Document

Report
Küresel Yenilik Faktörleri— Türkiye’yi Değiştiren Trendler
& Etkiler
Sunumun yapıldığı etkinlik:
ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI
Frost & Sullivan Hakkında
Genel Bilgiler:
1961 yılında kuruldu
Dünya genelinde 40 bölgede Danışmanlık & Analiz Hizmeti
Büyüyen şirketler, Global 1000 şirketleri ve yatırım
toplulukları gibi dünya çapında müşteriler
Müşteriye özel Büyüme Sistemi: Büyüme Ortaklığı
Hizmetleri, Büyüme Danışmanlığı ve Büyüme Ekibi
Üyeliği™
Büyümede Mükemmellik Matrisinin geliştiricileri – Şirket
yöneticileri için sektöründe lider büyüme konumlama
aracı
TEAM Metodolojisi Geliştiricileri - teknoloji, piyasalar ve
büyüme imkanlarına yönelik müşteriye özel 360 Derecelik
Perspektif sunma olanağı
Frost & Sullivan’s Global Coverage
Bilişim ve İletişim
Teknolojileri
Elektronik & Yarı İletkenler
Endüstriyel Otomasyon
Otomotiv
Mekanik Güç Aktarımı, Akışkan
Güç, Makine, Süreç Denetim
Aygıtları, Endüstriyel
Otomasyon ve Yazılım, Lazer &
Robot, Kaynak, AKILLI Fabrika
Güç Aktarım Mekanizmaları & Alternatif
Tahrik, Şasi, Modüller & Sistemler,
Güvenlik & Sürücü Desteği, Navigasyon
& Bilgi-Eğlence, Elektronik, Yazılım,
Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler,
Elektrikli Taşıtlar
Kurumsal İletişim, Telekom
Hizmetleri, Mobil & Kablosuz
İletişim, Dijital Medya, Ağ Güvenliği,
Bağlantı Merkezi, Firma Yazılımları,
Uydu & Uzay İletişimi, Bilgi
Teknolojileri Uyg., Ağ Altyapısı
Elektrikli Aletler, Bileşenler, Yarı
İletkenler, Yüzey Montajı Teknolojisi, ,
Fason Üretim, Otomatik Kimlik Tespiti
ve Güvenliği
Sağlık Hizmetleri
Enerji & Güç Sistemleri
Çevre Ürünleri & Hizmetleri
Ölçme & Enstrümentasyon
Tıbbi Cihazlar ve Ameliyat Araçları, İlaç
Geliştirme, Klinik Tanı, Tıbbi İlaçlar,
Tıbbi Görüntüleme, Hasta İzleme,
Teletıp, Sağlık Bilgi Teknolojileri
Güç Üretimi, Aktarımı & Dağıtımı,
Dağıtılmış Enerji, Güç Kaynakları, Enerji
Hizmetleri, Bataryalar, Yenilenebilir &
Alternatif Enerji, Güç Kalitesi, AKILLI
Enerji
Su & Atık Su Yönetimi, Hava İşleme,
Çevre Sağlığı & Güvenliği, Bireysel
Korunma Araçları
Test & Ölçme, Sensör, Denetim
Hizmetleri, Tahribatsız Muayene,
Laboratuvar & Analiz Araçları
Hava-Uzay & Savunma
Kimyasallar, Malzemeler
& Gıda Bileşenleri
Ulaşım & Lojistik
Bina Teknolojileri & Hizmetleri
Lojistik & Dağıtım, Depolama, Tedarik
Zinciri Yönetimi, Ulaşım Sistemleri,
Demiryolu Lojistiği, Liman & Denizcilik,
Hareketlilik
Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme &
Soğutma, Aydınlatma, Elektronik
Güvenlik, Bina Otomasyonu & Kontrolü,
Tesis Yönetimi & Hizmetleri, Akıllı
Binalar
Sivil ve Ticari Havacılık, Uçak & Motor
B.O.R, Havaalanı Altyapısı, Uzay
Savaşı Bilgi Teknolojileri, Komuta
Kontrol Sistemleri, Askeri Havacılık,
Eğitim & Simulasyon, Ulusal Güvenlik
Performans Malzemeleri, Plastik &
Polimer, Ambalaj, Boyama, Kaplama ve
Mürekkep, Yapıştırıcılar & Dolgu
Maddeleri, Uzmanlık Kimyasalları, İnce
Kimyasallar, Gıda Bileşenleri
Teknolojiye Dair Bilgiler
Türkiye’yi Etkileyen Mega Trendler
Mega Trend Nedir?
Mega trend; iş dünyası, toplumlar,
ekonomiler, kültürler ve kişisel yaşamlar
üzerinde derin etkilere sahip değişken
küresel kuvvetlerdir.
Türkiye’nin Kalkınmasına Etki Edecek Mega Trendler
Kentleşme –
Müşteri Şehir
Sosyal
Trendler
Ekonomik
Trendler
Mega Trendlerin Önemi Nedir?
• Mega trendler sektörler, şirketler ve
bireyler için farklı anlam ve etkilere
sahiptir. Bu mega trendlerin analizi ve
olası etkileri şirketlerin gelecek stratejileri,
kalkınmaları ve yenilik süreçleri üzerinde
önemli bir etken oluşturur ve ürün ve
teknoloji planlamasına etki eder.
• Bu belge, Türkiye’deki başlıca mega
trendleri, bu trendlerin 2025 yılında
oluşturacağı muhtemel senaryoları ve
toplum, piyasalar ve kültürler üzerindeki
olası sonuçlarını belirlemek suretiyle
öngörülü düşünüş aşamasını belirler.
Bağlantı ve
Yakınlaşma
Sağlık,
Refah
Gelecek
altyapı
Geliştirmeleri
Yeni İş
Modelleri
Enerji
Üretimi
Gelecekteki
Lider
Sektörler
Siyasal
Ekonomi
Kaynak: Frost & Sullivan analizi.
Mega Trend - Kentleşme
Kentleşmede Ana Trendler
Mega Şehirler, Mega Bölgeler ve Mega Koridorların Gelişimi
MEGA ŞEHİR
MEGA BÖLGELER
MEGA
KORİDORLAR
2025’te en az 8 milyon
nüfus ve 250$ milyar
GSYH
Banliyölerle veya civar
şehirlerle birleşerek bir
bölge oluşturan şehirler
(2025’te 15 milyon üzeri
nüfus; 1 Mega Bölge)
ÖRNEK : Marmara Mega
Bölgesi (2025’te 17.3
milyon nüfus)
İki Büyük şehri veya Mega
Bölgeyi birleştiren
koridorlar (60 km veya
daha uzun mesafe;
toplamda 25 milyon ve
üzeri nüfus; 2025’te bir
Mega Koridor)
ÖRNEK: İstanbul
(2025’teki nüfus 15,2
milyon)
ÖRNEK : İstanbul-İzmir
Mega Koridor (2025’te 29.1
milyon nüfus)
Foto: Dreamstime, Frost & Sullivan Image Resource.
Kaynak: Frost & Sullivan analysis.
Türkiye’nin 2025’teki Mega Şehirleri
2025 yılında Türkiye’nin kentsel nüfusunun toplam nüfusun yaklaşık yüzde 76’sını oluşturması beklenmektedir.
2025 yılında Türkiye’nin toplam GSYH’ya 482$ milyar (yüzde 22) sağlayacak 1 tane Mega Şehri (İstanbul)
olması beklenmektedir.
