Osiguranje novca u poslovanju finansijskih institucija

Report
Banja Luka, 05. i 06.06.2014.



Osiguranje novca na lokaciji
(od požara, provalne krađe, razbojništva)
Osiguranje novca u transportu
(saobraćajna nezgoda, oružani prepad)
Sveobuhvatno pokriće – BBB – Banker’s
Blanket Bond
(može pokriti i nepoštenje radnika institucije)




Šalteri: dostupni javnosti
Kase/sefovi: pristup ograničen
Trezori: pristup vrlo ograničen
Mjere zaštite: fizičke i tehničke
Video nadzor, rešetke, dvostruka vrata,
protivprovalni i protivprepadni alarmi,
neprobojne pregrade, neprobojno staklo,
zaštitari



Osiguranje procjenjuje jesu li mjere zaštite
adekvatne
U FBiH na snazi je Uredba o mjerama zaštite
finansijskih institucija (Službene novine FBiH
24/12). Preporučujemo da i Vlada RS donese
sličnu Uredbu
Uredbom su određene minimalne mjere
zaštite, a zavisno od okolnosti osiguranje
može zahtijevati i veće mjere od minimalnih


Najugroženiji su šalteri. Ograničenje
maksimalnog iznosa gotovog novca na
svakom pojedinom šalteru je najbolja mjera
aktivnog upravljanja rizikom
Po našem mišljenju neprobojno staklo – i to
koje u potpunosti odvaja prostor s radnicima
institucije a ne samo blagajnika – je
najefikasnija mjera zaštite


Jedna od manjih banaka u BiH godišnje
prebaci oko 200 miliona KM kroz skoro 800
transporta (<20 lokacija, <30 bankomata)
Kada se uzme u obzir da je u BiH 28 banaka
(18 sa sjedištem u FBiH i 10 sa sjedištem u
RS) te tri poštanska operatera, jasno je da je
svakodnevno velika količina gotovog novca
na cestama

Upotreba blindiranih vozila i elektrohemijske
zaštite novca u transportu (bojenje novčanica)
je najefikasniji način zaštite transporta većih
količina gotovog novca

Negdje oko 660.000 osiguranika zavoda za
penziono i invalidsko osiguranje u BiH prima
svakog mjeseca oko 220 miliona KM, puno
njih putem poštanskih operatera – poštari
donose na kućnu adresu


Period isplata penzija je jedan od
najkritičnijih što se napada na novac u
transportu tiče, a tu su prvenstveno poštari a
potom i lokacije s kojih se novac distribuira
jako izloženi i slabo zaštićeni
Ograničenje iznosa kojeg prenose poštari je
dobra mjera upravljanja rizikom
Godina
Broj krađa
2002
19
3.029.250
19 dana
159.434
2003
30
2.456.904
12 dana
81.897
2004
60
5.572.385
6 dana
92.873
2005
32
4.813.513
11 dana
150.422
2006
32
7.157.359
11 dana
223.667
2007
35
3.335.685
10 dana
95.305
2008
46
2.875.196
8 dana
62.504
2009
52
2.087.896
7 dana
40.152
2010
26
11.556.040
12 dana
444.463
2011
29
1.356.869
13 dana
46.789
2012
17
162.180
21 dana
9.540
2013
23
412.000
16 dana
17.913
2014 (na 20.05.)
13
139.000
11 dana
10.692
Iznos KM
Frekvencija
Prosjek KM
Godina
Lokacija
ATM
Transport
2002
15
0
4
2003
25
0
5
2004
53
0
7
2005
26
1
5
2006
25
1
6
2007
31
2
2
2008
38
2
6
2009
40
7
5
2010
21
1
4
2011
23
0
6
2012
16
1
0
2013
14
5
4
2014 (na 20.05.)
12
0
1




Po našoj statistici od 01.01.2002. do
20.05.2014. zabilježeno je 414 provalnih
krađa i razbojništava na pošte i banke
Od toga, 51 put je napadnut novac u
transportu, a 20 puta bankomati
Poštanski operateri su napadnuti 134 puta
(32% svih napada)
Poštari su napadnuti 20 puta, nažalost i sa
smrtnim ishodom



Regulativom propisati minimalne mjere
zaštite i u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko
Ograničenje količine novca na lokacijama i u
transportu
Ankerisanje ili ugradnja bankomata u zid



Inspekcijski nadzor MUP-ova nad
provođenjem minimalnih mjera zaštite
Analiziranje nalaza inspekcija na nivou
udruženja
A posebno bi efekta imao
Veći bezgotovinski promet/veće korištenje
kartica i izbjegavanje upotrebe gotovine
Hvala na pažnji
[email protected]

similar documents