GSM-Alper Dülger

Report
GSM ve BAZ
İSTASYONLARI
Hazırlayan:Alper DÜLGER
GSM nedir?
• Global System for Mobile Communication’ın
kısaltmasıdır. Türkçesi, “Mobil İletişim İçin
Küresel Sistem" anlamına gelen cep telefonu
iletişim protokolüdür.
• Geliştirilmesinde Avrupa ülkelerinin öncü
olduğu bir sistemdir.
GSM nedir?
• Data ve ses transferi digital olarak yapılır.
• Kapsama alanları hücrelere bölünerek
planlanır.
GSM’in Ortaya Çıkışı
1980'li yılların başlarında, Avrupa ülkelerinde
birbirinden farklı ve uyumsuz sistemler
bulunmaktaydı.Avrupa Birliği fikrinin
yaygınlaşmasıyla kullanışlı bir sistemin
standartlaştırılması gerekliliği doğdu.Bu
doğrultuda GSM çalışma grubu kurularak, Batı
Avrupa için ortak bir mobil sistem ortaya
konulmasına ön ayak olundu.
GSM’in Ortaya Çıkışı
Bu grup Groupe Speciale Mobile adını aldı ve
bu sisteme de GSM dendi. 1990'lı yılların
başında GSM, Doğu Avrupa ve Avustralya'ya
yayıldı. Ardından ABD ve Güney Amerika'da GSM
sistemini kullanmaya başladı. Geçen yıllarla GSM
sisteminin belirmesiyle ulusal iletişim tekelleri
dağılmaya başladı. Japonya ise bu sisteme
katılmayarak GSM ile uyumlu olmayan kendi
mobil sistemlerini kurdu.
Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Cep telefonları, sesli arama, SMS, e-posta,
MMS, web, TV ve program indirme gibi
hizmetler için (RF) alanlarını kullanır. Bunun için
en yakın baz istasyonuna bir RF sinyali gönderilir.
Baz istasyonu, bu sinyali dijital telefon santraline
yönlendirir. Sinyal buradan ana telefon
şebekesine aktarılır. Ana şebeke, yine bir baz
istasyonu aracılığıyla sinyali alıcı telefona bağlar.
Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
• Bir baz istasyonu kendisine bağlı hücreler
içinde olan cep telefonları ile bağlantı kurar.
Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Baz istasyonu, iki yönlü bir mobil ağ sisteminde yayın yapan birim. Radyo
sistemindeki bir antenden farklı olarak, baz istasyonu hem sinyal alır, hem de
sinyal gönderir (yani iki antenden oluşur).
Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Cep telefonları, en iyi sinyali veren baz
istasyonu ile bağlantıya geçer. Bu baz istasyonu
genellikle en yakın baz istasyonudur. Kişi, baz
istasyonundan uzaklaştıkça sinyal zayıflar ve
telefon otomatik olarak kendi RF alan şiddeti
ayarlarına döner. Böylece, baz istasyonuyla
kurulan bağlantının kesilmemesi için gerekli
minimum seviye korunmuş olur.
Cep Telefonları Nasıl Çalışır?
Baz istasyonunun kapsadığı alana hücre denir.
Hücreler kendi içlerinde genellikle üç sektöre
bölünmüştür. Bu sektörler komşu hücrenin
sektörleriyle örtüşerek kesintisiz/aralıksız bir
şebeke meydana getirirler. Seyahat halindeyken
sinyal sürekli olarak bir baz istasyonundan
diğerine geçer ve normalde kişinin bulunduğu
yere en yakın baz istasyonundan daha ileriye
gitmesine gerek kalmaz.
Hücre Nedir?
Baz İstasyonu
Kapsam Alanı
HÜCRE
HÜCRE
Hareket Halinde İletişim
Hücrenin boyutu ve şekli, onu çevreleyen alanla
doğrudan ilişkilidir. Örneğin, binalar, ağaçlar ve
tepeler sinyalleri bloke edebilir. Hücrelerin genişliği
düz ve açık alanlarda daha büyüktür ve bu genişlik
bazı yerlerde beş kilometre yarıçapa kadar çıkabilir.
Kentlerde ise hücreler iki kilometrelik bir yarıçapı
kapsar. Binaların yoğun olduğu yerlerde hücreler en
dar kapsama alanına sahiptir. Buralarda mikro-hücre
baz istasyonları kullanılarak kapsama alanları
genişletilmeye çalışılır.
Hücre Çeşitleri
• Her baz istasyonunda eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen arama sayısı sınırlıdır. Telefon
konuşmalarının yoğun olduğu alanlarda baz
istasyonuna başka antenler eklenir veya bölgede
ek baz istasyonları konumlandırılır. Böylece gelen
ve giden arama sayısı arttırılmış olur.
• Bütün bunlar şu anlama gelmektedir: kapsama
alanının devamlılığı garanti altına almak için çok
sayıda baz istasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına
Etkileri
Cep telefonları baz istasyonlarının insan sağlığına
etkileri kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir
konudur. Gündemde olan ve halen güncelliğini
koruyan baz istasyonlarının etkileri konusunun
toplum arasında büyük bir rahatsızlık yarattığı
görülmektedir. Baz istasyonlarının yaymış olduğu
elektromanyetik ışınlarının yoğun olması
durumunda insan sağlığının ciddi boyutlarda
zarar göreceği konusunda ciddi bilimsel veriler
ve belgeler vardır.
Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına
Etkileri
Baz istasyonları tarafından yayınlanan
mikrodalgaların dokulara iki temel etkisi
bulunmaktadır.Birincisi termal etki adı verilen
etkidir ve bu dalgalar dokuları ısıtır.İkinci olarak
ise bu dalgalar hücrelerin yapısını bozucu etki
gösterirler.
Baz İstasyonları Şehir Dışına Taşınabilir Mi?
Baz istasyonu ve mobil telefon arasındaki
uzaklık arttıkça,iletişimin sağlanabilmesi için
hem kulenin hem de mobil telefonların çıkış
güçlerinin arttırılması gerekir.İletişimin hücresel
yapı kullanılmadan şehir dışına kurulan bir kule
ile sağlanacağı bir yapıda,kuleye yakın
mesafelerde ve kuleye uzak olan mobil
telefonlarda çok yüksek elektromanyetik alan
seviyeleri oluşur.
Kaynakça
• www.wikipedia.org
• www.megep.meb.gov.tr
• www.yildiz.edu.tr
• www.tk.gov.tr
Bilgiler
• Alper Dülger
• 3003100028
• [email protected]çcom

similar documents