Dündar_Özdemir - ICSG ISTANBUL 2015

Report
Akıllı Şebekelerde
Örnek Uygulamalar
Dündar Özdemir
TURKCELL
10 Mayıs 2013, İstanbul
Uzaktan Sayaç Okuma OSOS
• Kayıp/Kaçaklar önlenir
• Kesme / Açma maliyeti sıfırlanır.
• Yanlış okuma maliyetleri ortadan kalkar
• Okuma Personelleri daha kalifiye kullanılır
• Arızalı sayaçların güvenlik riski ve gelir kaybı engellenir.
• Sızıntı, yüksek tüketim, sayaca müdahale, düşük pil
anında alarm üretir.
Turkcell M2M ile 17 Bölge 80 Bin Nokta
Örnek Şehir: Suyubol Şehri
Nüfus: 100.000
Abone Sayacından kaynaklanan kayıp-kaçak: %8
Ortalama Yıllık Su Geliri: 60 mio TL
Abonenin %5’i
toplam
Tahakkukun %37’i
Suyubol Şehri Akıllı Sayaç Simulasyonu
4 yıllık sayaçtan kaynaklanan Toplam Kayıp Kaçak: 15,2 mio TL
5,529,600 ₺
5,126,400 ₺
4,147,200 ₺
+ 7.219.200 TL
2,361,600 ₺
1,228,800 ₺
15 ₺
30 ₺
80 ₺
300 ₺
800 ₺
864,000 ₺
1,500 ₺
Toplam 5.000 Akıllı Sayaçla 4 yılda 7,2 milyon TL’lik kayıp kaçak engellenebilir.
Projenin yaklaşık 4 yıllık Maliyeti: 2 mio TL
Trafo Merkezi İzleme
• Uzaktan Verilerinin Okunması
• Yük Profili Takibi
• Talep Yönetimi
• Gerilim Etkin Değer Takibi
• Trafodaki Aktif/Reaktif Yönetimi
• Veri Analizi
Trafo Merkezi - Yük Profili Takibi
•İl, Trafo veya Santral Kırılımında
•Saatlik, Günlük, Aylık Raporlar
•XML, XLS, PDF, CSV, TIFF, HTML Formatları
Trafo Merkezi - Talep Yönetimi
Şebekenin indirim ve artırım taleplerinin etkin
yönetimi sağlanır.
Trafo Merkezi - Gerilim Etkin Değer Takibi
EPDK Kalite Yönetmeliği ve TEİAS belirlediği sisteme verilen gerilim alt/üst limitlerinin
kontrolü sağlanır ve raporlanır.
Trafo Merkezi - Aktif/Reaktif Yönetimi
İndüktif ve Kapasitif değerler anlık izlenir reaktif bedel oluşumu önlenebilir.
Trafo - Data Analizi
Organize Sanayi Bölgeleri için OSOS
• Elektrik sayaçları
• Doğalgaz hacim düzelticileri
• Kullanma suyu sayaçları
• Atık su debi ölçerleri
• Enerji analizörleri
• Sekonder koruma röleleri
• Uzaktan Açma-Kapama
• Faturalama
Akıllı Sokak Aydınlata Yönetimi
• Tek merkezden il, ilçe ve sokak bazında yönetim
• Coğrafi bilgi sistemleri ile entegre
• Sorunlu noktaların harita üzerinden tespiti
• Hava durumu veya trafiğe göre aydınlatma
• %30 ila %70 arasında tasarruf
• Dünya da 500 Şehirde
Reaktif Enerji Yönetim Hizmeti
• Reaktif Enerji Yönetim teklifi ile Serbest
Tüketicilerde farklılaşma fırsatı
Elektrik Kesinti Uyarı Sistemi
32.000+ Baz istasyonumuzdaki Elektrik Kesintilerinden Şebekedeki Kesintiler Raporlanabiliyor
Değer Zincirindeki farklı ihtiyaçlar
2
Operasyonel Verimlilik,
Müşteri İlişkileri Yönetimi
4
HOBIM – APEX
5
Coğrafi Bilgi
Sistemi
IP Ağı
M2M
Akıllı Şebeke
Yönetimi
Sayaç Veri
Yönetim
Sistemi
(MDMS)
ERP
Çözümleri
CRM
Çözümleri
Faturalama
Doküman
Yönetimi
1
Ölçüm
Elektronik
Sayaç
Analiz
Sayaç
Bilgileri
Okuma
Veri Transferi
Haberleşme
kutusu
Süreç Yönetimi
Kontrol ve
Değerlendir
me
Veri Toplama
3
Turkcell Uzaktan Sayaç Okuma & Entegrasyon
HOBIM – APEX
Teşekkür Ederiz

similar documents