Maisto mokslo žinių pritaikymas versle.

Report
MAISTO MOKSLO ŽINIŲ
PRITAIKYMAS VERSLE
Doc. Dr. Loreta Bašinskienė
KTU, Maisto mokslo ir technologijos katedra
ENN seminaras, Kaunas, 2014 lapkričio 25 d.
Maisto studijos ir mokslas KTU
KTU - vienintelė studijų institucija
Lietuvoje, kurioje suteikiamas
universitetinis išsilavinimas maisto
mokslo ir technologijų srityje trijose
studijų pakopose: bakalauro, magistro,
mokslų daktaro.
Nuo 1951 m. universitete paruošta:
•2180 maisto produktų technologijos įvairių
specializacijų technologai
•1351 visuomeninio maitinimo technologijos
ir organizavimo specialybės technologai
•96 katedros absolventai apgynė mokslų
daktaro (mokslų kandidato) disertacijas
•8 katedros absolventai apgynė habilituoto
mokslų daktaro (mokslų daktaro) disertacijas
Maisto mokslo ir technologijos
katedros personalas
■
■
Pedagoginis personalas:
– 4 profesoriai;
– 9 docentai;
– 5 lektoriai;
Mokslinis personalas:
– 1 vyr. mokslo darbuotojas;
– 3 jaunesnieji mokslo darbuotojai;
•
Studijas aptarnaujantis
personalas (laboratorijų
centras):
– 1 administratorė;
– 1 laboratorijos vedėja;
– 2 vyr. laborantės;
– 1 inžinierius;
Studijų programos
■ KTU yra 3 maisto technologijų krypties studijų
programos:
– Bakalauro studijų programa Maisto mokslas ir
technologija;
▪ Iki 2013 m. programos pavadinimas buvo Maisto
technologija ir inžinerija
– Magistrantūros studijų programa Maisto produktų
technologija;
– Magistrantūros studijų programa Maisto mokslas ir
sauga
▪ Nuo 2013 m. programa dėstoma anglų kalba
Verslo partnerių dalyvavimo
studijose didinimas
– Konsultacijos su verslo atstovais, tobulinant
programas;
– Dalis kvalifikacinių komisijų narių, ginant
baigiamuosius darbus, yra verslo partnerių atstovai;
– Verslo įmonės skelbia baigiamųjų darbų konkursus:
▪ 2012 m. AB „Kauno grūdai“ pateikė baigiamųjų
darbų temų sąrašą ir paskelbė konkursą
geriausiems darbams išrinkti;
▪ 2013 m. AB “Volfas Engelman” 5 baigiamuosius
darbus, kuriuose buvo nagrinėjamos alaus
technologijų problemos, apdovanojo premijomis po
2 tūkst.Lt;
5
Verslo partnerių dalyvavimo
studijose didinimas
– Jau tradicija tapo Maisto
technologijų dienos, kurias maisto
technologai organizuoja
studentams:
• „Mėsos technologijų dirbtuvės
nuo α iki Ω“;
• „Plokščiosios duonos ir tortilijų
kepimo technologijos“,
• „Novatoriški maisto gaminimo bei
pateikimo būdai“
– Mecenatų stipendijos maisto technologijas
studijuojantiems studentams:
▪ įsteigė AB “Volfas Engelman”, UAB
„Moguntia Baltija“, „Vičiūnų“ įmonių
grupės, UAB „Verus Gustus“ ir kt.
6
Materialinės bazės gerinimas
■ ES struktūrinių fondų paramos lėšomis
įsteigta:
– Maisto mokslo ir technologijų
kompetencijos centras,
– Chromatografijos ir masių
spektrometrijos,
– Biologiškai aktyvių junginių
ekstrakcijos ir
– Reologijos ir kt. laboratorijos,
aprūpintos šiuolaikine technologine
ir analitine įranga
7
Maisto mokslo ir verslo
bendradarbiavimas
■ Artimiausius septynerius metus ES daug dėmesio
skirs mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui
pagal Sumaniosios specializacijos programą.
