Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü

Report
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Boşnakların İslam
Geleneği Enstitüsü
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
“Boşnakların İslam geleneği
teorik bir oluşumdan ziyade son
beş yüzyıldır İslam’ı anlama ve
yaşama gerçeğidir.”
F. Karčić
Šta je to islamska tradicija Bošnjaka?, Preporod, 2006
3
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Boşnak İslam Geleneğinin Tanımı ve Unsurları
Gelenek:
•
•
•
Bir kuşaktan diğerine aktarılan bir olgu
Kökleri geçmişe dayanmakla beraber varlığını bugün de devam ettiren
dinamik bir yapı (geleneği yaşamak)
Sabit ve değişken elementler içeren bir kavram
Boşnakların İslami Geleneklerinin Unsurları:
•
•
•
•
•
•
4
Sünni, Hanefi ekolü ve Maturidi itikadı
Tasavvufi Tarikatlar
Osmanlı – İslam kültür alanı
Osmanlı öncesi dönemin İslamlaşan uygulamaları
İslami düşüncenin canlanması için yürütülen İslami reformlar ve dinin insan
hayatındaki önemi
İslamın kurumsallaşması (din adamları/ulema, bağışlar/vakıf, eğitim...)
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Boşnak İslam Geleneğinin Önemi
Boşnak İslam geleneğinin yeniden
değerlendirilmesi önemlidir.
Çünkü;
•
Boşnaklar yüzyılları aşkın İslami geleneğin bir parçasıdır.
•
Bugünü anlayabilmek ve geleceğe dair öngörüIü olabilmek için
•
Boşnak İslami geleneğinin tanımlanması, araştırılması ve
detaylı şekilde incelenmesi,
•
•
Gelenek ve modernitenin birleşimi,
•
İslam’ı yaşamanın göz önünde bulundurulması gereklidir.
İslami entellektüel gelenekte yeni bir paradigma oluşumu
söz konusudur.
5
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
“Boşnaklar; Boşnakça, Türkçe, Arapça
ve Farsça olmak üzere dört farklı dilde
kültürel tarih birikimine sahip ve kültürel
mirası Boşnak, Kiril, Latin ve Arab
alfabeleriyle kayıt altına alınmış sayılı
milletlerden bir tanesidir.’’
Smail Balić
Kultura Bošnjaka, 1994, p.81
6
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Enstitünün Organları
Direktör, Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu
•
•
Enstitü, 2007 yılında gerçekleştirilen bilimsel bir sempozyumun
ürünüdür.
Enstitü, Bosna Hersek İslam Birliği Cemiyeti’nin bilimsel araştırma
kurumudur.
Direktör – dr. Dževada Šuško
• Enstitünün çalışmalarını organize eder ve yönetir.
• Enstitüyü temsil eder.
• Enstitünün kalkınması için stratejik planlar geliştirir.
7
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
YÖNETIM KURULU
BILIM KURULU
• Dr. Amir Karić (başkan)
• Dr. Fikret Karčić (başkan)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dr. Nusret Isanović
Dr. Dževad Hodžić
Dr. Fuad Sedić
Dr. Almir Pramenković
• Enstitünün yürüttüğü çalışmaları
kontrol eder ve değerlendirir.
8
Dr. Zuhdija Adilović
Dr. Safet Bandžović
Dr. Ahmet Alibašić
Dr. Ayse Zisan Furat
Dr. Dževada Šuško
• Araştırma projeleri konusunda
öneride bulunur, projelerin takibini
ve değerlendirmesini yapar.
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Vizyon
Önümüzdeki on yıl içerisinde ulusal ve
uluslararası alanda tanınmış; Boşnakların
İslam geleneği konusunda bilgilendirmeye,
farkındalık oluşturmaya ve Boşnak
geleneğinin İslami bileşenler çerçevesinde
teyit edilmesine hizmet eden bir kurum
oluşturmak.
9
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Odaklanılan Alanlar
Temel Bilimsel Alanlar:
Boşnakların yazılı, sözlü, maddi ve manevi geleneklerinin analizinin yanı sıra
Boşnak toplumsal gerçekliğinin araştırılması:
I.
Boşnakların İslam geleneği kavramı
II. Boşnakların İslami ilimlere katkısını gösteren önemli metinlerin basımları
III. Boşnakların dini uygulamaları
IV. Demografik süreçler (göçler, nüfus sayımları)
V. Soykırım (sonuçları, tarihsel hafıza, adalet ve uzlaşma)
VI. Boşnak ortamı (diğer bakış açıları, diğer kültürlerle karşılaşma)
10
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
Odaklanılan Alanlar
Aktiviteler:
I.
Araştırma projeleri başlatmak
II.
Bilimsel konferanslar, yuvarlak masa tartışmaları ve
dersler düzenlemek
III. Yayın yapmak
IV. Yerel ve uluslararası araştırmacılara destek sağlamak
V.
11
Bosna içerisinde ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla
işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmek
BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU
“Ancak bilinçli insanlar
geleneklerine sadık olur. Onlar
bugünü etkin şekilde yaşar ve
kendilerini gelecek için hazırlarlar.
Böylelikle kendilerinin ve
diğerlerinin saygısını edinirler.”
Mehmedalija Hadžić
Zbornik radova naučnog skupa „Islamska tradicija Bošnjaka: izvori,
razvoj i institucije, perspektive“, 2007, p. 8
12
İlginiz için teşekkürler.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Gazi Husrev-begova 56A,
71000 Sarajevo, BiH
T. +387 33 570 310
F. +387 33 441 800
[email protected]
iitb.ba

similar documents