Neodrživost budžeta u BiH

Report
• UVOD
• FINANSIRANJE OD INDIREKTNIH POREZA
Finansiranje svih nivoa vlasti u BiH od
indirektnih poreza se kreće između 67% i 88%
NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH –
PREPORUKE ZA STABILIZACIJU
• Indirektni porezi iz kojih se finansira preko 2/3 ukupnih
budžetskih prihoda svih nivoa vlasti u BiH imaju svoje
domete
Tabela 1: Bruto prihodi od indirektnih poreza u UINO
UINO
2010
2011
2012
2013
5.530.721.738
5.878.592.351
5.872.582.912
5.882.011.609
Promjena
-
347.870.613
-6.009.439
9.428.697
Stopa promjene
-
6,29%
-0,10%
0,16%
Bruto Prihodi
• Potrošnja budžetskih korisnika nije stabilna i svake godine se
ostvaruju deficiti koji se finansiraju unutrašnjim i spoljnim
zaduživanjem dok javni dug raste
 Javni dug se kreira radi finansiranja budžetskih deficita i
investicionih projekata
 Budžeti u BiH na svim nivoima uprave nemaju nikakvu
akumulaciju a godišnji tekući prihodi ne pokrivaju godišnje
rashode
 Zašto se kreira javni dug - profesor Dieter Brummerhoff:
„Zaduživanje, kao alternativni oblik prihoda, je politički posebno
zanimljivo .Ono povećava prostor mogućeg djelovanja države, jer
omogućuje da se ostvare veći izdaci. S druge strane, smatra se da je
financiranje zaduživanjem manje primjetljivo nego financiranje
porezima, pa je stoga i otpor prema zaduživanju manji. To može
povećati vjerovatnost (ponovnog) izbora političara. No, zbog
usredotočenosti (glasača) i političara na kratki rok, zanemaruju se
obaveze otplate kamata i glavnice, što u dužem roku može uzrokovati
ograničenje prostora za moguće djelovanje u budućnosti.“
 Začarani krug zaduženosti
Kretanje javnog duga u BiH u periodu 2010-2012
Stanje na kraju
2009.
Promjena u 2010.
Stanje na kraju
2010.
Promjena u
2011.
Stanje na kraju
2011.
Promjena u 2012.
Stanje na kraju
2012.
Vanjski Dug
3.353.863.436
714.272.365
4.068.135.801
168.934.402
4.237.070.203
244.472.187
4.481.542.390
Unutrašnji Dug
1.533.270.642
51.709.358
1.584.980.000
-16.650.000
1.568.330.000
-7.910.000
1.560.420.000
Javni Dug
4.887.134.078
765.981.723
5.653.115.801
152.284.402
5.805.400.203
236.562.187
6.041.962.390
FBiH
RS
Stanje na kraju 2009. Promjena u 2010. Stanje na kraju 2010. Promjena u 2011. Stanje na kraju 2011. Promjena u 2012. Stanje na kraju 2012.
Vanjski Dug
1.813.360.501
328.836.483
2.142.196.984
242.102.807
2.384.299.791
226.022.429
2.610.322.220
Unutrašnji Dug
1.437.650.000
130.590.000
1.568.240.000
128.370.000
1.696.610.000
35.330.000
1.731.940.000
Javni Dug
3.251.010.501
459.426.483
3.710.436.984
370.472.807
4.080.909.791
261.352.429
4.342.262.220
Kretanje javnog duga u BiH u periodu 2010-2012
Institucije BiH
Stanje na kraju 2009. Promjena u 2010. Stanje na kraju 2010. Promjena u 2011. Stanje na kraju 2011. Promjena u 2012. Stanje na kraju 2012.
Vanjski Dug
23.250.866
4.514.501
27.765.367
203.966
27.969.333
678.798
28.648.131
Javni Dug
23.250.866
4.514.501
27.765.367
203.966
27.969.333
678.798
28.648.131
Brčko distrikt
Stanje na kraju 2009. Promjena u 2010. Stanje na kraju 2010. Promjena u 2011. Stanje na kraju 2011. Promjena u 2012. Stanje na kraju 2012.
Vanjski Dug
8.667.448
2.627.194
11.294.642
-416.357
10.878.285
-23.470
10.854.815
Unutrašnji Dug
67.119.329
-18.299.329
48.820.000
710.000
49.530.000
-9.500.000
40.030.000
Javni Dug
75.786.777
-15.672.135
60.114.642
293.643
60.408.285
-9.523.470
50.884.815
UKUPNO BIH
Stanje na kraju 2009. Promjena u 2010. Stanje na kraju 2010. Promjena u 2011. Stanje na kraju 2011. Promjena u 2012. Stanje na kraju 2012.
