atık yönetimi topluluğu

Report
ATIK YÖNETİMİ
TOPLULUĞU
AMACIMIZ
Üniversitemiz bünyesinde oluşan atıkların
toplanmasını, izolasyonunu ve yaşanılabilir
dünya için çevreyi korumayı amaçlar.
Atık yönetimi konusunda;
uluslararası örnek
çalışmaları baz alarak bilgi
birikimi sağlamak ve bu
konuda bilincin
oluşturulmasına yönelik
tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları yapmayı
amaçlar.
Bunun İçinde;
Atıkların oluşumunu azaltmak ve geri kazanmak,
Bunun içinde;
• Atıkları kaynağa göre ayrı toplamak ve doğal kaynakları
korumak
Bunun içinde;
• Halkı bilinçlendirmek, çevre bilincini artırmak gerekir.
O ZAMAN NE DİYORUZ
???
Çöpünü ayır; geri dönüştürmen kolay olsun,
geri dönüştür; temiz bir dünyan olsun…
Atık Yönetimi Topluluğu olarak neler
yaptık…
24 Kasım Öğretmenler Günü’nden…
23-10-2012
İlk Genel Bilgilendirme
Toplantısı
7 Aralık
Tanışma Partisi
20 Aralık
CEM ARSLAN
Söyleşisi
10 Mart AMASRA-SAFRANBOLU Gezisi
9-10 NİSAN
ÇEVRE VE
ATIK
KONGRESİ
1 NİSAN
31 MAYIS
HER E-ATIK
BİR KİTAP
Atık Yönetimi Topluluğu olarak ileride gerçekleştirmek istediğimiz
projeler:
Üniversitedeki kimyasal atıkların toplanması, kontrol ve
denetimi
Üniversitedeki ambalaj atıklarının ve evsel atıklarının
toplanması, kontrol ve denetimi
Ambalaj atıklarının gelire dönüştürülmesi ve bu gelirin
öğrenci burs fonuna aktarılması
Üniversitemizdeki öğrencilerinin hepsine atık eğitimi
vermek
Atık Yönetimi Topluluğu olarak ileride gerçekleştirmek istediğimiz
projeler:
Üniversitemizin bina görevlilerine atık eğitimi vermek
Çankaya Belediyesi ile işbirliği ile ilkokul öğrencilerine gönüllü
Atık eğitiminin verilmesi
Çankaya Belediye’si ile ortak çalışmalarımızla yürüteceğimiz
atık eğitimi merkezinde 1000 ilkokul öğrencisine ulaşmak ve
onlara atık eğitimi vermek
Nisan ayında düzenlediğimiz alanında uzman katılımcıların
olduğu Çevre ve Atık kongresini geleneksel hale getirerek her
sene bir kere düzenlemek
TEŞEKKÜRLER

similar documents