עסקי מזון - היבטי איכות אוויר

Report
‫קורס רישוי עסקים שלב ב'‬
‫עסקי מזון‬
‫היבטי איכות אוויר‬
‫טלי בורשטין‬
‫מרכזת ארצית לתעשיות ורישוי עסקים‬
‫רקע‬
‫אחת ממטרות חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪-1968 -‬‬
‫איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים‬
‫ומטרדים (סביבה)‬
‫סביבת‬
‫העובד‬
‫סביבת‬
‫המפעל‬
‫השינוי באופן הטיפול בעסקים (בעקבות הרפורמה)‬
‫• המשרד להגנת הסביבה נותן אישור ל‪ 55 -‬פריטים‪ .‬מתוכם‪:‬‬
‫• ‪ 35‬פריטים הם בסטטוס "מיוחד"‪.‬‬
‫המשרד מכין "מפרטים אחידים" גם לעסקים במסלול המיוחד ככל‬
‫שניתן (אספלט‪ ,‬בטון‪ ,‬מפעלי‪ ,‬ציפוי מתכות‪ ,‬פארמצבטיקה‪,‬‬
‫קוסמטיקה‪ ,‬מזון ועוד)‪.‬‬
‫• ‪ 20‬פריטים עבורם הוכנו מפרטים אחידים שיינתנו בעת‬
‫אישור הרישיון‪.‬‬
‫• המשרד להגנת הסביבה "לידיעה" ל‪ 29 -‬פריטים –לכולם‬
‫הוכנו מפרטים אחידים אשר יינתנו על ידי הרשות המקומית‬
‫בעת מתן הרישיון‪.‬‬
‫הצעה למדיניות טיפול‬
‫הסדרה פרטנית ‪ -‬עסקים במסלול "מיוחד" ‪ 35‬פריטים בצו‬
‫‪A‬‬
‫עסקים גדולים ומורכבים בעלי השפעה סביבתית משמעותית‬
‫דוגמאות‪ :‬תחנות כח‪ ,‬מפעלי כימיה‬
‫‪B‬‬
‫עסקים בינוניים ומורכבים בעלי השפעה סביבתית משמעותית‬
‫דוגמאות‪ :‬מטמנות‪ ,‬תחנות מעבר‪ ,‬מפעלי פורמולציה‬
‫הסדרה באמצעות מפרטים אחידים ‪ 49 -‬פריטים בצו‬
‫‪C‬‬
‫מפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית הדומים מבחינת ההסדרה‬
‫דוגמאות‪ :‬תחנות תדלוק‪ ,‬רפתות‬
‫‪D‬‬
‫מפעלים בעלי השפעה סביבתית מקומית הדומים מבחינת ההסדרה‪.‬‬
‫דוגמאות‪ :‬רחיצת מכוניות‪ ,‬הובלת פסולת‪ ,‬הובלת שפכים במכליות‪.‬‬
‫סוגי פעילות‬
‫רשות‬
‫מוסמכת‬
‫‪IED‬פעילויות‬
‫פעילויות נוספות‬
‫שהשפעתן‬
‫משמעותית‬
‫פעילויות‬
‫היוצרות סיכון‬
‫לאירוע חומ"ס‬
‫עסקים קטנים‬
‫שהשפעתם‬
‫מקומית‬
‫הליך‬
‫דרישות‬
‫רישוי בהליך‬
‫‪IPPC‬‬
‫הסדרה פרטנית‬
‫‪BAT‬מבוססת‬
‫המשרד להגנת‬
‫הסביבה‬
‫בהתייעצות עם‬
‫גורמים קשורים‬
‫רישוי על בסיס‬
‫אך פשוט ‪IPPC‬‬
‫יותר‬
‫הסדרה פרטנית‬
‫‪BAT /‬מבוססת‬
‫הסדרה על פי‬
‫מפרט אחיד‬
‫רשות מקומית‬
‫בסיוע יחידה‬
‫סביבתית‬
‫תנאים ברישוי‬
‫עסק על פי מפרט‬
‫אחיד‬
‫על פי מפרט אחיד‬
‫קביעת הפריט =‬
‫קביעת‬
‫הגורם המאשר‬