Kentsel Devletler ve Mega Şehirlerin
Kentleşme Oranı, Türkiye, 2025
Kocaeli
93.5%
2.1 milyon
İstanbul
98.9%
15.2 milyon
Ankara
97.2%
5.5 milyon
Bursa
88.6%
3.4 million
Konya
73.8 %
2.2 milyon
İzmir
91.3%
4.5 milyon
Anahtar:
Adana
88.1 %
2.2 milyon
Antalya
70.4%
2.6 milyon
2025’teki Mega Şehirleri
2025’te 4 milyon üzeri nüfuslu şehirler
2025’te 2 milyon üzeri nüfuslu şehirler
Not: Mega şehir 8 milyon ve üzeri nüfus ve 250$ milyar ve üzeri
GSYH’ya sahip şehirler olarak tanımlanmıştır.
Kentleşme Oranı
Yüksek Düzeyde Kentleşmiş İller
>90%
Orta Yüksek Düzeyde Kentleşmiş İller
80–90%
Orta Düzeyde Kentleşmiş İller
70–80%
Düşük Orta Düzeyde Kentleşmiş İller
50–70%
Düşük Düzeyde Kentleşmiş İller
<50%
% sembolü ile verilen rakamlar kentleşme hızını belirtmektedir.
Kaynak: TUIK ve Frost & Sullivan analizi, 2011.
2025’te Türkiye’de Mega Bölgelerin Gelişimi
Türkiye’nin 2025’te Toplam Nüfusunun Yüzde 20’sini (17,3 Milyon) Oluşturacak
1 Tane Mega Bölgesi Olması Beklenmektedir
Mega Bölgeler, Türkiye, 2025
Marmara Mega
Bölgesi
İstanbul, Kocaeli
17.3 milyon
Muhtemel Ege
Mega Bölgesi
İzmir, Manisa
6.0 milyon
Muhtemel Çukurova
Mega Bölgesi
Beş şehrin birleşimi
2025’teki Mega Bölgeler
10.0 milyon
2025’teki Muhtemel Mega Bölgeler
Not: Mega Bölgeler birden fazla şehrin ve banliyölerin birleşmesiyle
oluşan ve 15 milyon ve üzeri nüfusa sahip bölgelerdir.
Kaynak: Frost & Sullivan analizi.
Türkiye’nin 2025’teki Mega Koridorları
Türkiye’nin 2025’te bir tane Mega Koridorunun olması beklenmektedir
İstanbul-Izmir Mega Koridorunun toplam nüfusun yüzde 34’ünü oluşturması (29.1 milyon)
beklenmektedir
Mega Koridorlar, Türkiye, 2025
İstanbul
İstanbul-İzmir Mega Koridoru
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa,
Balikesir, Manisa, Aydın ve İzmir birleşimi
29.1 milyon nüfus
Kocaeli
Yalova
Sakarya
Eskişehir
Balikesir
Gelişmekte olan İç Anadolu
Koridoru
Ankara, Konya, Eskişehir
8.5 Milyon nüfus
Ankara
Bursa
İzmir
Manisa
Konya
Adana
Aydın
Osmaniye
Gaziantep
Mersin
Mega Koridorlar
Gelişmekte Olan Koridorlar
Mega Şehir
Hatay
Gelişmekte olan Çukurova Koridoru
Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay
8.2 milyon nüfus
Not: Mega Koridorlar iki büyük şehri veya Mega
Bölgeleri birleştiren koridorlardır.
Gelişmekte olan koridorlar 2025 sonrasında yüksek
ihtimalle Mega Koridor olacak koridorlardır
4 Milyon üzeri nüfusa sahip gelişmekte olan Mega Şehir
2 Milyon üzeri nüfusa sahip gelişmekte olan Mega Şehir
Kaynak: Türkiye illerinin nüfus projeksiyonları/TUIK, Frost & Sullivan analizi.
Örnek Çalışma: İstanbul-İzmir Sanayi Koridoru
2025’te Türkiye’nin imalat çıktısının yüzde 40’ını oluşturarak lider konumda olması
bekleniyor
İstanbul-İzmir Sanayi Koridoru, Türkiye, 2011 - 2025
10$
İstanbul
Kocaeli
Yalova
milyar
377 km otoyol için
tahmin edilen yatırım
Balikesir
1.5$
milyar
300 km yüksek hızlı
tren hattı için tahmin
edilen yatırım
Bursa
Manisa
% 85 % 40
otomotiv parçaları
üretimindeki payı
Türkiye’nin imalat
çıktısındaki payı
İzmir
Aydın
Mega Şehir
4 milyon üzeri nüfusa sahip gelişen Mega Şehirler
65% 59
4 limanın Türkiye’nin
dış ticaretteki payı
Birbirine bağlı
organize sanayi bölge
sayısı
2 milyon üzeri nüfusa sahip gelişen Mega Şehirler
Otoyol
Yüksek Hızlı Tren Hattı
Görsel kaynağı:sacred-destination.com
Kaynak: TUIK, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Frost & Sullivan analysis.
Toplumsal Trendler
Genç Nüfus Furyası: Türkiye’nin Genç Nüfusu
Türkiye’nin Avrupa Nüfusunun 11.6%’sını(85.4 Milyon) Oluşturması Bekleniyor.
Bölgeye ve Yaşa Göre Nüfus Dağılımı, Küresel, 2011 ve 2025**
2011
2025
Yalnızca Hindistan ve Çin
genç nüfusun yaklaşık
37%’si oluşturacak.
7.98 Milyar
7.00 Milyar
Genç Nüfus (Gen
Y)
*Not: Gen Y, 15 ve 34 yaş arasındaki insan topluluğu için kullanılır.
**Not: Orta çizelgedeki bölge verileri 2025 yılına yöneliktir.
35–64
65 yaş ve üzeri
Kaynak : A.B.D. Nüfus Idaresi; BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Frost
& Sullivan analizi.
Türkiye’deki En Yüksek Çalışan Nüfus Oranı
Türkiye 2025’te en yüksek çalışan nüfus(15-64) oranını (69.3%) ulaşacaktır.
Çalışan Nüfusun Toplam Nüfustaki Oranı, 2025
Çalışan Nüfus, Türkiye, 1990. 2000, 2010, 2020, 2025, 2030,
2040, 2050
Çalışan Nüfus: 2025’te toplam nüfusun en yüksek
yüzdesine (69.3%) ulaşması beklenmektedir.
Kaynak: BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Nüfus Bölümü Sekreterliği ortalama doğum
değişimi; Frost & Sullivan analizi.
Türkiye’deki En Düşük Bağımlılık (Bakım İhtiyacı) Oranı
Türkiye 2025’e Kadar Kendisinin En Düşük Bağımlılık Oranına(44.2 Percent) Sahip Olacak.
2030’a Kadar ise Gelişen Ülkeler Arasında En Düşük Bağımlılık Oranını Elinde Bulunduracak.
Bağımlılık Oranı, Türkiye ve Gelişen Ülkeler, 2020 ve 2030
• 2020’ye kadar, yalnızca Çin ve Brezilya
Türkiye’den düşük bağımlılık oranına
sahip olacak.
• 2030’a kadar Türkiye gelişen ülkeler
arasında en düşük bağımlılık oranına
sahip olacak.
Bağımlılık Oranı, Türkiye ve Gelişmiş Ülkeler, 1950-2100
100.0
• 2025’a kadar, Türkiye en yüksek oranda
çalışan nüfusuna ve böylece en düşük
bağımlılık oranına (44.2%) sahip olacak.
• 2040’a kadar, Türkiye diğer gelişmiş ülkelere
(20%) kıyasla en yüksek farkı elinde
bulunduracak.
