Begunci, priseljenci in etni*ne manj*ine

Report
BEGUNCI, PRISELJENCI
IN ETNIČNE MANJŠINE
Uvodno predavanje
21.2.2012
as. dr. Špela Urh
PREDSTAVITEV PREDMETA
Cilji:
 Prepoznavanje, razumevanje in odzivanje na
etnične raznolikosti.
 Prepoznavanje,razumevanje človekovih stisk in
kriz, vezanih na družbeno in osebno pogojene
okoliščine (pripadnost etnični manjšini, status
priseljenca).
 Kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in
ravnanja.
 Sposobnost analize družbenega konteksta.
 Razumevanje izkušenj migriranja iz perspektive
beguncev in drugih priseljencev.
NAČRT DELA
www.fsd.si
(predmet)
torek – predavanja
četrtek, petek – vaje (izmenično na 14 dni)
IZPITNI ROKI
2 v juniju
 2 v septembru

ŠTEVILO PRISELJENIH TUJCEV V
SLOVENIJO (VIR: MEDVEŠČEK, 2010: 49)
1995
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3.688
5.250
8.597
13.294
18.251
27.504
28.062
26.800
Države
izvora
imigrantov
v Sloveniji
(za leto
2009)
države nekdanje Jugoslavije (največ iz BiH)
96,4%
evropske države, ki niso v EU (Rusija,
Ukrajina) 2,4%
druge države: Moldavija, Švica, Belorusija,
Turčija)
azijski migranti (336 ali o,9%)
afriški migranti (43 ali 0,1%)
NAJPOGOSTEJŠI MOTIV PRESELITVE
V SLOVENIJO (VIR: MEDVEŠEK, 2010: 57)
Namen
priselitve
2005
2006
2007
delo
61,9%
74,1%
77,5%
združitev z
19,4%
16,2%
17,4,%
študij
3,6%
2,6%
2,6%
neznano
15.1%
7,1%
2,5%
družino
Diskriminacija: neenaka obravnava zaradi osebnih
okoliščin (+ sovražni govor!)
Ksenofobija : strah pred tujci
SOCIALNO DELO IN PRISELJENCI
SD neavtonomno – podeljevanje statusov v
pristojnosti MNZ
 Ne zgolj poznavanje legalnih statusov
 Etična vprašanja (pravičnost, potrebe)

NEOBČUTLJIVO SOCIALNO DELO
(NEIL THOMPSON, 2001)
Odtujenost ljudi, ustvarjanje občutkov, da ne
pripadajo
 Občutki brezvrednosti
 Zanikanje, ignoriranje osebnih dejavnikov, ki
pomembno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi
 Ustvarjanje problema, ohranjanje statusa quo

KLJUČNE DEFINICIJE POJMOV

Priseljenec v SLO
Priseljeni iz drugih republik s pridobljenim
slovenskim državljanstvom
 Priseljeni iz drugih republik s statusom tujca ali
statusom začasnega zatočišča (status begunca)
 Osebe, ki ilegalno bivajo v SLO
 Tranzitni migranti, ki poskušajo preko SLO priti v
zahodno Evropo

2 skupini priseljencev (glede na legalnopravni status):
Osebe , ki imajo državljanstvo RS
 Osebe brez državljanstva RS + 3 podskupine:

Osebe z dovoljenjem za stalno prebivanje
 Osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje
 Osebe brez dovoljenja za prebivanje

Imigranti
z začasnim
prebivanjem
Imigranti s
stalnim
prebivanjem
Imigranti iz EU
Državljani RS
KLJUČNE DEFINICIJE POJMOV
Prosilci za azil
Begunci http://www.unhcrcentraleurope.org/si/viri/statistike.html
Otroci brez spremstva
LITERATURA
-
-
-
-
(ur.) Dina Dobovičnik (2005): »Tukaj smo«. Prosilci za azil in
begunci v Sloveniji. Konzorcij Živa. Ljubljana
Medvešek, M., Bešter, R. (ur.) (2010), Državljani tretjih držav
ali tretjerazredni državljani? Ljubljana: Inštitut za
narodnostna vprašanja.
Medica, K., Lukič, G., Bufon, M. (ur.) (2010), Migranti v
Sloveniji – med integracijo in alienacijo. Koper: Univerzitetna
založba Annales.
Thompson, N. (2001), Antidiscriminatory practice. London:
Palgrave Macmillan.
Urh, Š. (2010), Etnična (ne)občutljivost v izobraževanju za
socialno delo. Socialno delo, let. 49, št. 2/3, str. 73-84.
Zaviršek, D. (2001), Lost in public care: The ethnic rights of
ethnic minority children. V: L. Dominelli, W. Lorenz, H.
Soydan (ur.), Beyond racial divides: ethnicities in social work
practice. Aldershot: Ashgate (171-188).
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/viri/statistike.html
(statistika azilnih trendov v Evropi)

similar documents