‫‪A/B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫רשות מקומית‬
‫יחידה סביבתית‬
‫הטיפול במשרד‬
‫קליטת בקשה‬
‫פרטים‬
‫מדויקים‬
‫בדיקת שלמות‬
‫הנתונים‬
‫ח‪.‬פ‪ /.‬ת‪.‬ז‬
‫מסמך מידע על העסק ‪,‬‬
‫תוכנית סניטרית‬
‫טלפון‪ ,‬כתובת ‪,‬‬
‫איש קשר‬
‫כן‬
‫יציאה לסיור בשטח –‬
‫בהשתתפות נציג‬
‫יחידה סביבתית ורשות (?)‬
‫לא ניתן לקלוט‬
‫בקשה‬
‫לא‬
‫החזרה לרשות‬
‫ודרישת השלמות‬
‫דרישות לצורך טיפול בבקשה‬
‫מסמך המתאר את פעילות העסק‬
‫(מידע סביבתי לצורך בדיקת‬
‫בקשה לרישיון עסק‪/‬היתר זמני)‬
‫פרטים טכניים‬
‫פריט בצו•‬
‫כתובת•‬
‫בעל העסק•‬
‫שם העסק•‬
‫מידע על העסק‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק‪/‬היתר זמני‬
‫תאור תהליכי יצור‪ ,‬ותהליכים נלווים‬
‫תשתיות ומתקנים (תרשים ‪ +‬מלל)‬
‫פירוט מקורות זיהום פוטנציאלים‬
‫זיהום אוויר‪ -‬סוג המזהם וריכוז צפוי‬
‫שפכים‪ -‬כמות ואיכות‬
‫פסולת – סוג וכמות‬
‫חומרים מסוכנים‪ -‬סוג וכמות‬
‫רעש‪ -‬עוצמה ומקורות‬
‫תיאור מתקני טיפול במזהמים‬
‫יעדי סילוק פסולת‬
‫חומרי גלם‪,‬‬
‫מים‪ ,‬אנרגיה‪,‬‬
‫כימיקלים‬
‫אישור עם‬
‫תנאים‬
‫החזרה לרשות‬
‫להשלמות‬
‫אם חסר‬
‫מידע חיוני‬
‫תנאים‬
‫מוקדמים‬
‫חסרות תשתיות‬
‫חיוניות להגנת‬
‫הסביבה או מחויבות‬
‫על פי תקנות‬
‫תשובה‬
‫סירוב‬
‫היתר‬
‫זמני עם‬
‫תנאים‬
‫כאשר חסרות‬
‫תשתיות‪.‬‬
‫לרב יכלול לו"ז‬
‫להקמה‬
‫במקרים של בעיות‬
‫תכנון סביבתיות‬
‫(שטח חקלאי‪ /‬נוף‬
‫כפרי‪)...‬‬
‫אין חיבור לביוב‬
‫בחזרה‬
‫לרשות‪....‬‬
‫לא מונפק‬
‫רשיון‬
‫הודעה‬
‫למשרד‪ -‬חשוב‬
‫לביצוע אכיפה‬
‫במידת הצורך‬
‫עיכוב בהוצאת רישיון‬
‫של יותר משנה‬
‫ממועד אישור המשרד‬
‫התייעצות האם‬
‫התנאים רלוונטיים‬
‫הנפקת רשיון ‪+‬‬
‫תנאים‬
‫הודעה למשרד על‬
‫גבי הטופס‬
‫המצורף לתנאים‪-‬‬
‫הכרחי לביצוע‬
‫פיקוח ואכיפה‬
‫מתן תנאים ברשיון עסק אינו המטרה אלא אמצעי‬
‫מבצעי פיקוח מרוכזים באזורי תעשייה רגישים‪:‬‬
‫קרבה למגורים‪ ,‬נחל‪ ,‬תעשייה כבדה‬
‫מבצעי פיקוח מרוכזים על סקטורים כגון‪:‬‬
‫רפתות‪ ,‬תחנות דלק‪ ,‬מוסכים‪ ,‬ציפוי מתכות‬
‫פיקוח במסגרת העבודה השוטפת‬
‫הליך אכיפה כנגד מפעלים שלא מקיימים את תנאי‬
‫רישיון העסק‬
‫סיור פיקוח‬
‫הוצאת דרישות‬
‫התראה‬
‫שימוע‬
‫תיק חקירה‬