90.0
__Gelişmiş Ülkeler
__ Türkiye
80.0
70.0
60.0
50.0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
40.0
Tanım: bağımlılık oranı, 15 yaşından küçük ya da 64 yaşından büyük çalışan
nüfusa(15-64) bağlı olan kişilerin oranıdır.
Kaynak: : BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Nüfus Bölümü Sekreterliği (Ortalama
Değişim).
Orta Sınıf Çoğunluğu: Türkiye’de Orta Sınıf Tüketici Artışı
Orta Sınıfın 2025’te Türkiye Nüfusunun(61.2 Milyon) 71.7%’sini Oluşturması Bekleniyor.
Gelir Piramidi, Türkiye, 2010-2025
2010
2025
Yıllık Gelir
85.3 Milyon Kişi
73.8 Milyon Kişi
TL 775,000 ($500,000)
0.7%
(0.5)
Çok Zengin
1.4%
(1)
Zengin
1.9%
(1.6)
2.7%
(2)
Varlıklı
2.9%
(2.5)
6.1%
(4.5)
Üst Orta Sınıf
11.9%
(10.2)
15.8%
(11.7)
Orta sınıf
24.9%
(21.2)
29.7%
(21.9)
Alt Orta Sınıf
34.9%
(29.8)
0.9%
(0.8)
TL 775,000 ($500,000)
TL 310,000 ($200,000)
TL 117,800 ($76,000)
TL 58,900 ($38,000)
TL 29,450 ($19,000)
TL 11,620 ($7,500)
TL 4,860 ($3,100)
Yoksulluk
Sınırı
26.8%
(19.8)
16.8%
(12.4)
TL 4,860 ($3,100)
Yoksul
Yoksulluk
Sınırı
Altında
14.5%
(12.4)
8.0%
(6.8)
Not: Parantez içindeki rakamlar milyonları ifade etmektedir.
Yoksulluk sınırı, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından belirlenen ortalama hane halkı
net gelirinin 50 %’si baz alınarak belirlenmiştir.
Kaynak: Turkstat, and Frost & Sullivan analizi.
Muazzam Fark: 2011 ve 2015’te Türkiye’de Sosyal Paylaşım Sitesi Kullanıcıs
Türkiye’de sosyal paylaşım sitesi kullanıcısı sayısı 2025’e kadar 66.1 milyona ulaşması bekleniyor
Facebook 2015’e kadar 36 milyon kullanıcısıyla sosyal paylaşım sitelerinin baş sırasında olacak.
Gelecekteki Lider Sosyal Paylaşım Siteleri, Türkiye, 2011-2015
2011
Toplam: 73.9 milyon
İnternet
Kullanmayanlar
41.4 milyon
Türkiye Facebook kullanıcı sayısı
bakımından 6. sırada gelir. 2025’te,
internet kullanıcısının 95%’i Facebook
kullanacak.
2015
Toplam: 85.4 milyon
İnternet
Kullanmayanlar
17.5 milyon
1
FACEBOOK
67.9 milyon
36 milyon
32.5 milyon
Internet
Kullanıcısı
2011
2.6
milyon
29.9
milyon
Sosyal
Olmayan
Paylaşım
Siteleri
Kullanıcısı
Internet
Kullanıcısı
29.6 milyon
2015
3
2
TWITTER
2.5 milyon
7.2 milyon
2011
1.8
milyon
Sosyal
Paylaşım
Sitesi
Kullanıcısı
66.1
milyon
LinkedIn
10.8 milyon
Sosyal
Paylaşım
Sitesi
Kullanıcısı
Sosyal
Olmayan
Paylaşım
Siteleri
Kullanıcısı
1 milyon
2015
Not: Kullanıcı sayısı tahminlerinde mevcut büyüme ve pazar payı baz alınmıştır.
2011
2015
Kaynak: Socialbakers.com, linkedin.com, facebook.com, webrazzi.com,
monitera.com, Frost & Sullivan analizi
Ekonomi
1990’dan 2025’e Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi,
Türkiye’nin 2010’daki $0.73 trilyonluk Gayri safi yurtiçi hasılası(GSYH) 3 katlık bir artışla 2025’te 2.15$
trilyona ulaşacak.
Kişi başına düşen milli gelirde ise 2.5 katı bir artış gözlemlenecek(dolar cinsinden ) 2010’da 10.000
dolar iken 2025’te 25,175 dolara artacak.
5.7 %
GSYH ve Nüfus Seviyesi, Türkiye, 1990–2025
5.1 %
$2.15 Trilyon
9.0 %
Nominal GSYH ($ Trilyon)
$1.64 Trilyon
$1.04 Trilyon
6.8 %
$0.73 Trilyon
9.3%
$0.48 Trilyon
$0.27 Trilyon
$0.23 Trilyon
$0.2 Trilyon
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Year
Nüfus (Milyon)
55.1
59.8
64.3
68.6
73.0
77.6
81.8
85.4
Reel GSYH
(Büyüme(%))
9.3
7.2
6.8
8.4
9.0
4.3
5.1
5.7
Kişi başına düşen milli
gelir($)
3,63
0
3,846
4,199
6,997
10,000
13,402
20,048
25,175
Not: piyasa değeri üzerinden GSYH, Kaynak: IMF, Dünya Bankası, Economy Watch, TUIK, Frost & Sullivan analizi.
Ekonomik Sektörün GSYH Kompozisyonu, 2010 ve 2025 yılları
2025 yılında Mısır GSYH’sının 58.1%’ini, Çin’in ise 46.1%’ini oluşturması beklenen Hizmet
Sektörünün Türkiye’de ise GSYH’sının 74%ünü oluşturması bekleniyor.
Sektörün GSYH’ya Katkısı Türkiye, 1980–2025
Sektörün GSYH’ya Katkısı, Hindistan, 1980–2025
39.6%
43.8%
50.4% 54.7%
57.7%
58.1%
46.1%
51%
57%
61%
64%
71%
74%
24.7%
21.4%
35.7%
1980
32%
17%
1980
32%
26.9%
26.2%
26.4%
31.3%
39%
29.3%
23.4%
1990
2000
18.9%
2010
27.3%
27.6%
45.7%
15.0%
2020
14.3%
2025
Sektörün GSYH’ya Katkısı, Çin, 1980–2025
29%
27%
22%
21%
11%
10%
9%
7%
5%
1990
2000
2010
2020
2025
21.4%
48.5%
Hizmet
Sanayi
Tarım
Not: Sanayi; madencilik, taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz ve su tedariği ve
inşaat sektörünü de kapsar.
Hizmetler; ticaret, oteller, taşıma ve iletişim, finans, sigorta, emlak ve iş
hizmetleri, topluluk, toplumsal ve kişişel hizmetleri de kapsar.
31.3%
39%
43%
45.7%
46.1%
46.9%
47.2%
47.8%
41.6%
45.9%
30.1%
1980
27.1%
1990
15.1%
2000
10.1% 7.1%
2020
2010
6.1%
2025
Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, CIA, Dünya Bankası, Frost & Sullivan analizi.
2025’e Kadar Türkiye’nin Ekonomik Faktörleri
2025 yılında Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Yatırımının 47.3$ Milyara Ulaşması Bekleniyor.
2025’e kadar, enflasyon oranın 5.0%’e (mevcut 6.4%’lük seviyelerin altına) ve işsizlik oranının
ise 4.9%’a düşmesi bekleniyor (mevcut 11.9%’luk seviyelerin altına).
