Document

Report
Lokalni Istinomjer:
Analiza ispunjenosti predizbornih
obećanja načelnika na vlasti u 10
opština/općina u BiH za mandatni period
2008-2012
Sarajevo, 25.09.2012.
Metodologija
• Analiziranih opština: 10
• Ukupno analiziranih obećanja: 1038
• Analiziran: stepen ispunjenosti obećanja
• Ocjene u analizi: ispunjeno, ispunjeno većim dijelom, ispunjeno sa
zakašnjenjem, djelomično ispunjeno, ispunjeno manjim dijelom,
započeto, neispunjeno i neutemeljeno
• Izbor opština: Poziv za načelnike svih opština u BiH da dostave
predizborne programe za tekući mandat – 8 programa + Tuzla
• Naknadno dodana: Banja Luka
• Analizirani:
• Predizborni programi: 8 opština
• Obećanja data u medijima: Banja Luka i Tuzla (odgovor načelnika)
Izabrane opštine
Raspored načelnika u BiH po strankama za mandat 2008-2012
40
40
36
35
30
25
20
15
10
5
0
2
2
17
16
1
9
3
4
1
3
3
2
1
1
1
8
1
1
Izabrane opštine
• Centar Sarajevo – broj obećanja: 312 – načelnik: SDP – stanovnika: 70K
• Banja Luka – broj obećanja: 22 – načelnik: SNSD – stanovnika: 226K
• Tuzla – broj obećanja: 21 – načelnik: SDP – stanovnika: 132K
• Vogošća – broj obećanja: 218 – načelnik: SDA – stanovnika: 23K
• Modriča – broj obećanja: 133 – načelnik: SNSD – stanovnika: 27K
• Maglaj – broj obećanja: 75 – načelnik: SDA – stanovnika: 23K
• Gračanica – broj obećanja: 52 – načelnik: SDP – stanovnika: 52K
• Ljubinje – broj obećanja: 27 – načelnik: SDS – stanovnika: 4K
• Bosanska Krupa – broj obećanja: 74 – načelnik: nezavisni – stanovnika: 28K
• Cazin – broj obećanja: 104 – načelnik: A-SDA – stanovnika: 63K
Broj obećanja po opštinama
Tuzla
21
Banja Luka
22
27
Ljubinje
52
Gračanica
Bosanska Krupa
74
Maglaj
75
104
Cazin
133
Modriča
218
Vogošća
312
Centar Sarajevo
0
50
100
150
200
250
300
350
Poređenje sa opštim izborima 2006-2010
251
35.00%
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno
ispunjeno
Djelimično
Ispunjeno
Ispunjeno
0.00%
0
366
67.00%
98 19.00%28.00%
201
185.00%
10.00%
20.00%
50
100
150
Opšti
izbori
Opšti
izbori
20102010
Lokalni
izbori
Lokalni
izbori
20122012
46.00%
30.00%
40.00%
200
250
300
50.00%
60.00%
350
400
450
471
70.00%
500
• Opštinski nivo vlasti je mnogo odgovorniji kada imaju programe rada
• Na opštinskom nivou se daje više konkretnih i jasnih obećanja
Stepen ispunjenosti obećanja - ukupno
30.00%
28.23%
25.24%
25.00%
20.00%
16.09%
13.78%
15.00%
10.00%
5.59%
5.00%
1.06%
0.00%
7.71%
2.31%
Stepen ispunjenosti obećanja – po opštinama
45.38%
TOTAL %
21.15%
Cazin
51.92%
21.62%
50.00%
11.11% 14.81%
74.07%
23.08%
Gračanica
35.26%
26.92%
28.38%
Bosanska Krupa
Ljubinje
19.36%
36.54%
40.38%
Ispunjeno
21.33%
Maglaj
42.67%
41.35%
Modriča
17.29%
47.71%
Vogošća
18.18%
Banja Luka
38.10%
54.55%
72.44%
0%
10%
20%
30%
40%
Nije ispunjeno
37.61%
23.81%
27.27%
Centar Sarajevo
Djelomično ispunjeno
41.35%
14.68%
38.10%
Tuzla
36.00%
11.54% 16.03%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zastupljenost oblasti
18
Mladi
65
Socijalna politika
98
Kultura i sport
87
Turizam i ekologija
39
Obrazovanje
25
Zdravstvo
458
Infrastruktura
46
Poljoprivreda
98
Poslovna klima
104
Lokalna uprava
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Ispunjenost obećanja po oblastima
3
Mladi
6
9
20
Socijalna politika
16
41
Kultura i sport
16
18
Turizam i ekologija
29
41
22
47
13
Obrazovanje
14
12
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
6
Zdravstvo
6
13
280
Infrastruktura
61
13
Poljoprivreda
18
20
48
47
Lokalna uprava
0%
10%
117
15
30
Poslovna klima
Neispunjeno
20%
25
30%
40%
50%
60%
32
70%
80%
90%
100%
Analiza po opštinama – Centar Sarajevo
Mladi
Centar Sarajevo
7
Socijalna politika
11
Kultura i sport
13
Turizam i ekologija
4
Obrazovanje
6
Zdravstvo
5
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
16%
12%
Infrastruktura
253
Poljoprivreda
1
Poslovna klima
7
Lokalna uprava
5
0
72%
50
100
150
200
250
300
