Metabolik Asidoz

Report
*Plazma bikarbonat konsantrasyonunun
azalması
*Arterial kan pH azalması
*Solunumsal kompansasyon ile
konsantrasyonu düşmesi
* Fizyolojik pH; hemoglobin, fosfat, proteinler ve bikarbonat
gibi tampon sistemleri ile sağlanır.
* Bikarbonat Karbonik asit ihtiyaca göre değişir.
* Bu değişim akciğerde CO2 böbrekte ise HCO3 tarafından
düzenlenir.
* Protein yıkılımı ile günde 1 mol bikarbonat ve 1 mol
amonyum üretilir.
* Karaciğerde yapılan tüm bikarbonat üre sentezi için
kullanılır.
* Üre sentezi pH ve bikarbonat miktarına bağlıdır.
* Bikarbonat dengesi günlük filtre edilen bikarbonatın geri
emilimi ile olur. (%85 proksimal tübülden)
* Na+ K + ATPaz enzimi etkilidir.
* H + HCO3 H2CO3 CO2 + H2O
* Distal tübülden filtre bikarbonatın %15’i emilir.
* Hücre içi glutamat; amonyum ve bikarbonata yıkılır,
amonyum atılır.
* Distal tübülde bikarbonat üretilmektedir.
* Asidoz 4-5 gün devam ederse bikarbonat üretimi 10 kata
kadar artar.
* Bikarbonat kayıpları (alt GİS veya Renal yolla)
* Organik asit üretiminin artması (ketoasitler,laktik asit)
* Asit atılımının azalması (böbrek yetersizliği veya distal tip RTA)
* Organik asitlerin (asetil salisilik asit vs.) veya vücutta organik
asitlere dönüşen maddelerin (metanol,etilen glikol vs.)
alınması
* Böbrekler tarafından eşmolar
bikarbonat üretimi (70 mmol/gün)
* Böbreklerden büyük miktarda (4500 mEq/gün) bikarbonat filtre
edilmesi
* Bikarbonat durumunu dengelemek için Bikarbonat geri emilimi
(karbonik anhidraz 2 ve 4 aracılığı ile)
* Toplayıcı kanallarda bulunan H-ATPaz ve H-K-ATPaz enzimleriyle
toplayıcı kanal lümenininde Bikarbonat birikmesi (Sonucunda idrarla
amonyak atılır)
1)Hücre içi tamponlama (H+ ‘nin %60’ı intraselüler tamponlama
ile yok edilir)
2)Hücre dışı tamponlama
3)Solunumsal kompansasyon (HCO3’deki her 10 mEq düşüşe pCO2
‘de 12 mmHg düşüş meydana gelir)
4)Böbrek kaynaklı bikarbonat tamponlama
* Elektronötralite kanunu plazmanın net yükünün
olmamasını gerektirir. Anyon Gap: Na – (Cl + HCO3)
Normal aralığı: 12 ± 4 meq /L
* Ölçülemeyen katyonlar Mg, Ca ve K’dur.
* Ölçülemeyen anyonlar fosfat, sülfat, laktat ve serum
Proteinleridir.
* Böbrek yetmezliği (renal bikarbonat azalımı,hidrojen yükü varlığı)
* Laktik asidoz (hipotansiyon ve doku hipoperfüzyonu)
* Diyabetik ketoasidoz (asetoasetat ve beta-hidroksibütirat birikimi)
* Alkolik ketoasidoz
* Salisilat zehirlenmesi (metabolik asidoz ve respiratuar alkaloz)
* Metanol zehirlenmesi
* Etilen glikol zehirlenmesi
1)Düşük serum potasyum saptananlar
* İshal (alt Gis kaynaklı)
* Pankreatik intestinal fistül
* Üreterosigmoidostomi,üreteroileostomi
* Proksimal renal tübüler asidoz (aminoasidüri,glikozüri,yüksek baz
ihtiyacı)
* Distal renal tübüler asidoz (idrar amonyum atılımı azalması,
pozitif idrar anyon gap, idrar ozmolar gap azalması)
2)Normal veya yüksek serum potasyumu saptananlar
*Total parenteral nutrisyon (solusyon denge bozukluğu)
*Hiporeninemik hipoaldesteronizm (diyabet, idrar pH<5,5)
*Aldesteron direnci (idrar pH>5,5, normal serum aldesteron değeri)
*Adrenal yetmezlik (tuz kaybı ve hipotansiyon)
*Gordon’s sendromu (hiperkalsiüri)
* Solunumsal kompansasyon için refleksif hiperventilasyon
* Kardiyak disfonksiyon (ağır metabolik asidozda)
* Hipoperfüzyon (ağır metabolik asidozda)
* Doku iskemisi (ağır metabolik asidozda)
* Kemik ve kas ağrıları (kronik metabolik asidozda)
* Kardiyak atım gücü azalması ve hipotansiyon (en önemli bulgu)
* Kan şekeri regülasyonunun bozulması
* Doku perfüzyonunun azalması
* Oksijen konsantrasyonu azalması
* İnflamasyon sürecinin başlaması
* Osteomalazi
* Osteotis fibroza sistika
* Osteoporoz
* Kas güçsüzlüğü
* Hipoalbuminemi
* Sekonder insülin direnci (kan şekeri regülasyonu güçleşir)
* Öncelikle altta yatan sebep belirlenmeli ve tedavi edilmeli
* Derin metabolik asidozda pH <7,1 bikarbonat replasmanı (daha yüksek
pH değerlerinde bikarbonatın bolus replasmanı serebral ödem ve
kardiyak atım hızında azalmaya yol açabilir; buyüzden pH< 7,1 değilse
düşük volümlü ve yavaş bikarbonat infüzyonu önerilir.)
* Hipokalsemi tedavisi (bikarbonat infüzyonu iyonize kalsiyumu
azaltabilir)
* Hidroksimetil ve aminotetan (THAM solüsyonu)
* Oral bikarbonat (meteorsym yapar)
* Shohl’s solüsyonu (‘’sodyum sitrat’’ vücutta bikarbonata metabolize
olur )
* Hipernatremi ve volüm yüklenmesi
* Hipopotasemi
* Hipokalsemi ve tetani
* Gereğinden fazla alkali uygulamasına bağlı alkaloz
* Doku hipoksisi
* Paradoks hücre içi asidoz
* Paradoks BOS asidozu

similar documents