Türk Ekonomisinin 3 Temel Faktörü, Türkiye, 2010, 2015, 2020, 2025
6.4
5.5
5.2
Düşük
Enflasyon
Enflasyon--- 2025’e kadar
5.0
5.0%’e düşmesi bekleniyor
2010
2015
Yıl
2020
2025
47.3
36.1
Yüksek
Doğrudan
Yabancı
Yatırımları
23
Doğrudan Yabancı Yatırımlarının
2025’e kadar 47.3 milyar dolara
ulaşması bekleniyor.
9.1
2010
2015
Yıl
2020
2025
11.9
9.3
Azalan İşsizlik
İşsizliğin 2025’e kadar 4.9%
civarında azalması bekleniyor.
6.1
2010
2015
Yıl
2020
4.9
2025
Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Merkez Bankası, IMF, Dünya Bankası, Economy Watch, Frost & Sullivan analizi
Bağlanabilirlik
Uzay Trafiği: Türkiye’nin Uydu Teknolojisi
Alanında Gelecekteki Büyümesi
Türkiye’nin 2020’ye kadar 8 Yeni Uydu Fırlatması Beklenmektedir.
Gelecekteki Uydular, Türkiye, 2011-2020
Turksat 4B
2014
Turksat 4A
2013
Uydu Filosu
Turksat Uydusu
Gokturk Uydusu
Rasat Uydusu
SRE-II
2012
Görevi
İletişim
Askeri
Gözlem
Turksat 5A
2015
Turksat 5B
2017
Turksat 5C
2019
Gokturk 1,2,3
Rasat
2011
2012–2020
Uydu
Tarih
Görevi
Turksat 4A
2013
İletişim
Turksat 4B
2014
İletişim
Turksat 5A
2015
İletişim
Turksat 5B
2017
İletişim
Turksat 5C
2019
İletişim
Gokturk
2012
Askeri
Gokturk 2
n/a
Askeri
Gokturk 3
n/a
Askeri
Rasat
2011
Gözlem
Kaynak: Turksat, Savunma Bakanlığı, Frost & Sullivan analizi
İletişim Türkiye’si: 2025’e Kadar Bağlantı Araçlarının Yaygınlaşması
Türkiye’nin 2025’e kadar 250 Milyon Bağlantı Aracına Sahip Olması Beklenmektedir
Bağlantı
2011
2025
Mobil Bağlantı Hızı
2011
10 Mbps
Fiber Ağ (190,000 km
uzunluğunda)
3 milyon
(Kullanıcı)
25 milyon
(Kullanıcı)
2025
Geniş bant Abonesi
2.8 milyon
ayda
65
megabayt
ayda
2000
megabayt
2025
İnternet Trafiği
89 Milyon
32.3 milyon
40 Petabayt
aylık
3 Exabayt
aylık
Mobil Veri Trafiği
Internet Kullanıcısı
30 milyon
72 milyon
Akıllı Telefon Kullanıcısı
Mobil Bağlantı ile Mobil Veri
Kullanımı
2011
Mobil Abone Sayısı
64 Milyon
1.8 Mbps
Veri Trafiği
Aboneler
3 Milyon
25 Milyon
0.73 Petabayt
aylık
0.9 Exabayt
aylık
Mobil Veri Trafiğinin Toplam IP
Trafiğindeki Payı
Ödemeli-TV Abonesi
5 Milyon
20 Milyon
2%
30%
Kaynak: Frost & Sullivan analiz.
1G’den 4G’ye—Türkiye’nin Kablosuz Mobil Teknoloji Alanındaki
Yol Haritası
Türkiye’deki Mega Trendler, Mobil Teknoloji Yol Haritası, Türkiye, 1990–2013
Yüksek Hız, Canlı Yayın
Küresel Dolaşım, Daha İyi Medya
Ses
SMS
Veri
Dosya İndirme
Veri Akışı Ortamı
İnternet
E- posta
Mobil TV
Görüntülü Konuşma
Canlı Yayın
İnternet Televizyonculuğu
Daha Fazla Kapasite, Yüksek Hızlı Veri
Kapasite ve Kalite
Dolaşım
Ses
SMS
Veri
Dosya İndirme
Veri Akışı Ortamı
Mobilite
Ses
Ses
SMS
Veri
1G
Kuruluş
Tarihi
1990’ lar
Durum
Ülke Çapında
Kapsama
2G
Ses
SMS
Veri
Dosya İndirme
Veri Akışı Ortamı
İnternet
E- posta
2G + EDGE
2G + GPRS
2000–2009
Nüfusun yaklaşık 90%’ı
kapsama alanında
Ses
SMS
Veri
Dosya İndirme
Veri Akışı Ortamı
İnternet
E- posta
Görüntülü Konuşma
Üç Boyutlu Oyunlar
3G
4G
2010
2013
Bütün şehirler
kapsama alanında
Deneme
Süreci
Kaynak: Frost & Sullivan analizi.
Altyapı Yatırımları
Kamu Altyapı Yatırımları, 2011 ve 2023
Türkiye’nin 2011 ve 2023 yılları arasında altyapı geliştirmelerine 175 Milyar Dolar Harcaması Bekleniyor
Yüksek Hızlı Tren Projelerine 45 Milyar Dolar harcanacak.
45 Milyar
Dolar
10,500 km’lik yüksek hızlı tren
hattı için yapılacak yatırım
125
Milyar
Dolar
5,600 km’lik otoyol ve
15,000 km’lik bölünmüş yol
için yapılacak yatırım
3.6 Milyar
Dolar
1.1 Milyar
Dolar
100 km’lik tünel için yapılacak
yatırım
Dünyanın 4. Büyük
Köprüsü için yapılacak
Yatırım
430
Uçak
4,000
km
Yılda 60 milyon yolcu
Normal Tren hattı
Foto: Dreamstime, Frost & Sullivan.
Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı, Frost & Sullivan analizi.
Tren ve Yüksek Hızlı Tren Ağı Kapsamında
Gelecek Altyapı Geliştirmeleri
10,500 Kilometre Yüksek Hızlı Tren Hattı için yapılan 45$ Milyar Yatırım
Tren ve Yüksek Hızlı Tren Ağı, Türkiye, 2023
Istanbul
Edirne
Trabzon
Tekirdağ
Gumushane
Balikesir
Bursa
Manisa
Usak
Izmir
Bilecik
Kırıkkale
Kars
Erzurum
Sivas
Eskisehir
Ankara
Afyon
Yozgat
Kayseri
Erzincan
Malatya
Diyarbakir
Konya
Antalya
Anahtar:
Mevcut Normal Tren Hattı
Mevcut Yüksek Hızlı Tren Hattı
2023’e Kadar Tamamlanmış Olacak Normal Tren Hattı
2023’e kadar Tamamlanmış olacak YHT Hattı
Şehir Merkezleri
Source: Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, Frost & Sullivan analysis.