■ Šios programos (iki 2022 metų) prioritetai:
– Saugesnis maistas
– Funkcionalusis maistas
– Inovatyvus biožaliavų kūrimas, gamyba ir perdirbimas
(“biorafinavimas”) .
■ KTU mokslininkai šias problemas nagrinėja gana
seniai.
■ ES struktūrinių fondų paramos lėšomis įkurtose
moderniose mokslinėse laboratorijose atsirado
galimybė patikrinti šias idėjas.
Saugesnis maistas
Saugesnio maisto gamybos ir kūrimo technologijos, sintetinių
maisto komponentų (priedų) keitimas gamtinės kilmės
komponentais, naudingų agrožaliavų savybių išsaugojimas
Kelrodžiai
“Saugesnis maistas”
Funkcionalusis maistas
Funkcionalusis maistas, subalansuotos sudėties maistas
pagal sveikos mitybos rekomendacijas skirtingoms gyventojų
grupėms ir jo gamybos technologijos
„Funkcionalusis maistas“ ateities maistas
Kelrodžiai
“Funkcionalusis maistas”
Biorafinavimas
Agrobiožaliavų rafinavimo technologijos ir joms skirtos
medžiagos, išgaunant funkcionaliasiąs ir aukštesnės vertės
medžiagas maistui ir kitiems poreikiams
Mokslinė veikla KTU
Specialistų rengimas
ir technologijų
perdavimas
Maistas
ir
sveikata
Maisto
kokybė ir
gamyba
Maisto sauga
Maistas ir
vartotojas
Tausojanti
maisto gamyba
Maisto grandinės valdymas
Maisto mokslo ir
technologijos katedros
specialistai siūlo savo
žinias šiose srityse:
⇁ Maistas ir sveikata
⇁ Maisto kokybė ir
gamyba
⇁ Maisto sauga
⇁ Maistas ir vartotojas
⇁ Tausojanti maisto
gamyba
⇁ Maisto grandinės
valdymas
Ūkio subjektų užsakomi tyrimai
– Techninės konsultacijos;
– Prototipinio produkto ir
technologijos kūrimas bei
demonstracija;
– Produktų gamyba
laboratorinėmis ir pusiau
gamybinėmis sąlygomis;
– Specialistų kvalifikacijos
kėlimas;
– Pasirašyta sutarčių su verslo
partneriais:
alaus pramonės - 8
pieno pramonės - 5
mėsos pramonės - 3
duonos pramonės - 8
kitos įmonės - 6
Mokslinių tyrimų kryptys
■
Augalinės kilmės bioaktyvūs komponentai ir cheminės
reakcijos maiste
– Vadovas - prof. Petras Rimantas Venskutonis
Grupė tiria įvairius augalų sintetinamus komponentus, kuriuos
galima panaudoti maisto kokybės gerinimui, biologinės vertės
didinimui bei maiste vykstančių reakcijų kontrolei.
■
Augalinių produktų mokslas ir technologijos
– Vadovė - prof. Gražina Juodeikienė
Grupė tiria ir kuria inovatyvius bioįrankius bei greitus neinvazinius
analizės metodus kaip galingus instrumentus sveikesnių, didesnės
mitybinės vertės augalinių maisto produktų gamybai.
■
Biopolimerų funkcinės savybės ir maisto struktūros
projektavimas
– Vadovė - prof. Daiva Leskauskaitė
Grupė tiria makromolekulių funkcijas maiste ir projektuoja maisto
struktūras, siekiant kontroliuoti maisto produktų stabilumą, kokybę
ir biologinę vertę.
