popełnianych na drodze wyboru zawodu i/lub
kształcenia:
 Wybór szkoły pod wpływem rówieśników
 Wybór szkoły/ zawodu pod wpływem rodziców
 Wybór zawodu niedostosowany do potrzeb rynku pracy
(w perspektywie kliku lat)
 Wybór zawodu pozostawiony całkowitemu przypadkowi
 Wybór zawodu niezgodny z predyspozycjami
i zainteresowaniami, a także możliwościami
 Wybór zawodu nie uwzględniający miejsca wykonywania
pracy (po studiach powrót do małej miejscowości)
PORADNICTWO ZAWODOWE
Usługa poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
skierowana jest głównie do osób bezrobotnych oraz
poszukujących pracy i polega przede wszystkim na pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez
udzielanie porad indywidualnych i grupowych,
a ponadto obejmuje pomoc pracodawcom w doborze kandydatów
do pracy.
Zawody przyszłości według raportu
Praca 2020:
Informacja:
 Menedżer informacji
 Broker i selektor informacji
 Audytor wiarygodności informacji
 Broker praw własności przemysłowej
 Waste data handler - ochrona i usuwanie danych osobowych w
Internecie
 Broker czasu
Rozrywka:
 Hotelarz
 Touroperator
 Animator parku rozrywki
Zdrowie:
 Chirurg plastyczny
 Menedżer szpitala oraz placówek opieki
 Pielęgniarz, opiekun osób starszych
 Rehabilitant
 Instruktor fitness i fizjoterapeuta
Technologia:
 Teleinformatyk
 Mechatronik
 Programista
 Administrator baz danych i sieci
 Twórca i koordynator przedsięwzięć
multimedialnych
 Ethical haker - wyszukiwanie słabych stron
systemu
Internet:
 Webmaster - projektant i wykonawca stron www
 Copywriter
 Wirtualny prawnik, nauczyciel, doradca finansowy
 Analityk ruchu na witrynach internetowych
 Specjalista od komunikacji e-mail
 Content manager - zarządzanie treścią stron www
 Ekspert pozycjonowania informacji w serwisach
wyszukujących
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6
tel. 033 851 49 91 wew. 131
http://www.pup.cieszyn.pl
Dziękuję za uwagę
Kornelia Faruga – doradca zawodowy

similar documents