Türkiye’nin Yeni Yatırım Haritası
Daha Az Gelişmiş Bölgelere Daha Fazla Yatırım Çekme Doğrultusunda Bölgesel Teşvik Sistemi
Teşvik Bölgesi I
Çok
Gelişmiş
Bölgeler
Teşvik Bölgesi II
Teşvik Bölgesi III
Teşvik Bölgesi IV
Az Gelişmiş
Bölgeler
Teşvik Bölgesi V
Teşvik Bölgesi VI
Örnek Çalışma: 5 Milyon TL (2.75 Milyon $ ) değerinde Yatırım
Teşvikler (,000 TL)
I
KDV muafiyeti
II
III
IV
V
VI
114
114
114
114
114
114
70
70
70
70
70
70
Vergi İndirimi
750
1,000
1,250
1,500
2,000
2,500
İşveren Sigorta Primi Muafiyeti
165
248
413
495
578
826
Faiz Desteği
-
-
500
600
700
900
Arazi Tahsisi
250
250
250
250
250
250
Stopaj Vergisi İndirimi
-
-
-
-
-
542
Çalışan Sigorta Primi Muafiyeti
-
-
-
-
-
595
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Toplam Devlet Teşviki
1,349
1,682
2,597
3,029
3,712
5,797
Teşvik Yoğunluğu(%)
27
34
52
61
74
116
Kaynak: Sanayi Bakanlığı, Türkiye, Frost & Sullivan analizi, 2012
Geleceğin Lider Sektörleri
Dünyada Türk Sanayisinin Konumu
2011 yılı itibariyle Dünyada Başta gelen Türk Sanayileri
Betonarme Demiri
Üretimi
Megayat
Yapımı
Cam Eşya
Üretimi
Kuyumculuk
1’inci
3’üncü
3’üncü
4’üncü
Dünyada
Dünyada
Dünyada
Dünyada
Gemi
Yapımı
Mermer
Üretimi
Çimento
Üretimi
Turizm
4’üncü
5’inci
5’inci
7’inci
Dünyada
Dünyada
Dünyada
Dünyada
Ticari Araç
Üretimi
Tıbbi Seramik
Cihazlar
Otobüs
Üretimi
Çelik
Üretimi
1’inci
1’inci
2’inci
2’inci
Avrupa’da
Avrupa’da
Avrupa’da
Avrupa’da
Kaynak: Sanayi Bakanlığı—Sanayi Raporları, Türkiye, 2011
Frost & Sullivan analizi.
2025 Yılı Türkiye Bankacılık Sektörü
Türkiye’deki Bankacılık Sektörü 2025 yılında Malvarlığı Bakımından 2.3 Trilyon Dolar’a
ulaşmış olup 2010-2025 Arasında Yüzde 12’lik bir Büyüme Kaydetmiş Olacak
Bankacılık Sektörü, Türkiye, 2010
Şube Sayısı
9,834
Bankacılık Sektörü, Türkiye, 2025
Şube Sayısı
17,000
Çalışan Sayısı
181,418
Çalışan Sayısı
313,000
Online Bankacılık Kullanıcı
Sayısı
3.7 Milyon
Online Bankacılık Kullanıcı
Sayısı
9.0 Milyon
KOBİ’lerin Kredi Payı
24%
KOBİ’lerin Kredi Payı
40%
Kaynak: Turkstat, Capital Dergisi, Frost & Sullivan analizi.
Türkiye’deki Sağlık Harcamaları
Türkiye’deki Sağlık Harcamaları 2025 itibariyle 110.50 Milyar Dolar’a Ulaşacak (2010
rakamı 41.10 Milyar Dolar)
Türkiye Sağlık Harcamaları, 2010-2025
İlaç Pazarı
2010’da 10.80 milyar dolar
•
2020’de 20.00 milyar dolar
Medikal Araçlar Pazarı
•
2010’da 2.34 milyar dolar
•
2020’de 5.12 milyar dolar
Türkiye’deki Sağlık Harcamaları
•
2010’da 41.10 milyar dolar —GSMH’nın 5.5% ‘u
•
2025’de 110.50 milyar dolar-----GSMH’nın 5.2%
‘u
Sağlık Turizmi
•
2010’da 0.85 milyar dolar
•
2025’de 10.00 milyar dolar
110.5
Sağlık Harcamaları (milyar
dolar)
•
88.6
69.2
41.1
2010
2015
2020
2025
Yıl
Sağlık hizmetleri harcamaları
2025’de
110.50 milyar dolar’a ulaşacak
Kaynak : Dış İlişkiler Kurulu, Türkiye Yatırımları Frost & Sullivan.
Mega Trend : Etki Analizi
Mega Trendler Matriksi: Ana Mega Trendlerin Etkileri(devamı)
Mega Trendlerin Türkiye Ekonomisi üzerindeki Etkilerini Anlama
Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkinin Derecesi
Yüksek
The Middle
Bulge
Future
Economic
Growth
Urbanization
Future Infrastructure
Çalışan Nüfusta
Artış
?
Gelecekteki Enerji Gücü
Jenerasyonu
Jenerasyonlara Göre
Siyasi Dönüşüm
Health, Wellness,
and Well-Being
Yeni İş Modelleri
Geleceğin En
büyük Sanayileri
Kadına Dayalı
Ekonomi
Servet
Gözetmenle
ri
Uzay
Karışıklığı
“Dokun ve
Bağlan”
Düşük
Y Jenerasyonu
Connectivity
Düşük
Kesinlik Derecesi
Not: Baloncukların büyüklüğü her bir Mega Trend için fırsatın düzeyini ifade eder.
Bu Mega Trendler nitelik ve nicelik hesabına göre belirlenmiştir.
Yüksek
Kaynak: Frost and Sullivan analizleri.
Ülkelerde 1 Milyon Kişi Başına Düşen
Patent Başvurusu Analizi
Turkey
Kaynak: Türk Patent Ofisi
AR-GE’nin Stratejik Artışı bakılan hem Doğrudan Yabancı Yatırımlarda hem de yerel AR&GE
çalışmalarında:
- %100 yerel kaynaklı materyal ve içeriklere odaklanma ve
- Teknolojik olarak daha gelişmiş tamamlanmış ürünlerin üretimini günümüzden 2023’e kadar
%5’den %20’ye artırmakla ivme kazanacaktır.
Türkiye’de Artan Patent
Başvuruları (2002-2011)
Domestic Patent Filings (Turkey)
4500
4000
3962
3500
3000
3120
2159
2500
2000
1500
1000
500
0
2473
1747
387
454
2002
1
2003
2
633
2004
3
895
979
2005
4
2006
5
2007
6
2008
7
2009
8
2010
9
2011
10
Years
Kaynak: WIPO
Türkiye Dünya Otomotiv Ligi’nde 17. sırada bulunmaktadır.
129 Ar-Ge Merkezinin 49’u otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir (2012)
Elektrikli araç üretimini desteklemek amacıyla devlet Ar-Ge araştırmalarına %100 teşvik
vermektedir.
Türkiye’nin 2023 Hedefi :
GSYİH’da %1’lik dilimde bulunan Ar-Ge oranını %3’e taşımak = 60 Milyar Dolar
Bunların %65’i özel sektör tarafından sağlanacak = Yabancı Doğrudan Yatırımların Desteğine İhtiyaç vardır.
Küresel Ar-Ge Kaynağı Trendleri:
Ülkelerin Karşılaştırılması
R&D Spend (2012) PPP $Billion US
500
436
400
300
198.9
157.6
200
56.4
100
9.7
7.7
3.3
0
USA
China
Japan
South Korea
Turkey
Finland
Malaysia
Kaynak : R&D Magazine
Finlandiya Ar-Ge harcamalarında Türkiye’nin çok gerisinde olmakla beraber patent sayısı olarak çok
ilerisindedir…
Ar-Ge harcamalarının yalnızca %0.7’si Türkiye’deki yabancı yatırımlar tarafından finanse edilmektedir.......
Fikri Mülkiyetin tamamen korunması ve desteklenmesi çok önemlidir
Kalifiye/becerikli ve kendini geliştiren işgücünün katma değeri vurgulanmalı
Türkiye’de 45 Teknoloji Merkezi Bulunmakta...ve KOBİ’ler KOBİ Geliştirme Örgütü tarafından
desteklenmekte.....