Vykdomi tarptautiniai projektai
■
ES 7-osios bendrosios programos projektai
– Pieno pramonės perorganizavimas tvariam pieno perdirbimo procesui
(SUSMILK), 2013-2016, prof. G. Juodeikienė
■
EUREKA / ITEA2 klasterio projektai
– ITEA2 09041, Akustinių bangų taikymas poringo maisto ir ne maisto matricų
kokybės ir saugos analizei (ACOUSTICS), 2011-2014, prof. G. Juodeikienė
– 11005, Empatiniai produktai (EMPATHIC), 2012–2015, prof. Gražina Juodeikienė
■
COST veiklos
– CM 0903 Biomasės panaudojimas atsinaujinančių degalų ir cheminių
medžiagų gamybai, 2009-2013 , prof. Gražina Juodeikienė
– FA 0804 Molekulinė žemdirbystė: augalai – aukštesnės vertės baltymų
gamybos platforma, 2009-2013, prof. G. Juodeikienė
– FA 1001 Inovatyvių fundamentinių priklausomybių sistemose maistasstruktūra-savybės pritaikymas kuriant maisto produktus vartotojų sveikatai,
malonumui ir patogumui, 2010-2013, prof. D. Leskauskaitė
– FA1202 Europinė sistema bakterijų kolonizavimo ir atsparumo mažinimui
maiste ir maisto gamybos įrenginiuose, 2012–2016, dr. A. Šipailienė
Vykdomi nacionaliniai projektai
Nacionalinės mokslo programos "Sveikas ir saugus maistas"
projektai
– Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant
jo struktūrą ir funkcionalumą (TRAMAKOBIO), prof. D.Leskauskaitė.
– Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir
daržininkystės produktų kokybei (LAIKYMAS), prof. D.Leskauskaitė.
– Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai komponentai maisto biologinei
vertei ir saugai padidinti (Biofitokomponentai), prof. R. Venskutonis.
– Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas
priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (Uogbiogena), prof. R. Venskutonis
– Uogų išspaudų biorafinavimas į funkcionaliuosius komponentus
aukšto slėgio ir fermentiniais metodais, prof. R. Venskutonis
– Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės
žaliavos kietafazę fermentaciją (BIOFITAS), prof. G. Juodeikienė
– Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka mėsos gaminių kokybei ir
biologinei vertei, dr. I. Jasutienė
Vykdomi nacionaliniai projektai
■
Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai
– Naujas antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų bioproduktas
ekologiškai auginamų grūdų sveikatingumui didinti“
(BIOEKOTECH), prof. G. Juodeikienė
■
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos projektai
– Nanokrakmolo ir bioaktyvių medžiagų kompozicijos funkciniam
maistui (Nanokrakmolas), prof. Algirdas Žemaitaitis / prof. P.R.
Venskutonis
Inočekiai 2014
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Antimikrobinio preparato augalų sveikumo didinimui veikimo
mechanizmas ir nauda; prof. G. Juodeikienė
Ksilanazių panaudojimas glitimo baltyminių medžiagų išgavimo iš
kviečių matricos efektyvumo didinimui; prof. G. Juodeikienė
Avižinių produktų panaudojimo galimybės kvietinių kepinių
maistingumui didinti; dr. D. Vidmantienė
Ryšių tarp maisto produktų instrumentinio, juslinio ir emocinio
vertinimo parametrų nustatymas; doc. L. Bašinskienė
Mokslinių tyrimų sukauptu pažinimu paremti darbai, kurių tikslas –
kurti naujas alaus, giros ir panašių gėrimų rūšis, diegti naujus
procesus, iš esmės tobulinti jau sukurtus; doc. R. Kublickas
Šinšilų mėsos perdirbimo galimybių tyrimas ir produkto prototipinės
technologijos sukūrimas; doc. R. Vinauskienė
Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų
cheminių bei technologinių charakteristikų tyrimai; dr. A. Šipailienė
Kavos tirščių perdirbimas ir pateikimas rinką; prof. R. Venskutonis
Specifinės augalinės žaliavos (C. sativa) ekstrahavimo superkriziniu
anglies dvideginiu proceso parametrų optimizavimas; prof. R.
Venskutonis
AčiūUŽ
užDĖMESĮ
dėmesį
AČIŪ
El. paštas: [email protected]

similar documents