‫צו הפסקה מנהלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מחוזות‪2013 -‬‬
‫פעילות האגף‬
‫מדו"ח‬
‫נתונים‬
‫המשרד ‪1,972‬‬
‫טופלו ע"י‬
‫‪2013‬‬
‫בשנת‬
‫בקשות לרישיונות עסק ‪.‬‬
‫דו"ח שנת ‪ 2013‬מצביע על כך שבפעילות המשרד‪:‬‬
‫‪ 89%‬מכלל הבקשות לרישיון עסק אושרו‪,‬‬
‫‪ 2%‬קיבלו תנאים מוקדמים טרם אישור ‪,‬‬
‫‪ 8%‬הוחזרו לרשויות להשלמת נתונים מלאים‬
‫‪ 1%‬סורבו ממגוון סיבות ובהם אי עמידה בתנאים ‪-‬‬
‫מוקדמים‪.‬‬
‫משך הזמן הממוצע למתן אישורים ע"י המשרד הינו ‪73‬‬
‫ימים והוא מושפע ממידת מורכבות העסקים וכן מעומס‬
‫העבודה המוטל על המטפלים בנושא‪.‬‬
‫על מה אנחנו מסתכלים במפעל ???‬
‫אסבסט‬
‫פליטות לאוויר‬
‫פסולת‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫רעש‬
‫קרינה‬
‫שפכים‬
‫זיהום קרקע ומי תהום‬
‫מזיקים‪ /‬הדברה‬
‫זיהום ים‬
‫איכות אוויר‬
‫זיהום אוויר‬
‫מזהמים עיקריים‬
‫‪‬פחממנים‬
‫‪‬פחמן חד חמצני (‪)CO‬‬
‫‪‬חלקיקים‬
‫‪‬גפרית דו חמצנית (‪)SO2‬‬
‫‪‬אוזון (‪)O3‬‬
‫‪‬תחמוצות חנקן (‪)NOX‬‬
‫‪‬מתכות שונות‪ ,‬עופרת‬
‫חלקיקים‬
‫‪" ‬חומר חלקיקי" ‪ -‬כל חומר‪ ,‬לרבות נוזל או מוצק‪ ,‬למעט אדי מים‪ ,‬הקיים‬
‫בצורה של חלקיקים דקים"‪ .‬תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר)‪,‬‬
‫התשל"א‪. 1972-‬‬
‫‪ ‬ממה מורכב החומר החלקיקי? פחמן‪ ,‬אפר‪ ,‬חול‪ ,‬אבק‪ ,‬פיח ועפר‪ ,‬מתכות‪,‬‬
‫חומר מצמחים‪ ,‬כגון אבקנים‪.‬‬
‫‪ ‬מהם מקורות החלקיקים?‬
‫‪ ‬פליטות מכלי רכב (דיזל)‪.‬‬
‫‪ ‬עשן מארובות ביתיות ותעשייתיות‪.‬‬
‫‪ ‬חציבה ובניה‪ ,‬מפעלי מלט ובטון‬
‫‪ ‬שרפות‪.‬‬
‫‪ ‬מקורות טבעיים כמו סופות חול‪,‬‬
‫וולקנית‪.‬‬
‫התפרצות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השפעות בריאותיות‬
‫שיעול וגירוי של קנה הנשימה ושל העיניים‪.‬‬
‫חלקיקים גדולים מסוכנים פחות כיוון שהם נעצרים‬
‫במערכת הנשימה העליונה‪.‬‬
‫חלקיקים קטנים יותר נשאפים לתוך קנה הנשימה‪.‬‬
‫חלקיקים בקוטר של ‪ 2.5‬מיקרומטר ומטה הם‬
‫המסוכנים ביותר‪ ,‬חלקיקים אלה יכולים לחדור בקלות‬
‫לפינות העדינות ביותר בראות‪ ,‬שם מתרחש תהליך‬
‫החילוף פחמן דו‪-‬חמצני בחמצן‪.‬‬
‫קבוצות סיכון‪ -‬אנשים הסובלים ממחלות נשימתיות‬
‫כרוניות כגון אסתמה‪ .‬הגירוי הנוצר על ידי החומר‬
