Презентація до уроку

Report
Файлова система.
Диски, файли, папки,
ярлики
9 клас
Файл – це впорядкована сукупність даних на зовнішньому
носієві, що має ім’я та яку операційна система опрацьовує як
єдине ціле.
Файлові системи
Файлова система NTFS (англ. New
Technology File System – файлова
система нової технології)
Файлова система FAT32 (англ. File
Allocation Table 32) – 32 бітна таблиця
розміщення файлів).
 Для запису даних на гнучкі магнітні
диски використовується файлова
система FAT16.
 Для запису на компакт диски – CDFS
(англ. Compact Disk File System –
файлова система компакт дисків).
 Для оптичних дисків з можливістю
перезапису використовуються варіанти
файлової системи UDF (англ. Universal
Disk Format –універсальний дисковий
формат).
Ім'я файла (англ. filename) складається з двох
частин — назви (англ. пате) та розширення (англ.
extension), розділених крапкою:
256 символів
256 символів
Символ крапки є роздільником частин в імені файлу.
В імені файлу можна використовувати малі та
великі
літери
латинського,
російського,
українського алфавітів, цифри та деякі спеціальні
знаки всього не більше 256 символів
Але в назві файлу не можна використовувати такі
спеціальні знаки
/\:*?<>|
Великі та малі літери не розрізняються.
Тип файлу визначає його розширення
Текстові файли
Файли таблиць
Графічні файли
Музичні файли
Відео файли
Архівні файли
Командні файли
Файли програм
Пакетні файли
Системні файли
Файли бібліотек
Розширення
WAV
Тип файлу
EXE
музичний
запис
текстовий
виконуваний
SYS
системний
HLP
DOC
CDR
допомоги
текстовий
графічний
MDB
база даних
ZIP
архівований
електронна
таблиця
гіпертекст
TXT
XLS
HTM
Значок
Приклади імен
файлів
Поздоровлення.wa
v
Лист.txt
Gran1.exe
Io.sys
Windows.hlp
Книга.doc
Портрет.cdr
Борей.mdb
Архів.zip
Книга.xls
Сторінка.htm
Музичний літопис Великої Вітчизняної війни.avi
11_.txt
pagefile.sys
200 РОКiВ КОБЕЛЯЦЬКОМУ ПОВiТУ.doc
explorer.exe
NOTEPAD.EXE
AUTOEXEC.BAT
readMy
CONFIG.SYS
Шаблон — це позначення, яке дозволяє вибрати з
усіх наявних файлів тільки ті, які входять до певної
групи.
?
*
Замінює в імені файлу довільний один символ
Замінює в імені файлу будь-яку кількість довільних символів
??.com
усі файли з розширенням .com, назва яких
складається з одного або двох символів
*.соm
усі файли з розширенням .com, назва яких
складається будь-яких символів
*.
*.*
*а*.*
усі файли які не мають розширення
усі файли (із будь-якою назвою і будь-яким розширенням)
усі файли в назві яких зустрічається буква
з будь-яким розширенням
а
Папка (Каталог) — це область на носії, що містить
інформацію про файли, об'єднані в групу за якоюсь
ознакою, і має конкретне ім'я.
Імена папок (каталогів)
задається так само як і
файлу, тільки тип папки
ставити необов'язково
Імена пристроїв позначаються буквами
англійського алфавіту після яких стоять
дві крапки (:)
А:
С:
D:
:
Наступна
буква
Наступна
буква
:
Ім'я дисководу на 3,5 дюйми (дискети)
Логічні імена вінчестера
Ім'я CD ROM або DVD ROM
Імена змінних носів інформації
Диски та папки
Щоб знайти потрібний файл, слід знати його повне ім'я, або, як кажуть,
специфікацію (англ. file specification)
Повне ім'я файлу будується у такий спосіб.
Спочатку пишеться буква, що відповідає імені диска, на якому знаходиться
файл. Потім ставиться символ двокрапки «:» і знак зворотної похилої риски
«\», що означає перехід до кореневого каталогу. Далі перелічуються імена
підкаталогів, що входять до маршруту пересування до файлу по дереву
каталогів указаного диска, розділені зворотними похилими рисками «\ ». У
цьому ланцюзі підкаталогів кожний наступний є підкаталогом попереднього.
Після цього вказується ім'я файлу. Цей файл повинен знаходитися в
останньому з перелічених підкаталогів.
Повне ім'я файлу відповідає єдиному шляху
до цього файлу в дереві каталогів
конкретного диска.
D:\GAMES\DOOM\doom.exe
D:\GAMES\DOOM\doom.ini
D:\GAMES\TETRIS\tetris.res
D:\DOCS\USER1\DOC\my.doc
Домашнє завдання
Інформатика : 9 кл.
Сторінки 92-104

similar documents