Toplam Ar-Ge harcamalarının %45’i üniversiteler tarafından yapılmakta....ancak üniversiteler ticarileşmenin
tüm yararlarını görememekteler
Inovasyon Merkezlerinin Kümelenme
Amaçlı Bağlantısı
TECHNOLOGY
Emerging
Technology
Healthcare
Emerging
Competition
Software
Technology
Due Diligence
CUSTOMER
Technology
Marketing
Biotech
Innovation
Center
INTELLECTUAL
PROPERTY
Patent Risk:
Patentability
Assessment
IP
Strategy
Licensing
Revenues
Royalty
Sharing
Innovation
Models
Disruptive
Technologies
Industry
Shifts
Country
Risk
INDUSTRY
Market
Assessment
Economic
Trends
Industry
Expansion
Potential
BEST
PRACTICES
Economic
Development
GLOBAL
Nano
Technology
Disclosure
Analysis
Green
Technologies
Competitive
Strategy
Growth
Team
ECONOMIC
Behavior
New
Applications
COMPETITIVE
In-Direct
Com petition
İnnovasyon Çalışmalarının
-uygulandığı yerlerdeki-Hacmi
Strateji
İş Modeli
Ortaklık
Süreç
Fırsat
Süreci
Ana
Süreç
Ürün
Ürün
Performansı
Ürün
Sistemi
Tedarik
Hizmet
Kanal
Marka
Son 10 Yıldaki İnovasyon Çabalarının Hacmi
Yüksek
Düşük
Kaynak: Doblin analizi, Doblin Inc.
41
Müşteri
Deneyimi
Inovasyon Çabalarından-tedarik edildiği
yerlerde- Değer Yaratma
Strateji
İş Modeli
Ortaklık
Süreç
Fırsat
Süreci
Ana
Süreç
Ürün
Ürün
Performansı
Ürün
Sistemi
Tedarik
Hizmet
Kanal
Marka
Son 10 Yıldaki Kümülatif Değer Yaratımı
Yüksek
Hi
Lo
Düşük
Kaynak: Doblin analizi, Doblin Inc.
Source: Doblin analysis, Doblin Inc.
Müşteri
Deneyimi
Teknoloji Inovasyonu–Büyüme Alanlarını
Öngörebilmek
Inovasyona dayalı gelecek dünya!
TechVision sürecinin bir parçası olarak, 140 kadar teknoloji havuzundan veya teknoloji kapasitesinden 50sini seçip
Teknoloji
Kümeleri
değerlendirmek için “teknoloji kümesi” ↔ pazar ↔ trend” ilişkisine bakıyoruz
Sağlık
,
Sıhha
t ve
İyilik
Teknoloji
Adayları
Sosyal Trendler
Sağlık
Dikey İş
Birimleri
Sıfırlandırma
Mega Trendler
Etki Yılı
Teknoloji Cazipliği
Göstergesi
Pazar Potansiyeli
Küresel İzler
Bir teknolojinin “teknolojik uydurmaca” değil “nefes kesici ” olmasını etkileyen 9 boyut ( teknoloji seçiminin mihenk taşı)
IP Yoğunluğu
Megatrend Etkisi
Fonlama
Sanayilerin Genişliği
Potansiyel Kümelenme Noktaları İnovasyon Ekosistemi Boyutu
Canlandırıcı Tıp
Yeni- Jenerasyon Sıralama
Biyomarkörler
Kişiye özel Tıp
Hedef Odaklı İlaç Tedariki
Genetik Kozmetik
Sağlık
Görselleştirme
Küme Programlama
Büyük Veri Analizi
Anlamsal Araştırma
Veri Görselleştirme
Bağlama Duyarlı
Hareketlilik
Artmış Gerçeklik
Hafıza içi Programlama
Bilişim Teknolojisi
Tıbbi Araçlar &
Görsel
Teknoloji
Naklen Hasta İzleme
Ameliyat yapan Robotlar
Müdahale edici Radyoloji
Nöromodülasyon Teknolojisi
&
Sıhhat
İleri Üretim &
Otomasyon
Yenilenebilir
Enerji
Gelişmiş Enerji Deposu
Yoğunlaşmış Güneş
Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Şebekesel Enerji Yönetimi
Super İletkenler
Temiz & Yeşil
Çevre
Atıktan Enerjiye
Gelişmiş Filtreleme
Katı Atık Yönetimi
Biyo kimyasallar
Tuzdan Arındırma
En Büyük 50
Teknoloji Ağı
Döner Üretim
3 Boyutlu Baskı
İçerik Üretimi
Mikro Üretim
Sensörler & Kontroller
Materyaller &
Kaplamalar
Mikro Elektronik
Genel Aydınlatma Ledleri
Enerjide Etkili İşlemciler
Yeni Jenerasyon Uçuşmaz
Hafıza
Akıllı Algı&Temas
Esnek Elektronikler
OLED Ekranları
CBRNE Algılama
Enerji Toplama
Nanosensörler
Taşınabilir Kablosuz Sensör
Karbon Fiberler
Biyo kompozitler
Super Su Geçirmez Kaplamalar
Akıllı Paketleme
Hafif Bileşenler
Polimer Kauçuk
Alternatif Hammadde
Nano kaplama
Büyüme Hedefini Harekete Geçirmek
KOBİ Desteklemede İyi Uygulamalar
Türkiye’nin 2023 Hedefi- Küresel
Ekonomilerde İlk 10’da Olmak
GSYİH: takribi 2 trilyon dolar
Nüfus: 82 milyon
İhracat: 500 milyar dolar
Tek haneli enflasyon ve faiz oranları
GSYİH/GSMH
İhracat
Kamu Finans
Politikası
Kazanç
Politikası
Kamu
Harcamaları &
Yatırımlar
Para politikası/
ödemeler
dengesi
Ar-Ge &
Inovasyon
Mikroekonomi,
Girişimcilik ve
Sanayi
Politikaları
Taşımacılık &
Altyapı
Türkiye’nin 2023 Hedefi- Örnekler
Girişimcileri Destekleme &
Sanayi Politikası
Inovasyon & Ar-Ge
•Ar-Ge Harcamaları: GSYİH’nın % 3’ü
kadar
•Ar-Ge harcamalarının 2/3’ü özel sektör
tarafından yapılıyor
•Tam zamanlı araştırmacı sayısı:
300.000
•Ulusal uydu üzerine çalışmalar
•Ulusal mükemmeliyet merkezleri
•Girişim sermayesi ve melek yatırımcı
•Orta
ve ileri teknoloji ürünlerin üretim
esası
•5
dakikada online şirket kurulumu
•KOBİ’lerin
ve KOBİ’lerin halka arzının
desteklenmesi
•KOBİ’lere
sağlanan Ar-Ge ve
Inovasyon desteği 1 milyon TL
•Yeni
girişimciler için 27.000 TL hibe
ve 70.000 TL kredi
•15
yeni iş geliştirme merkezi
Türkiye’de ele alınacak büyüme kaldıraçları ve kısıtlamalar
KOSGEB KOBİ Geliştirme Kurumu
Vizy
on
Stratejik
Hedefler
Odak
Alanlar
Küresel Pazar’da yeri olan KOBİ’ler
Yönetim becerilerinin
ve kurumsal
yeterliliklerin
geliştirilmesi
Ar-Ge ve Inovasyon
kaynaklı faaliyetlerin
artırılması
Girişimcilik
kültürünün
geliştirilmesi & yeni,
başarılı şirketlerin
kurulmasının teşvik
edilmesi
Nitelikli hizmet
sunumu için
KOSGEB’in sürekli
gelişmesinin
sağlanması
Teşvik ve Destekler
Ar-Ge ve Inovasyon
Girişimcilik
Uluslararası İşbirliği
Planlı İş Kurulumu
Kadınların Katılımı
Eylem Planları
KOBI’lerde Sık Görülen Sorunlar
Gelişimin farklı aşamalarında KOBİler genel olarak 7 alanda sorunlarla karşılaşabilirler.
