HDŽI kroz suradnju sa željeznicom i željezničkom industrijom

Report
doc. dr. sc. Danijela Barić
Marko Odak, dipl. ing.
HDŽI kroz suradnju sa željeznicom i
željezničkom industrijom promovira
željeznički promet
22 GODINE HDŽI
2014.
2008.
2001.
2000.
1.
međunarodno
savjetovanje
12. lipnja 1992.
osnovan Klub ITHŽ
1. srpnja 1992.
Klub ITHŽ primljen
u Europsku uniju
udruga željezničkih
inženjera
otvaranje
prostorija Kluba
ITHŽ u Petrinskoj
ulici u Zagrebu
Donošenjem
novoga statuta
Klub ITHŽ postaje
Društvo ITHŽ
Sabor Društva
ITHŽ donio odluku
o promjeni imena;
od 1. siječnja
2009. društvo
djeluje pod
nazivom Hrvatsko
društvo
željezničkih
inženjera (HDŽI)
6. Međunarodno
savjetovanje
…. DJELUJE U VREMENU NAJVEĆE
EUROPSKE ŽELJEZNIČKE REFORME

Revitalizacija željeznica
odvajanje infrastrukture od prijevoza
poticanje konkurencije, liberalizacija tržišta
otvaranje tržišta
harmonizacija





Pretvaranje intermodalnosti u stvarnost
luke – željeznica – kanali - tehnička harmonizacija i interoperabilnost


Izgradnja trans-europske prijevozne mreže
trans-europski projekti; definirana osnovna EU mreža

…I SNAŽNOG TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG NAPRETKA U
ŽELJEZNIČKOM SEKTORU






povećanje učinkovitosti tehničkog sustava
intermodalnost
interoperabilnost
nove tehnologije u izgradnji i održavanju željezničke infrastrukture i vozila
TSI
sigurnost
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
ODGOVOR HDŽI-a NA PROMJENE U
SUSTAVU
EDUKACIJA I
INFORMIRANJE
ČLANSTVA o
europskim
direktivama i
restrukturiranju
EU željeznica
Isticanje
komparativne
prednosti
željeznice i
ukazivanje na
korištenje
suvremenih
prometnih
tehnologija
Organiziranje
rasprava i
predlaganje
rješenja za
hrvatski
željeznički sustav
EDUKACIJA I
INFORMIRANJE
ČLANSTVA o
tehničko
tehnološkom
napretku i
modernizaciji
željeznica
Razmjena
stručnih spoznaja
i praktičnih
iskustava s
europskim
željeznicama te
srodnim
udruženjima i
društvima
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
PODRŠKA UNAPREĐENJU
SUSTAVA
Sudjelovanje u definiranju
ciljeva razvoja i
modernizacije hrvatskog
željezničkog sustava
Zalaganje za ujednačen
pristup željeznici s ostalim
nositeljima prometa na
tržišnim i gospodarskim
načelima
Sudjelovanje u radu na
projektima i davanje
stručnih mišljenja
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
IZDAVAČKA DJELATNOST
Stručni časopis
ITHŽ – od 1992. do 2002.
prvi urednik: Drago Zubak
Željeznice 21 - od 2002.
Sadržaj Željeznica 21 čine stručni i
znanstveni radovi iz svih područja
djelovanja željeznice, prvenstveno iz
željezničke tehnike i tehnologije,
publicistički članci iz rada HŽ i Društva, kao i
reklamne stranice.
dugogodišnji urednik: Marko Odak
danas urednik: Dean Lalić
Do danas objavljeno 83 broja
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
IZDAVAČKA DJELATNOST & MARKETING
Web
Portal
Newsletter
http://www.hdzi.hr/
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
SURADNJA S UEEIV
• Redovita participacija u radu glavne
skupštine i organa
• Suradnja u organizaciji savjetovanja
• Suradnja u licenciranju euroinženjera
EURAIL-ING
(EUROPSKI ŽELJEZNIČKI INŽENJER)
Licenca ''Europski željeznički inženjer'' je
jedinstveni dokaz o kvaliteti kvalifikacija i
kompetentnosti za obavljanje usluga
inženjerskih djelatnosti u željezničkom
sektoru, neophodan u Europi, a institucija
ovlaštena za izdavanje uvjerenja na temelju
zahtjeva je Unija Europskih željezničkih
inženjera - UEEIV
47 članova Hrvatskog društva
željezničkih inženjera
certificirano je za EURAIL-ING
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
SURADNJA SA ŽELJEZNIČKOM
INDUSTRIJOM

