A KATASZTRÓFAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ B

Report
A KATASZTRÓFAVÉDELEMMEL
ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK
ALAKULÁSA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYÉBEN
Hevér Enikő r. fhdgy.
2013. 11. 21.
Előzmények
Téma: A Katasztrófavédelem szervezetén belül
nyomozó és egyéb hatósági jogkör kialakításának
lehetősége
Külön sorolt bűncselekmények nyomozása
A nyomozásokkal összefüggő rendészeti hatósági
és egyéb jogkör kialakításának lehetősége
Elméleti indoklás, kérdőív
Bűncselekmények
140000
480000
120000
460000
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
100000
440000
80000
420000
60000
400000
40000
380000
20000
340000
0
BP.
Baranya
BK
Békés
BAZ
Csongrád
Fejér
GyMS
HB
Heves
KE
Nógrád
Pest
Somogy
SzSzB
JNSz
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Külföld
360000
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
Bűncselekmények
- 1978. évi IV. törvény
-az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény (személy elleni)
* veszélyes hulladék
- a közlekedési bűncselekmények
* tömegszerencsétlenség, halálos tömegszerencsétlenség
- a közbiztonság elleni bűncselekmények
- a köznyugalom elleni bűncselekmény
- a közegészség elleni bűncselekmények
- a vagyon elleni bűncselekmények
* közigazgatási eljárások
(közrend elleni)
Foglalkozás
körében2012
elkövetett veszélyeztetés 2012
Közveszélyokozás
Foglalkozás
körében2011
elkövetett veszélyeztetés 2011
Közveszélyokozás
269
216
252
165
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2012
Közérdekű üzem működésének megzavarása 2012
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2011
2730
65
2714
Közérdekű üzem működésének megzavarása 2011
Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 2012
Visszaélés
radioaktív
anyaggal
2012
Vasúti, légi vagy
vízi közlekedés
veszélyeztetése
2011
Visszaélés radioaktív anyaggal 2011
Közúti veszélyeztetés 2012
Közúti veszélyeztetés 2011
69
35
0
40
1
271
317
Közveszéllyel fenyegetés 2012
Közveszéllyel
fenyegetés 2011
Közúti baleset okozása 2012
249
261
2596
Közúti baleset okozása 2011
2635
Járművezetés ittas állapotban 2011
7645
Természetkárosítás 2012
Járművezetés bódult állapotban 2012
Természetkárosítás 2011
99
136
101
Hulladékgazdálkodás
rendjének
Járművezetés tiltott átengedése
2012megsértése 2012
Hulladékgazdálkodás
rendjének
Járművezetés
tiltott átengedése
2011megsértése 2011
374
120
340
136
Környezetkárosítás 2012
Környezetkárosítás
2011 2012
Járművezetés
ittas állapotban
Járművezetés bódult állapotban 2011
55
68
6925
138
Foglalkozás
körében2012
elkövetett veszélyeztetés 2012
Közveszélyokozás
Foglalkozás
körében2011
elkövetett veszélyeztetés 2011
Közveszélyokozás
10
13
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2012
Közérdekű
üzem működésének megzavarása 2012
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 2011
139
97
Közérdekű üzem működésének megzavarása 2011
Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 2012
Vasúti,
légi vagy
vízi közlekedés
veszélyeztetése
2011
Visszaélés
radioaktív
anyaggal
2012
Visszaélés radioaktív anyaggal 2011
1
7
Közúti veszélyeztetés 2012
Közúti veszélyeztetés 2011
10
13
Közúti baleset okozása 2011
104
133
Közveszéllyel fenyegetés 2012
Közveszéllyel
fenyegetés
Közúti baleset okozása
20122011
Környezetkárosítás 2012
Járművezetés
ittas állapotban
Környezetkárosítás
2011 2012
Járművezetés ittas állapotban 2011
246
298
9
6
0
3
0
0
4
6
1
2
Természetkárosítás 2012
Járművezetés bódult állapotban 2012
Természetkárosítás
2011
Járművezetés bódult állapotban
2011
4
5
4
2
Járművezetés
tiltott átengedése
2012megsértése 2012
Hulladékgazdálkodás
rendjének
Járművezetés
tiltott átengedése
2011megsértése 2011
Hulladékgazdálkodás
rendjének
6
5
8
18
Közveszéllyel fenyegetés
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Országos összesen
578
602
532
423
290
288
Jász-Nagykun-Szolnok
10
15
11
6
4
16
Visszaélés radioaktív anyaggal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Országos összesen
0
0
0
0
2
0
Jász-Nagykun-Szolnok
0
0
0
0
0
0
Környezetkárosítás, természetkárosítás
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Országos összesen
34
31
38
26
8
6
Jász-Nagykun-Szolnok
1
0
0
0
0
0
Következtetések
- A katasztrófavédelemhez a Katasztrófavédelem szervezete
áll a legközelebb, ezért az ezzel összefüggésbe hozható bcsek tekintetében rendészeti, nyomozó és közigazgatási
hatósági jogkörrel kellene felruházni
- alapfeladataikkal is összefügg
- Rendőrség munkáját segítené, kevesebb bü. lenne
folyamatban
~1000/50 db
-2012. évi C. törvény – külön fejezet, természet és környezet
elleni bcs-ek
~ NAV (speciális nyomozó hatóság)

similar documents