Wie zijn wij?

Report
WIE ZIJN WIJ?
- Een dynamische groep van enthousiaste mensen die
zich, op vrijwillige basis inzetten om het leven op en
om de school voor onze kinderen aangenamer te
maken
- Een forum waar ouders van gedachten kunnen
wisselen.
- Een groep ouders die samen met de leerkrachten en
directie meewerken aan de onderwijs- en
opvoedkundige opdrachten van onze school
WAT IS ONS DOEL ?
ONTMOETEN
ONDERSTEUNEN
COMMUNICEREN
en INFORMEREN
ADVISEREN,
MEEDENKEN,
OVERLEGGEN
WAT IS ONS DOEL ?
Activiteiten organiseren
waar ouders elkaar
kunnen ontmoeten en ze
het leerkrachtenteam
‘anders’ kunnen leren
kennen
ONTMOETEN
ONDERSTEUNEN
COMMUNICEREN
en INFORMEREN
ADVISEREN,
MEEDENKEN,
OVERLEGGEN
-
WAT IS ONS DOEL ?
-
ONTMOETEN
ONDERSTEUNEN
COMMUNICEREN
en INFORMEREN
ADVISEREN,
MEEDENKEN,
OVERLEGGEN
de handen uit de
mouwen steken en
helpen bij bepaalde
klussen
financiële opbrengsten
uit haar activiteiten
schenken aan de
school waarvoor
samen een
bestemming wordt
gekozen
WAT IS ONS DOEL ?
Via brieven en via de
vernieuwde website van
de school iedereen op de
hoogte houden van haar
activiteiten, plannen,
verslagen van de
vergaderingen,…
ONTMOETEN
ONDERSTEUNEN
COMMUNICEREN
en INFORMEREN
ADVISEREN,
MEEDENKEN,
OVERLEGGEN
WAT IS ONS DOEL ?
ONTMOETEN
COMMUNICEREN
en INFORMEREN
ONDERSTEUNEN
ADVISEREN,
MEEDENKEN,
OVERLEGGEN
Via de vertegenwoordiging in
de schoolraad mee advies
geven omtrent
aangelegenheden die de
ouders aanbelangen. Zoals
bijvoorbeeld algemene
organisatie en werking van
de school, opstellen
schoolreglement,…
ONS BESTUUR
Secretaris: Ann Pastijn
Voorzitter: David Vanhoven
Penningmeester: Daisy Vanhamme
ONZE LEDEN
SAMEN ÉÉN GROTE ENTHOUSIASTE BENDE !
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Leden-BBQ
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Leden-BBQ
Per verkochte doos
spaart de leerling 1€.
Dit bedrag wordt in
mindering gebracht bij
de afrekening van de
sneeuwklassen.
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Thé Dansant
- Leden-BBQ
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Leden-BBQ
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Leden-BBQ
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Leden-BBQ
ONZE ACTIVITEITEN
- Wafelverkoop
- Halloweentocht
- Kerstrozenverkoop
- Kid’s Disco
- 80’s-90’s-00’s fuif
- Thé Dansant
- Leden-BBQ
ONZE VERWEZENLIJKINGEN
- Financiële ondersteuning GWP’s
- Installatie Fit-O-Meter
- Aankoop sportmateriaal
- Opfrissingswerken kleutergebouw
ONZE VERWEZENLIJKINGEN
- Financiële ondersteuning GWP’s
- Installatie Fit-O-Meter
- Aankoop sportmateriaal
- Opfrissingswerken kleutergebouw
Ondanks de maximumfactuur van 300€ kunnen alle
leerlingen genieten van de 2-jaarlijkse sneeuwklassen !
ONZE VERWEZENLIJKINGEN
- Financiële ondersteuning GWP’s
- Installatie Fit-O-Meter
- Aankoop sportmateriaal
- Opfrissingswerken kleutergebouw
ONZE VERWEZENLIJKINGEN
- Financiële ondersteuning GWP’s
- Installatie Fit-O-Meter
- Aankoop materiaal
- Opfrissingswerken kleutergebouw
ONZE VERWEZENLIJKINGEN
- Financiële ondersteuning GWP’s
- Installatie Fit-O-Meter
- Aankoop sportmateriaal
- Opfrissingswerken kleutergebouw
WIL JE OOK MEE DOEN?
Iedere ouder die een zoon of dochter heeft in onze
school – De Vleugel – kan deel uitmaken van de
ouderraad !
Neem contact met ons op via
[email protected]
Tot binnenkort!

similar documents