Finansman Bulma
Nitelikli İş Gücü
Yerel ve İhracat Pazarlarına
Erişim
1) Hedefe Gidecek Finansman
Eksikliği (Düşük faizli Krediler, Girişim
1) Ödemede Rekabet Kapasitesinin
Eksikliği (Büyük Şirketlere Kıyasla
1) Düşük Pazarlık Gücü(Düşük Hacimden
Sermayedarları)
2) Kötü Kredi Puanı (Finansal Kaydın
olmaması veya Geçmiş Borçlar)
3) Farkındalık Mekanizmasının
Eksikliği (Finansman seçeneklerinin
2)
KOBİ’ler Çalışanlarını Elde Tutmak İçin
Gerekli Maaşı Daha Güç Öderler)
Eğitime Az Önem Verme (KOBİler
Genellikle Kaynak Üzerine İşlerler ve
Çalışanlara Yeterli Eğitim Veremeyebilirler)
2)
dolayı Yüksek Fiyat talep etmede güçlük)
İhracat Bilgi Bariyeri (İhracat
pazarlarına erişimde Know-how eksikliği)
3) Markalaşma ve Pazarlama
Eksikliği(KOBİler Pazarlama ve
Markalaşmaya pek odaklanmazlar)
farkında olmamak)
Inovasyonu Benimseme
Mekanikleşme ve Uyum
Teknolojisi
Altyapı ve Güvenlik
1) Ulusal Araştırma Sonuçlarına Erişim
Kısıtlılığı (Araştırma Enstitülerinin Temel
1) Mekanikleşme/Otomasyona Düşük
Uyum (Daha ufak şirketlerin genelde
1) KOBİlerin Ürün Tanılama Altyapısı
Eksikliği (KOBİler genel olarak daha ufak
Performans Göstergeleri Genelde Kağıt
üzerinde kalıp KOBİler ile işbirliğini kısıtlar)
mekanikleşme/otomasyon uyum kapasitesi
daha düşüktür)
2) Ar-Ge’nin öneminin
Vurgulanmaması (KOBİler genellikle
Araştırma ve Inovasyona çok odaklanmazlar)
Mevzuatsal Verimsizlik
1) Mevzuata Uyumun Bedeli (Doğrudan
Mevzuat Bedeli ve Avukatlık ücreti, acente
ücreti gibi Uyum Bedeli Ücretleri bazı
ülkelerdeki KOBİler için yük teşkil etmektedir)
hacme sahiptirler ve bu yüzden büyük tek bir
ürün olarak sayılabilmeleri için bir çok
KOBİnin verilerini tanılayan altyapıya ihtiyaç
duyarlar)
KOBİ’lere Finansal Destek Vermede Sık Karşılaşılan Uygulamalar
KOBİ Desteği Temel Finansman Araçları Hükümlerinin Dışına Çıkarak Eşleştirmeli Borç
Sistemleri ile Rehberlik ve Güvenilirlik Aracılığıyla Alım Gücünü Artırıyor
Finansman
Bulma
İnsan Gücü
Temel Finanslama
Masrafları Düşürür ve Mal
Varlığına Dayalı olmayan
Teminatlar
Düşük Faizli Krediler, Kredi
Teminatı
Her Büyüklükten İşletmeler
İçin
Mikro, Küçük, Orta
Büyümenin Farklı Aşamaları
İçin
Tohum, Başlangıç, Büyüme
Pazarlara Erişim
Inovasyon
Mekanikleşme/
Teknolojiye uyum
ve Altyapı
Eşitlik Bazlılık
ve Hibeler
Umut Vaadeden Firmalara
Ücretsiz Finanslama Sağlar
Girşim Sermayedarı, Hibler
Yüksek Büyüme veya
Yenilikçi İşletmeler İçin
Yeni Teknolojilere ve Teşvik
Edilen Endüstrilere Yatırım
Yapan Şirketler İçin
Mevzuatsal
Verimsizlikler
Rehberlik/ Bilgi
Mekanizması
KOBİleri Finanslama
Seçenekleri ve Kayıt Tutma
Konusunda Bilgilendirmek
için
Dernek aracılığıyla
düzenlenen Geziler, Online
Portallar, Haber Bültenleri,
Rehberlik
Bilgilendirme
Mekanizması Sık
Rastlanan bir
Açıktır
Eşleştirmeli Hibeler (Hükümet Özel
Yatırımda her bir dolar için bir dolar
verir) ve Girişim Sermayedarı
Finansla Destek için Popüler
Seçeneklerdir
Tayvan’ın Finanslama ve Kredi
için spesifik bir Rehberlik
Programı vardır
İnsan Gücü Desteği Sağlamada Sık Rastlanan Uygulamalar
İnsan Gücü Sermayesi ve Üçüncü Derece Eğitim Seviyesinin Geliştirilmesi Zaman Alır. Mevcut İşgücünün Eğitimini Teşvik Etmek
ve Ücretleri Artırmak için Acil Müdahaleler Vardır.
