Transparency International

Report
GLOBALNI KORUPCIJSKI BAROMETAR
2013.
9. srpanj 2013.
Što je
Globalni korupcijski barometar?
• Jedino globalno ispitivanje percepcije i
iskustva javnosti o korupciji
• Pruža uvid u utjecaj korupcije na građane i
nudi njihovo mišljenje o korupciji
• Nadopunjuje mišljenja stručnjaka i poslovnih
ljudi (koja se ispituju u Indeksu percepcije
korupcije IPK i Indeksu izvoznika korupcije
IIK)
• Provodi se 8. put od 2003.
Razlike između
Globalnog barometra korupcije i
Indeksa percepcije korupcije
Globalni barometar
korupcije:
Indeks percepcije korupcije
(IPK):
• Procjenjuje stavove šire
javnosti o korupciji.
• Zasniva se na stavovima
stručnjaka.
• Također ispituje
iskustvo pojedinaca sa
(sitnim) podmićivanjem.
• Odražava percepcije
upućenih promatrača o
korupciji u javnom sektoru i
politici
Tko su bili ispitanici 2013. godine?
•
•
•
•
Globalno: 114 270 ispitanika
107 zemalja – najopsežnije istraživanje do sada
Muškarci i žene 16 +
Reprezentativni uzorak
– u Hrvatskoj 1.000 ispitanika
– istraživanje provođeno od siječnja do ožujka
2013.
– intervjui ‘licem u lice’
– BBSS
Što mjeri
Globalni korupcijski barometar 2013.
• Percepciju javnosti o korupciji u ključnim sektorima
(pravosuđu, policiji, vojsci, medijima, zakonodavstvu, političkim strankama,
privatnom sektoru, obrazovnom i zdravstvenom sustavu, vjerskim institucijama,
nevladinim organizacijama)
• Kako ispitanici ocjenjuju napore državnih vlasti u suzbijanju
korupcije
• Opće stavove javnosti o suzbijanju korupcije i spremnosti da
prijave koruptivna djela
• Percepciju promjene stupnja korupcije, te koliko je korupcija
značajan problem u javnom sektoru
Ključni globalni rezultati 2013. (I)
•
Davanje mita široko je rasprostranjeno
–
•
27% ispitanika platilo je mito u posljednjih 12 mjeseci u
kontaktu s javnim institucijama i službenicima
Javne institucije koje bi trebale štiti građane najsklonije su
primanju mita
–
Policija i sudstvo
•
Vlade ne čine dovoljno u borbi protiv korupcije
•
Najkorumpiranije su političke stranke
Ključni globalni rezultati 2013. (II)
•
Osobne veze i poznanstva igraju veliku ulogu u javnoj
administraciji
•
Umjesto za javno dobro, vlade djeluju u korist privatnih
interesa
–
•
55% svih ispitanika
Ljudi su spremni djelovati
–
9 od 10 ispitanika prijavilo bi korupciju
–
2/3 ispitanika od kojih je zatraženo mito odbilo je platiti
Rezultati za Hrvatsku
Promjena razine korupcije u protekle 2
godine
51%
27%
14%
7%
2%
Jako se
smanjila
Malo se
smanjila
Ostala je ista
Malo se
povećala
Jako se
povećala
Koliki je problem korupcija
u javnom sektoru?
4.3
1.0
2.0
Uopće nije problem
3.0
4.0
5.0
Ozbiljan je problem
Percepcija korupcije po institucijama
Političke stranke 4.0
Sudstvo 4.0
Javni službenici 3.9
Predstavnička tijela 3.8
Zdravstvo 3.8
Policija 3.5
Privatni sektor 3.5
Obrazovni sustav 3.5
Mediji 3.4
Vjerske zajednice 2.8
NGO 2.8
Vojska 2.6
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1= uopće nije korumpiran | 5=u potpunosti korumprian
4.5
5.0
Uspješnost vlade u
borbi protiv korupcije
(Vrlo)
učinkovita
Ni učinkovita
ni neučinkovita
(Vrlo)
neučinkovita
"Građani mogu utjecati na borbu protiv
korupcije"
Spremnost građana da se uključe
u borbu protiv korupcije
100%
90%
83%
80%
70%
60%
50%
40%
56%
39%
46%
48%
30%
20%
10%
0%
Aktivno
Potpisivanje
Sudjelovanje u
peticije –
antikorupcijskim sudjelovanje u
radu organizacije
zahtijevanje od
prosvjedima
koja se bavi
vlasti da čini više
borbom protiv
u borbi protiv
korupcije
korupcije
Kupovati
proizvode
kompanija koje
nisu upletene u
korupcijaske
skandale
Podizanje
svijesti o
korupciji kroz
društvene
mreže
Biste li prijavili korupciju?
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% ispitanika koji je odgovorio 'DA'
80%
90%
100%
Usporedba:
Najkorumpiranije institucije
HRVATSKA 2011/2013
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010/2011
2012/2013
Usporedba:
Najkorumpiranije institucije
HRVATSKA 2005-2013
1
2
3
2005
2006
2007
2009
2010/11
2012/13
Političke
stranke
4.0
Sudstvo
4.4
Sudstvo
4.3
Sudstvo
4.4
Sudstvo
4.1
Političke
stranke
4.0
Poslovni sektor
4.2
Zdravstvi
4.2
Poslovni
sektor | javni
službenici
4.2
Predstavnička
tijela |
političke
stranke
4.0
Sudstvo
4.0
Predstavnička
Predstavnička
tijela | političke
tijela
stranke
3.6
4.1
Poslovni
sektor |
političke
stranke
4.0
Predstavnička
tijela |
političke
stranke
4.1
Poslovni/
privatni
sektor
3.9
Javni
službenici
3.9
Sudstvo
3.7
Usporedba:
Najkorumpiranije institucije
REGIJA
Albanija
BiH
Hrvatska
Kosovo
Makedonija
Srbija
1
Sudstvo
4.3
Političke
stranke
4.2
Političke
stranke
4.0
Sudstvo
4.3
Političke
stranke
4.0
Zdravstvo
4.3
2
Zdravstvo
4.3
Zdravstvo
4.1
Sudstvo
4.0
Političke
stranke
4.2
Sudstvo
3.9
Sudstvo
4.3
3
Političke
stranke
4.1
Predstavnička
tijela
4.0
Javni
službenici
3.9
Zdravstvo
4.0
Javni
službenici
3.6
Političke
stranke
4.3
Usporedba:
Promjena stupnja korupcije u zadnje 2 godine
REGIJA
Transparency International Hrvatska
http://www.transparency.hr/
[email protected]
Rezultati za sve zemlje dostupni na stranici
Transparency International Sekretarijata:
http://www.transparency.org/gcb2013

similar documents