info_-_verenigingsadministratie

Report
+
Vorming
Verenigingsadministratie
Els Pieraerts
Sammy Vanoirbeek
+
Programma

Welkom

Wie zijn wij / Wie zijn jullie

VZW versus Feitelijke Vereniging

Boekhouding

Ledenadministratie

Communicatie

Overdracht

Verzekering

Fundraising

Vragen

Evaluatie
+
Welkom
+
Wie zijn wij / Wie zijn jullie

Els Pieraerts – Teamcoach çavaria

Sammy Vanoirbeek – Bestuurder çavaria

Stel jezelf voor

Geef je grootste hulpvraag
+
VZW versus Feitelijke Vereniging
Vereniging zonder
winstoogmerk
Feitelijke Vereniging

Geen rechtspersoon

Rechtspersoon

Persoonlijke
aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid

Wettelijke verplichting tot het
voeren van een
boekhouding

Kan personeel aannemen


Geen (wettelijke)
verplichtingen ivm.
Boekhouding
Kan geen personeel
aannemen
+
Boekhouding

Kasboek => Rekeninguittreksels

Verschil Inkomsten – Uitgaven

Balans

Begroting

Oefening
+
Kasboek

Effectieve notatie van de
Inkomsten en uitgaven

Kasboek


Kan makkelijk in Excel
worden bijgehouden
Rekeninguittreksels

Hetzelfde  Indien alles
via de bank gaat is er
geen kasboek nodig
+
Balans

Foto van de toestand van
de onderneming op een
bepaalde datum

Actief (+)
Gebouwen, machines, liquide
middelen, goederen, nog te
ontvangen subsidies …

Passief (-)
Leningen, schulden…
+
Begroting

Geraamde notatie van
inkomsten en de uitgaven

Debet (+)
Geraamde inkomsten

Credit (-)
Geraamde uitgaven
Is in principe in evenwicht
+
Oefening

Jouw organisatie organiseert een BBQ voor de leden. Stel
een realistische begroting op.
+
Om te onthouden

Van elke inkomst of uitgaven moet er een bewijsstuk zijn

De begroting kan je best vergelijken met de balans, zo
controleer je of de organisatie werkt volgens het opgesteld plan
+
Ledenadministratie

Centraal registeren

BVB. Google drive (betalend)

Afgedrukt ledenregister moet bij een vzw aanwezig zijn
op de zetel van de organisatie

Niet van iedereen evenveel data nodig

Medewerkers (Veel data nodig)

Deelnemers (Minder data nodig)

Geïnteresseerden (Alleen nieuwsbrief) (Mailchimp)
 Inschrijven via: website, Facebook
 Uitschrijven mogelijk maken
+
Communicatie

Naar derden

Binnen eigen organisatie

Nooit een standaard oplossing of stappenplan
+
Naar derden
“Kom naar buiten als een blok”

Neem de tijd om alles intern te bespreken

Luister naar iedereen

Binnen de organisatie kunnen terechtwijzingen

Communiceer het standpunt van de organisatie ook
naar binnen en leg uit waarom men hiervoor gekozen
heeft

Vermijd openbare discussies
+
Binnen de organisatie
“Ken je organisatie”

Wat is de visie van de organisatie / wat is de
verenigingscultuur

Vrijwilligersnota

Weet waarvoor de organisatie staat
+
Overdacht

Data centraal bijhouden (online)

Boekhouding

Belangrijke documenten

Voorbereidingen

Evaluaties
+
Welke data bijhouden?

Welke date hebben we nodig voor een goed draaiende
werking?
+
Constante evaluatie
+
Constante aanwerving

Constant uitkijken naar nieuwe vrijwilligers

Mensen vragen om vrijwilliger te worden

Vrijwilligersbeleid uitwerken

Teambuilding
+
Verzekering

Çavaria


BA
(Beperkte) rechtsbijstand

Polis Verenigingsleven

LO


Medewerkers
Leden

Rechtsbijstand

Bestuurdersaansprakelijkheid

Arbeidsongevallen
+
Fundraising

Inkomsten diversifiëren




Lidgeld
Subsidies
 Stad
 Provincie
 Projectsubsidies
 Koepelorganisaties
Sponsoring
Organiseren van activiteiten met een terugkerend karakter



Fuif
BBQ
Quiz
+
Vragen?
+
Evaluatie
+
Dank u voor uw
aandacht

similar documents