Getting Finance
İnsan Gücü
Pazarlara Erişim
İnovasyon
Üçüncü
Derece
Temel Eğitim
Mekanikleşme/
Teknolojiye
Uyum& Altyapı
Mevzuatsal
Verimsizlikler
Beceri Artırma
ve Ücret Artırma
Kalifiye Olmayan
İşgücünün Oranını
DÜşürmek
Mesleki Eğitim Yoluyla
Gerçekleştirilir
Mezunların Endüstriye
Hazır olması Sağlanır
İşyerleri için Çalışmaya Hazır
Bireyler Oluşturulur
Eğitimi Teşvik
Eğitim Merkezleri ve Eğitimde
Artışı Özendirme ile
Gerçekleşir
Ana Akım ve Mesleki
Eğitime Karşı Dengeli bir
Yaklaşım İle
Almanya’daki gibi
Mükemmelliyetçi Mesleki
Eğitim Geliştirilir
Endüstrinin daha fazla
Katılımı ile
Endüstriyel Bağlılık ve
Programın Geliştirilmesinde
Katılım
Singapur’un Ücret Kredi Şeması
Az Ücret Alan Çalışanların
Ücretlerini Artırmayı Hedefliyor
Ücret artışlarının %40’ı için 3 yıllık
fonlama veriliyor
Uzun Vadeli Çözüm
Singapur’un Üretkenlik İnocasyon
Kredi Planı KOBİlerin Eğitime
yaptığı Yatırımı artırmayı
amaçlıyor
15,000 Singapur Doları Eğitim
Yatırımları için Bonus olarak
Harcanıyor
Pazarlara Erişim Desteği Sağlamada Sık Karşılaşılan
Uygulamalar
KOBİ’lerin Gelişimin Farklı Seviyelerindeki Zorlukları Her Aşamada Yeni bir Tür Müdahale Gerektirir
Finansman
Bulma
KOBİlerin
Gelişimsel
Düzeyi
Özellikler
KOBİleri
Destekleme
Metodları
KOBİ’lerin
Çoğu Basit
İşletmelerdir
İnsan Gücü
Pazarlara Erişim
Temel
Tipik olarak Az
Mekanizasyon ve Sıfır
Uyuma Sahip Mikro
İşletmelerin ISO Gibi
Uluslararası Ürün
Standartlarına Uyumu
Ürün Geliştirme ve Ürünleri En iyi
Uygulamanın Savunulması
Perakende Pazar Yerleri Şeklinde
Altyapı
Ürünler için Toplama Merkezleri
gibi Altyapılar
Standartlara Uyumlamayı Teşvik
Eden Programlar
İnovasyon
Mekanikleşme/
Teknolojiye uyum
ve Altyapı
Rekabetç
i
Uluslar arası Ürün
Standartlarına Uyumlanmış
ve muhasebe, ödeme
sistemleri ve e-ticaret gibi
Teknolojileri Benimsemiş
KOBİler
Mevzuatsal
Verimsizlikler
İhracat
İhracatta bulunan KOBİler
Küresel Pazarlara Erişimi rofesyonel Pazar Girişi ve
Değerlendirme Hizmetleriyle Teşvik Etmek örn. Kanada’nın
İhracat Pazarı Erişim Programı
Uluslar arası Pazarlara Dernekler ve Devlet Dış Ticaret Teşvik
Daireleri yoluyla Erişim
Şirketlerin Temel olmayan Birimlerini Offshore Alanlara
taşımasını Teşvik ederek Üretim Odaklı Pazar Erişimini
Desteklemek örn. Singapore’un Alan üretkenliği Hibesi
İnovasyon Desteği Sağlamada Sık Karşılaşılan
Uygulamalar
KOBİlerin Genelde Araştırma Kurumlarının Sonuçlarına Kısıtlı Erişimi Vardır. Bu Bariyeri Aşarak İç
Araştırmaya Daha
iyi Odaklanmak İçin
Programlar Bulunmaktadır
Mekanikleşme/
Finansman
İnsan Gücü
Pazarlara Erişim
İnovasyon
Mevzuatsal
Teknoloji Uyumu
& Altyapı
Bulma
Araştırma
ve
İnovasyon
Sistemi
Üniversiteleri,
Araştırma Enstitülerini
ve Araştırmacıları
Kapsar
Engel
Verimsizlikler
KOBİler
KOBİ’lerin genellikle Araştırma
İnovasyon Sistemine ve İç
Araştırmaya Erişimi Kısıtlıdır
Finansman, Teknik Destek, Pazar Bilgisi gibi KOBİlerin
İnnovasyon Sistemi Erişimi İçin Hizmetler Sunar
Dahili İnovasyona Odaklanma- Kitlelerin Hayatını
Geliştirebilecek Basit Teknolojiler KOBİl’er tarafından
uygulanabilir örn. Hindistan’ın Dünya’nın en ucuz
Dizüstü Bilgisayarı
Ticaret Odaklı Temel Performans Göstergelerini
Araştırmacılara Tanıtın örn. KOBİ’lerde/İşletmelerdeki
İşbirliği
İnovasyonu desteklemeye Odaklanma- İnovasyon
Senetleri pek çok ülkede KOBİ’lerin yerel olarak
araştırma kaynaklarına erişimi için kullanılıyor
Altyapı Desteği Sağlamada Sık Karşılaşılan Uygulamalar
Ortak Paylaşımlı Tesislerin Lojistiği için Önlemler ve Otomasyon için Teşvik KOBİleri Altyapı ve
Mekanizasyon/Otomasyon Alanlarında Desteklemek için Sık Karşılaşılan Yaklaşımlardır
Finansman
Bulma
İnsan Gücü
Pazarlara Erişim
İnovasyon
Sorunlar
Hacim
Kısıtlamaları
Düşük
ticaret
hacimli
KOBİlerin
dağıtım/lojistik
ağlarını
kullanması
ekonomik olarak uygulanabilir değil
Mekanizasyon/
Teknoloji Uyumlama
ve Atyapı
Mevzuatsal
Verimsizlikler
Yaygın Çözümler
Lojistik Konsolidasyon Ağları
Kurulumu
Konsorsuyumların Teşviki/
Hizmet Sağlayıcıların
Birleştirilmesi
Finansal
Kısıtlamalar
KOBİler teknoloji ve mekanizasyona
yatırım yapacak kapasiteye sahip değil
KOBİlerin Teknolojilerden ve
Üretime olan Faydalarından
Haberdar Olmasını Sağlamak
Kanada’nın “Dijital Teknoloji
Adaptasyon Programı” isimli insan
gücünden kaynaklanan masrafı daha iyi
teknolojiler benimsemek için uyguladığı
benzer bir programı vardır
Düzenleyici Çevreleri Geliştirmede Sık Karşılaşılan Uygulamalr
Mevzuatsal Süreçleri Düzene Sokmak ve Lisanslama için Online Başvuru ve Onay Sistemleri Benimsemek
KOBİlerin üzerindeki Mevzuatsal yükü kaldırmada sık karşılaşılan uygulamalardır
Finansman
Bulma
İnsan Gücü
Pazarlara Erişim
İnovasyon
Sorunlar
Yük Olan
Mevzuatsal
Prosedürler
Aşırı Mevzuatsal Prosedürler Kısıtlı
Finansal Kapasiteye sahip KOBİler için
İş yapma Masraflarını Yük olacak
şekilde artıran yaygın bir problemdir
Mekanizasyon/
Teknoloji Uyumu
& Altyapı
Mevzuatsal
Verimsizlikler
Yaygın Çözümler
Mevzuatsal Süreçleri tanıyıp
düzenleyecek Bir Aracı Kurum
Kurma
İş Süreçlerinin geliştirilebileceği
İş Çevrelerinden Geri Bildirim
Alma
Mevzuata
Uyumla İlgili
Zaman Alan
Kırtasiye İşleri
KOBİlerin izinler için onay almasına
hazırlanmada harcadığı zaman masraf
olmaktadır
Online Lisanslama Sistemi
Singapur be Yeni Zelanda bir çok
lisans türü için online lisanslama
sistemini benimsemiştir. Yeni
Zelanda’daki lisanslamanın %99.5’i
online yapılabilir
Başarılı Yerel Şirketleri Teşvik Etmek için
Hızlandırıcı Programlar
Anahtar Düşünceler…
İnovasyon sahasındaki Mega Trendler ve Teknolojik gelişmelerden haberdar olun ve
büyüme için fırsatların nasıl analiz edileceğini öğrenin
İnovasyon Sistemleri için Uluslar arası Karşılaştırma gerçek gelişime ulaşmak için çok
önemlidir: politikalarda inovasyonun önemli etkisi
KOBİ/Küme Geliştirmedeki pek çok iyi uygulama örnekleri- önemli başarı faktörü esasında
uygulamanın kendisinde yatar
KOBİ’ler & İleri Büyüme Hızına sahip Şirketler büyümenin anahtarları olacaktır
İnovasyon ve uluslararasılaşma birbirine git gide daha da bağlı hale geliyor
Doğru stratejik ve prensip girişimleri ile ilerideki büyümeyi tetiklemek Türkiye için eşsiz bir
fırsattır
TEŞEKKÜRLER
Iain Jawad
Stratejik Ortaklıklar Müdür
Frost & Sullivan
T: +44 (0)20 7343 8311
C:+44 (0)7961 769545
F: +44 (0)20 7730 3343
Mail :[email protected]
Philipp J. Reuter
Türkiye Operasyon Müdür
Frost & Sullivan
T: + 90 212 244 69 41
C:+ 90 539 409 66 96
F: +44 (0)20 7730 3343
Mail : [email protected]

similar documents