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
204
22
0
27
9
5
42
3
312
Analiza po opštinama – Banja Luka
Mladi
0
Socijalna politika
0
Banja Luka
Ispunjeno
Kultura i sport
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
6
0
Turizam i ekologija
18%
1
Obrazovanje
0
Zdravstvo
11
Infrastruktura
55%
27%
0
Poljoprivreda
4
Poslovna klima
0
Lokalna uprava
0
2
4
6
8
10
12
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
0
0
4
4
2
1
11
0
22
Analiza po opštinama – Tuzla
Tuzla
0
Mladi
Ispunjeno
4
Socijalna politika
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
2
Kultura i sport
8
Turizam i ekologija
Obrazovanje
0
Zdravstvo
0
38%
38%
6
Infrastruktura
0
Poljoprivreda
24%
1
Poslovna klima
0
Lokalna uprava
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
0
7
1
4
1
2
4
2
21
Analiza po opštinama – Vogošća
Vogošća
1
Mladi
Ispunjeno
8
Socijalna politika
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
25
Kultura i sport
5
Turizam i ekologija
10
Obrazovanje
37%
48%
7
Zdravstvo
98
Infrastruktura
10
Poljoprivreda
15%
12
Poslovna klima
42
Lokalna uprava
0
20
40
60
80
100
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
58
46
0
27
5
11
55
16
218
Analiza po opštinama – Modriča
Modriča
1
Mladi
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
8
Socijalna politika
13
Kultura i sport
12
Turizam i ekologija
8
Obrazovanje
41%
42%
7
Zdravstvo
26
Infrastruktura
21
Poljoprivreda
17%
26
Poslovna klima
11
Lokalna uprava
0
5
10
15
20
25
30
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
12
37
6
14
9
15
40
0
133
Analiza po opštinama – Maglaj
Maglaj
1
Mladi
Ispunjeno
9
Socijalna politika
Kultura i sport
8
Turizam i ekologija
8
Nije ispunjeno
21%
36%
3
Obrazovanje
Djelomično ispunjeno
2
Zdravstvo
22
Infrastruktura
1
Poljoprivreda
43%
8
Poslovna klima
13
Lokalna uprava
0
5
10
15
20
25
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
7
9
0
22
10
10
16
1
75
Analiza po opštinama – Gračanica
Gračanica
1
Mladi
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
6
Socijalna politika
3
Kultura i sport
6
Turizam i ekologija
23%
3
Obrazovanje
40%
1
Zdravstvo
13
Infrastruktura
0
Poljoprivreda
37%
6
Poslovna klima
13
Lokalna uprava
0
2
4
6
8
10
12
14
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
5
7
0
18
1
6
14
1
52
Analiza po opštinama – Ljubinje
Ljubinje
2
Mladi
Socijalna politika
1
Kultura i sport
1
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
11%
4
Turizam i ekologija
Obrazovanje
0
Zdravstvo
0
Nije ispunjeno
15%
7
Infrastruktura
74%
4
Poljoprivreda
6
Poslovna klima
2
Lokalna uprava
0
1
2
3
4
5
6
7
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
0
3
0
0
4
4
16
0
27
Analiza po opštinama – Bosanska Krupa
Bosanska Krupa
0
Mladi
Ispunjeno
10
Socijalna politika
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
17
Kultura i sport
14
Turizam i ekologija
28%
4
Obrazovanje
50%
0
Zdravstvo
8
Infrastruktura
0
Poljoprivreda
22%
12
Poslovna klima
9
Lokalna uprava
0
5
10
15
20
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
3
18
0
9
7
12
25
0
74
Analiza po opštinama – Cazin
Cazin
5
Mladi
Ispunjeno
Djelomično ispunjeno
Nije ispunjeno
8
Socijalna politika
10
Kultura i sport
21%
26
Turizam i ekologija
4
Obrazovanje
3
Zdravstvo
52%
14
Infrastruktura
27%
9
Poljoprivreda
16
Poslovna klima
9
Lokalna uprava
0
5
10
15
20
25
30
Ispunjeno
Ispunjeno većim
dijelom
Ispunjeno sa
zakašnjenjem
Djelomično
ispunjeno
Ispunjeno manjim
dijelom
Započeto
Neispunjeno
Neutemeljeno
Ukupno
4
18
0
18
10
14
39
1
104
Zaključak
• Najbolji načelnici u BiH po ispunjenosti obećanja: Centar Sarajevo,
Modriča i Vogošća
• Poziv za kandidate za nacelnike da dostave svoje programe za
mandatni period 2012-2016 upućen, rok do 01.10.2012.
Lokalni Istinomjer:
Analiza ispunjenosti predizbornih
obećanja načelnika na vlasti u 10
opština/općina u BiH za mandatni period
2008-2012
HVALA!

similar documents