Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi

Report
ULOGA TEHNOLOGIJE U
OSTVARIVANJU PERFORMANSI
KVALITETA
HOZANOVIĆ ADEM
UVOD
Cilj ovog istraživačkog rada jeste
da pokaže kakav i koliki uticaj ima
tehnologija u postizanju kvalitete
proizvoda.

Primjena tehologije i tehnoloških
dostignuća u procesu proizvodnje
podrazumijeva i korištenje određenih
standarda. Svako preduzeće nastoji
da ispuni sve zahtjeve koje standardi
nalažu jer im je krajnji cilj da dobiju
certifikat o kvalitetu svog proizvoda.

POJAM TEHNOLOGIJE
Tehnologija
je konkretni sistem
proizvodnje
tačno
određenog
proizvoda primjenom utvrđenog
postupka prema odgovarajućim
formulama,
recepturama,
crtežima,
konstrukcijama
i
upotrebom
odgovarajućih
materijala, oruđa, stručne radne
snage i znanja.
Posmatramo
li svjetsku privredu
danas, možemo zaključiti da je
tehnologija
glavni
faktor
savremenog
privrednog
razvoja(između
40%
i
90%
privrednog razvoja nastaje kao
posljedica tehnoloških promjena).
Finansijski i ekonomski
ciljevi
Tehnološki i proizvodni
ciljevi
Društveni ili
organizacioni ciljevi
1) Povećati profitabilnost;
1) Poboljšati obradu;
1) Zadovoljstvo u radu;
2) Ostvariti konkurentnost
na tržištu;
2) Povećati fleksibilnost;
2)Veće znanje i vještine;
3) Ostvariti uštede na
troškovima;
3) Povećati kontrolu;
4) Prevazići probleme u
vezi sa nedostatkom
odgovarajućeg kadra.
4) Poboljšati proizvod i
proces tj. sigurnost;
UTICAJ SAVREMENE TEHNOLOGIJE NA POSLOVNU
IZVRSNOST


Prije svega, svako preduzeće mora da
permanentno prati i da dugoročno sagledava
razvoj tehnologije, koji predstavlja jedan
konstantan dinamički proces.
Visoka tehnologija se obično opredjeljuje na osnovu
tri mjerila:
1) proizvod zahtjeva jak naučno-tehnički temelj,
2) zbog nove tehnologije postojeća tehnologija brzo
zastarijeva,
3) primjena nove tehnologije dovodi do stvaranja
novih tržišta ili revolucionisanja postojećih.
Visoka tehnologija se bazira na primjeni nauke i koja
omogućava brz tempo tehnoloških promjena.
TEHNOLOŠKE PROMJENE I LJUDSKI RESURSI


Današnji uslovi privređivanja zahtijevaju takve
ljudske potencijale u preduzeću, koji moraju da
predstavljaju uspješnu sintezu znanja, vještine i
stava.
Novi model upravljanja zahtjeva, između ostalog:
1) multidisciplinarnost u obrazovanju (tehničkotehnološka znanja, znanja iz oblasti ekonomije,
ekologije, sociologije, psihologije, itd.),
2) kreativnost u razmišljanju,
3) inovativnost u radu,
4) fleksibilnost u ponašanju,
5) inovativnost u upravljanju,
6) ofanzivnost u nastupu, itd.
Kvalitet proizvoda
Lančana reakcija:
kvalitet – produktivnost – niži troškovi – osvajanje tržišta

Da bi jedna kompanija postigla ciljeve izvrsnosti,
potrebno je da obezbjedi istovremeno postizanje
sva tri aspekta kvaliteta, i to:
1) marketinški aspekt kvaliteta, koji u sebi sadrži
tehnički aspekt koji se odnosi na preformanse
proizvoda,
2) poslovni aspekt, koji obuhvata organizacioni aspekt
kvaliteta i
3) društveni aspekt, koji uključuje moralni i etički
aspekt kvaliteta.
Tehnološki sistem proizvodnje
 Pokazatelji kvalitete tehničkog sistema
trajnost
Elkonomičnost
Funkcionalna
pogodnost
raspoloživost
Kvaliteta
tehničkog
sistema
Estetski
izgled i
dizajn
sigurnost
pouzdanost
Pogodnost za
servisiranje
LIČNA KARTA FIRME
Grad: Cazin
Telefon: 037 539 007
Fax: 037 539 008
E-mail: [email protected]
WWW: www.doocivic.com
Osnovna djelatnost: proizvodnja i usluge
ID broj: 4263030010006
Godina osnivanja: 2000. godina
Broj uposlenih: 30
Kontakt osobe: Dževad Civic, direktor Civić d.o.o.
Certifikati: ISO 9001:2000
Izvozna tržišta: Hrvatska, Srbija
Izvozne robe: mašina za izvlacenje oluka, mašina za izradu cijevi
Proizvodni pogon

U proizvodnom pogonu je zastupljena najsavremenija
tehnologija, gdje je omogućena proizvodnja limova i
drugih vrsta građevinske limarije prema željama kupaca.
Proizvodnja strojeva: stroj za kružno savijanje limova,
stroj za uzdužno spajanje cijevi i strojevi za izradu
beskonačnih oluka

Osnovna djelatnost firme je
proizvodnja građevinske limarije i
galanterije, lima u obliku crijepa i
krovno – fasadnih profiliranih
limova, razvodne ormare za
centralna grijanja, ormare za prvu
pomoć, kasetni lim i sendvič panele,
nosače za LCD televizore, itd.

Pored proizvodnje, preduzeće vrši i
niz usluga, između ostalog: montaža
željeznih konstrukcija, montaža
inox konstrukcija, tehnički i
ekonomski savjeti, međunarodno
partnerstvo i zastupanje.
...

Dio savremene opreme Civić d.o.o.:
Trumpf Laser & Punch Machine TC - 600

Prije dvadesetak dana, preduzeće je ponovo investiralo u opremu, gdje
su kupili novu mašinu za savijanje limova. Naime, radi se o specijalnoj
mašini koja savija lim, čak i do 85 kombinacija. To znači da je kupcu
omogućeno da prilikom kupovine izabere kombinaciju koja najviše
odgovara njegovim potrebama.
ORIGAMI MAŠINA
Politika kvaliteta
 Provodeći svoju utvrđenu politiku kvaliteta, oni teže ostvarivanju sljedećih
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
opštih ciljeva:
Stalno ispunjavati zahtjeve i očekivanja svojih kupaca i poslovnih
partnera
Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za postizanje
kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
Održavati i stalno proširivati udio na tržištu
Pouzdano ostvarivati planirane ekonomsko-finansijske pokazatelje
poslovanja
Osigurati stalni rast i razvoj preduzeća shodno razvoju tehnologija i
budućih potreba naših kupaca
Održavati i stalno poboljšavati stečeni ugled pouzdanog i društveno
odgovornog preduzeća
Održavati i stalno poboljšavati kvalitet naših proizvoda/usluga, procesa,
te sistem upravljanja kvalitetom u cijelini.
CILJEVI KVALITETA
 Provodeći svoju utvrđenu politiku kvaliteta,
preduzeće teži ostvarivanju sljedećih opštih
ciljeva:
 Stalno ispunjavati zahtjeve i očekivanja svojih kupaca i




poslovnih partnera,
Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za
postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva,
Održavati i stalno proširivati svoj udio na tržištu,
Osigurati stalni rast i razvoj preduzeća shodno razvoju
tehnologija i budućih potreba svojih kupaca,
Održavati i stalno poboljšavati stečeni ugled
pouzdanog i društveno odgovornog preduzeća,
• HVALA NA PAŽNJI

similar documents