srpski

Report
SRPSKI POGLEDI NA ODNOSE IZMEĐU
BOSANSKOG/BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG
JEZIKA U POSLEDNJIH 20 GODINA (1991–2011)
JOVIĆ EMINA
SADRŽAJ
• Uvod
• Istorijski pregled
• Sociolingvistika
• Zaključak
• Sažetak
UVOD
• Kratak opis poglavlja u radu, lingvisti čiji su pogledi
obrađeni i sl.
ISTORIJSKI PREGLED
RASPAD JUGOSLAVIJE
• Nezavinost Slovenije 1991.
• Nezavisnost Hrvatske 1991.
• Dejtonski sporazum – složena država – federacija
BiH i republika Srpska
• Nezavisnost Makedonije 1991.
• Savezna republika Jugoslavija 1992.
• Srbija i Crna Gora 2003.
• Srbija 2006.
• Crna Gora 2006.
ISTORIJSKI PREGLED
RASPAD SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA
• SFRJ – srpskohrvatski
(BiH, Hrvatska, Srbija
i Crna Gora)
• Hrvatska – hrvatski
• Srbija – srpski
• Bosna –
bosanski/bošnjački
• Crna Gora –
crnogorski/srpski/crn
ogorski-srpski,
bosanski i hrvatski
SOCIOLONGVISTIKA
• Nenad Suzić
• Božo Ćorić
• Branislav Brborić
• Ivan Klajn
• Ranko Bugarski
• Pavle Ivić
• Miloš Okuka
SOCIOLONGVISTIKA
GLOBALIZACIJA I JEZIK
• Nenad Suzić
• Engleski jezik – opasnost ili ne?
• Bosanski jezik – jezik Bošnjaka – bošnjački jezik
• Bosna – Bosanci – Bošnjaci – Hrvati – Srbi – bosanski –
bošnjački – hrvatski – srpski – srpskohrvatski
SOCIOLONGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Božo Ćorić
• Anatomija naopake hrvatske jezičke politike
• Dokazati da su hrvatski i srpski različiti jezici
SOCIOLINGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Branislav Brborić
• Trojezičnost ili višejezičnost
• Jedan jezik – četvorodržavni
• Standardna novoštokavština
SOCIOLINGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Ivan Klajn
• Leksika
• Kroatizmi u srpskom jeziku
SOCIOLINGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Ranko Bugarski
• Jezičke razlike
• Unutrašnje – spoljašnje
• Manji jezici – razlike kao dobra stvar
• Veliki jezici – razlike kao loša stvar
SOCIOLINGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Pavle Ivić
• Jedinstvo i razjedinjenost srpskohrvatskog književnog
jezika – aktuelni trenutak
• Srpski i hrvatski jedan jezik, ne i ujednačen
• Standradni jezik u Hrvatskoj – hrvatski → šta je sa
Bošnjacima i Srbima u Hrvatskoj?
SOCIOLINGVISTIKA
ODVAJANJE HRVATSKOG JEZIKA OD SRPSKOG
• Miloš Okuka
• Sukobi i razgraničavanja
• Pristupi srpskom standardnom jeziku
• Pet teorijskih modela
• Hrvatski kontra srpski (i kontra hrvatski)
• „razlike“ između hrvatskog i srpskog
SOCIOLINGVISTIKA
BOSANSKI/BOŠNJAČKI JEZIK IZMEĐU SRPSKOG I
HRVATSKOG
• Bosanski kontra srpski
• Uvođenje turcizama i orijentalizama
• Pravopis podeljen – neka pravila preuzeta iz
hrvatskog, neka iz srpskog
• Jezička konfuzija
SOCIOLINGVISTIKA
CRNOGORSKI JEZIK KAO SRPSKI ILI NE
• Crnogorski kontra srpski
• Najmlađi slovenski jezik
• Kulturni dijalekat ili jezik
• Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski
ZAKLJUČAK
• Srpski lingvisti smatraju da imamo i dalje jedan
zajednički jezik koji nije ujednačen.
• Politika – glavna uloga
• Srpskohrvatski/hrvatskosrpski nije „mrtav“ jezik
• „naš“ jezik – „njihov“ jezik
• Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi se kroz 100 godina
neće razumeti, ako se sadašnje tendencije
odvajanja nastave.
SAŽETAK
• Sažetak rada dat je na nemačkom jeziku.
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents