Vodič kroz promjene u vanjskoj trgovini nakon

Report
Cilj izrade Vodiča HGK
• Informirati poslovni sektor o promjenama u
vanjskoj trgovini nakon pristupanja Hrvatske u
Europsku uniju te ukazati:
- na prilike za osvajanje novih tržišta
- na moguće poteškoće na tržištima gdje
smo već prisutni
- nužnost definiranja mjera za rast
konkurentnosti
Vanjsko-trgovinska razmjena (mil US$)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
-15,000
-20,000
izvoz
uvoz
saldo
Robna razmjena po skupinama zemalja u 2011.
Izvoz
Uvoz
Ostatak
svijeta
22%
CEFTA
19%
Ostatak
svijeta
33%
EU
59%
CEFTA
6%
EU
61%
Struktura robne razmjene RH sa zemljama
CEFTA u 2010.
Izvoz
Uvoz
22%
28%
72%
Industrijski
proizvodi
Industrijski
proizvodi
Poljoprivredni
proizvodi
Poljoprivredni
proizvodi
78%
Promjene u izvozu industrijskih proizvoda u zemlje
CEFTA-e nakon pristupanja u EU
Albanija
=
BiH
=
Crna Gora
=
Makedonija
=
Srbija
↑ (1.7.2013 do 1.1.2014)
Kosovo
↑
Moldova
↑
Promjene u izvozu poljoprivrednih proizvoda u
zemlje CEFTA-e nakon pristupanja u EU
Vrijednost izvoza na kojeg se odnose
promjene u 2011.
Udio u izvozu poljoprivrede
Albanija
5,9 mil USD
46%
BiH
143 mil USD
33%
Crna Gora
5,8 mil USD
više od 20%
Makedonija
24 mil USD
više od 60%
Srbija
od 1. 7. 2013. do 1.1. 2014. 37,4 mil USD, od 1. 7. 2013. do 1.1. 2014.
od 2014. godine 18,7 mil USD
36%, a od 2014. godine 18%
Kosovo
15 mil USD
100%
Moldova
0,2 mil USD
100%
Promjene u odnosima s u EU
• Ukidanje carina u izvozu (vino, šećer, mlada
govedina, pojedine ribe i riblje prerađevine)
• Ukidanje carina u uvozu (poljoprivrednoprehrembeni proizvodi)
• Ukidanje raznih pratećih dokumenata
• Mogućnost korištenja ugovora o slobodnoj
trgovini koje je sklopila EU, a RH nema
Što je potrebno učiniti?
• Inicirati izmjene SSP između pojedinih zemalja
članica CEFTA-e i EU
• Jačati konkurentost
• Promovirati hrvatske proizvode

similar documents