Tvrtke članice – partnerstvo na
marketinškim načelima:



sudjeluju u aktivnostima HDŽI
(savjetovanja, stručni skupovi,
stručni časopis, edukacije, etc…. )
kroz članski doprinos daju
financijsku podršku aktivnostima
zajedničkim nastupom s HDŽI
promiču razvitak željeznice kao
sustava.
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
AKTIVNOSTI
Organizacija 6 međunarodnih savjetovanja o razvitku Hrvatskih željeznica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2000. - MODERNIZACIJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA I NJIHOVO FUNKCIONALNO
UKLJUČIVANJE U EUROPSKI PROMETNI SUSTAV
2003. - INVESTIRANJE U RAZVOJ I MODERNIZACIJU HRVATSKIH ŽELJEZNICA
2006. – NOVI SUSTAV ZA NOVU KVALITETU
2008. - HRVATSKI PROJEKTI ZA UČINKOVIT ŽELJEZNIČKI SUSTAV
2012. - RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG TRŽIŠTA U HRVATSKOJ I REGIJI
2014. - ULAGANJA U ŽELJEZNICU KAO PODRŠKA RAZVITKU GOSPODARSTVA
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
OSTALE AKTIVNOSTI
 Split, 2005.- "Splitski kolodvor u prijedlogu GUP-a"
Stručne
ekskurzije
Francuska, Italija,
Mađarska, Austrija
(Salzburg, Beč), BiH
(Sarajevo, Mostar,
Ploče)
 Split, 2006.- "Prometno-prostorno rješenje splitskog
željezničkog čvorišta – rasprava na studiju Instituta
prometa i veza“
 Vukovar, 2006.- "Željeznica – pokretač razvojnih
aktivnosti u županijama Istočne Hrvatske“
 Vinkovci, 2006.- "Razvoj željezničke infrastrukture i
značenje pruge Vinkovci – Osijek“
 Ploče, 2009.- "Perspektive željezničkog prometa na
pruzi Ploče – Metković“, u kontekstu razvitka Luke
Ploče i ulaganja na V.c koridoru“
Edukacijski
projekti
Stručni skupovi
(u Zagrebu, Splitu,
Vukovaru,
Vinkovcima,
Slavonskom
Brodu, Pločama...)
 Zagreb, 2010.- "Željeznica – najpovoljniji oblik
prijevoza“
 Split, 2011.- "Željeznički cestovni prijelazi u
dalmatinskoj regiji“
 Rijeka, 2013.-" Infrastrukturni projekti na pruzi ZagrebRijeka"
 Karlovac, 2013.- " Razvitak željeznice na području
Karlovačke županije i buduće željezničko čvorište
Karlovac"
 Zabok, 2013.- " Razvojni projekti željezničke
infrastrukture na području Krapinsko-zagorske
županije"
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
DOPRINOS
ZA
HŽ SUSTAV
• promocija željeznice kao održivog sustava kao i nove tehnologije i
rješenja čija implementacija može doprinijeti poboljšanju
hrvatskog željezničkog sustava.
• promocija novih prometnih tehnologija i rješenja za poboljšanje
hrvatskog željezničkog sustava
ZA ŽELJEZNIČKU
INDUSTRIJU –
TVRTKE ČLANICE
• promocija projekata i tehnoloških novosti iz gradnje željezničkih
infrastrukturnih objekata, željezničkih vozila i opreme
• edukacija stručnjaka (kroz stručni časopis, savjetovanja i druge
stručne skupove te sa suradnjom na polju edukacije i certifikacije
europskih željezničkih inženjera)
ZA
INŽENJERE I
TEHNIČARE
• zalaganje za stvaranje jedinstvenog strukovnog statusa inženjera i
tehničara u hrvatskom željezničkom sustavu
• razvijanje novih područja djelatnosti i rada
• edukacija i stručno usavršavanje
• stjecanje naslova EURAIL-ING (europski željeznički inženjer)
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.
HDŽI U BUDUĆNOSTI ŽELI

Postati vodeći promicatelj suvremenih prijevoznih
tehnologija,
zauzimajući
se
za
adekvatnu
zastupljenost željezničkog prijevoza u prometnoj
politici.

Postati platforma za iniciranje i primjenu razvojnih
rješenja i ideja sukladno zakonitostima struke, s
ciljem pospješivanja kvalitativnih i kvantitativnih
učinaka hrvatskog željezničkog sustava.
POSTANITE ČLAN HDŽI!
Hrvatsko društvo željezničkih inženjera
Petrinjska 89, 10000 Zagreb
tel (ŽAT): 128-58
tel/faks: +385 1 4577–709
e-adresa: [email protected]
6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŽELJEZNICI “Ulaganja u željeznicu kao podrška razvitku gospodarstva“, Zagreb, 28.-29. svibnja 2014.

similar documents