Vanjski Dug
5.199.142.251
1.050.250.543
6.249.392.794
410.824.818
6.660.217.612
471.149.944
7.131.367.556
Unutrašnji Dug
3.038.039.971
164.000.029
3.202.040.000
112.430.000
3.314.470.000
17.920.000
3.332.390.000
Javni Dug
8.237.182.222
1.214.250.572
9.451.432.794
523.254.818
9.974.687.612
489.069.944
10.463.757.556
Javni Dug i Stepen Zaduženosti
 Stepen zaduženosti jedne zemlje ili teritorijalne jedinice se mjeri odnosom
javnog duga i ostvarenog BDP-a u tekućoj godini
Tabela 3: BDP – Javni dug i Stepen zaduženosti u BiH
Federacija BiH
Republika
Srpska
Brčko distrikt
BDP u 2010
15.992.000.000
8.319.000.000
568.000.000
Javni Dug 2010
5.653.115.801
3.710.436.984
60.114.642
35,35%
44,60%
10,58%
37,99%
BDP u 2011
16.489.000.000
8.682.000.000
601.000.000
25.772.000.000
Javni Dug 2011
5.805.400.203
4.080.909.791
60.408.285
35,21%
47,00%
10,05%
38,70%
BDP u 2012
16.554.000.000
8.585.000.000
595.000.000
25.734.000.000
Javni Dug u 2012
6.041.962.390
4.342.262.220
50.884.815
36,50%
50,58%
8,55%
Državna jedinica
Stepen Zaduženosti 2010
Stepen Zaduženosti 2011
Stepen Zaduženosti 2012
Institucije
BiH
Bosna i
Hercegovina
24.879.000.000
27.765.367
27.969.333
28.648.131
9.451.432.794
9.974.687.612
10.463.757.556
40,66%
Javni Dug i Stepen Zaduženosti
MMF-ov kriterijumu zaduženosti prema raciju Javni dug / BDP
 Nisko zadužene zemlje: Javni dug/ BDP
 Srednje zadužene zemlje: 45 %
<
<
45 %
Javni dug/BDP
 Visoko zadužene zemlje: Javni dug/BDP > 80 %
<
80 %
Kreditni Rejting BiH
Tabela4 : Dugoročni kreditni rejting i izgledi za promjenu za zemlje iz šireg okruženja
Moody's Investors Service
Standard & Poor's
Dugoročni / Izgled
Dugoročni / Izgled
Albanija
B1 / stabilan
B / stabilan
Bosna i Hercegovina
B3 / stabilan
B / stabilan
Bugarska
Baa2 / stabilan
BBB- / stabilan
Crna Gora
Ba3 / stabilan
BB- / negativan
Grčka
Caa1 / stabilan
B- / stabilan
Hrvatska
Ba1 / negativan
BB / stabilan
Mađarska
Ba1 / negativan
BB / stabilan
-
BB- / stabilan
Rumunija
Baa3 / stabilan
BBB- / stabilan
Slovenija
Ba1 / stabilan
A- / negativan
B1 / stabilan
BB- / negativan
Država
Makedonija
Srbija
Tabela 5 : Rejting Kategorije Moody's i S&P i kreditni rejting Bosne i Hercegovine
Numerička Ocjena
Rejtinga
Moody's
S&P
Kratak opis kategorije rejtinga
INVESTICIONI SPEKTAR ULAGANJA
10
Aaa
AAA
9,5
Aa1
AA+
9
Aa2
AA
8,5
Aa3
AAA+
8
A1
7,5
A2
A
7
A3
A-
6,5
Baa1
BBB+
6
Baa2
BBB
5,5
Baa3
BBB-
Najbolja kreditna sposobnost, minimalan kreditni rizik
Visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik
Srednje visoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik
Srednja kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik
ŠPEKULATIVNI SPEKTAR ULAGANJA
5
Ba1
BB+
4,5
Ba2
BB
4
Ba3
BB-
3,5
B1
B+
3
B2
B
2,5
B3
B-
2
Caa1
CCC+
1,5
Caa2
CCC
1
Caa3
CCC-
0,5
Ca
CC
0
C
C+,C,C-
0
D
Kreditna sposobnost sa spekulativnim elementima,
visok kreditni rizik
Spekulativna kreditna sposobnost, visok kreditni rizik
Loša kreditna sposobnost, veoma visok kreditni rizik
Visoko spekulativna kreditna sposobnost, izvjesno
neizvršavanje obaveza, selektivni bankrot, bankrot
 Zaustaviti nepotrebno zapošljavanje u budžetskim institucijama
 Smanjiti primanja u svim institucijama budžetskim korisnicima
po progresivnom modelu povećanog smanjenja za veća
primanja
 Smanjenje regresa i toplog obroka
 Kontrolisati neosnovane naknade za putne troškove, odvojen
život i prekovremeni rad
 Smanjenje dopunskih prihoda od članstava u uprvanim i
nadzornim odborima
 Uvesti pojačanu kontrolu trošenja
 Povećati značaj revizorskih izvještaja
 Smanjiti administraciju kroz ustavnu reformu
 Ukidanje pojedinih agencija-duplikacija funkcija

similar documents