‫חלקיקי עלול להחמיר את מצבם‪.‬‬
‫מה עושים כדי למנוע?‬
‫•תחזוקה וניקיון משטחים‬
‫•מסננים שונים ‪:‬‬
‫ציקלון‬
‫פילטר אלקטרוסטטי‬
‫סרקברים‬
‫פילטר אלקטרוסטטי‬
‫אחרון ולא חביב‪ ...‬ריח‬
‫‪‬ריח קשה לטיפול ומדידה‪-‬‬
‫‪‬כמעט בלתי אפשרי לקבל מידע‪ ,‬באמצעות מכשור אנליטי‪,‬‬
‫על הרכב איכותי וכמותי של חומרים בדגימה‪.‬‬
‫‪‬לא קיים מכשור ושיטות מדידה שמסוגלים למדוד ריח כמו‬
‫אף של האדם ‪ ,‬השיטה התקנית למדידת ריחות מתבססת‬
‫על חוש הריח של האדם‪.‬‬
‫‪‬ניתן לבצע מדידות ריח על ידי שתי טכניקות עיקריות‪:‬‬
‫‪‬שיטות כימיות אנליטיות‪ ,‬מוגבל מאוד‪.‬‬
‫‪‬שיטות המבוססות על תגובות חוש האדם‪.‬‬
‫‪‬צוות מריחים ‪ -‬קבוצת אנשים שהוכשרה לזיהוי‬
‫וקביעת עוצמת הריח‪.‬‬
‫חוק אוויר נקי‪ ,‬התשס"ח‪2008-‬‬
‫‪‬החוק מסדיר היבטים רבים של פליטות לאוויר‬
‫ממפעלים ‪:‬‬
‫‪‬הסדרת היתרי הפליטה למפעלים גדולים‬
‫‪‬הסדרת מפעלים קטנים ובינוניים דרך רישיון עסק‬
‫‪‬הנחיות לקביעת תקני הפליטה‪ -‬על פי תקנים‬
‫אירופאים‪.‬‬
‫‪‬סעיף ‪ 34‬לחוק אוויר נקי מאפשר הוצאת הוראות לעסק‬
‫טעון רישוי שאין לו רישיון‪.‬‬
‫‪‬לאחרונה הוסף לתנאים ברישיון עסק משפט האומר כי‬
‫התנאים ניתנו גם לפי חוק אויר נקי‪.‬‬
‫עיקרי דרישות בתנאים‬
‫‪ ‬התקנת ארובה‪ -‬על פי הנחיות מסמך ‪TA-Luft‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪ ‬הגשת סקר תהליכים ופליטות‪.‬‬
‫‪ ‬ערכי פליטה (קצב וריכוז) על פי הנחיות מסמך‬
‫‪TA-Luft 2002‬‬
‫‪ ‬הנחיות דיגום‬
‫‪ ‬הנחיות ניטור רציף‬
‫‪ ‬הוראות תחזוקה ושמירת מסמכים‬
‫‪ ‬הוראות למניעת וטיפול במפגעי ריח‪.‬‬
‫עסקי מזון‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 4.4‬ג – עיבוד בשר ודגים‬
‫‪+‬‬
‫‪4.4‬ז‪ - -‬עיבוד בשר ודגים‬
‫(‪)+‬‬
‫‪ 4.6‬א‪ -‬עיבוד ויצור מזון‪,‬‬
‫משקאות וחומרי גלם ‪+‬‬
‫‪ 4.6‬ו ‪ -‬עיבוד ויצור מזון‪,‬‬
‫משקאות וחומרי גלם (‪)+‬‬
‫בעיות סביבתיות ממפעלי מזון‬
‫‪‬שפכים‪ -‬מתקני טיפול‬
‫‪‬מטרדי ריח‪ -‬תחזוקה‪ ,‬פינוי פסולת‬
‫‪‬זיהום אוויר‪ -‬דוד קיטור‪ ,‬טיגון‪ -‬מתקני טיפול‪ ,‬דיגומים‪,‬‬
‫דרישות לגבי סוג דלק‬
‫‪‬חומרים מסוכנים‪ -‬אמוניה‪ ,‬חומצות ובסיסים‪ ,‬אלכוהול‪-‬‬
‫היתר רעלים‪ ,‬אחסון ראוי‬
‫‪‬דלקים‪ -‬גז‪ ,‬מזוט‪ ,‬סולר‪ -‬אחסון ראוי‬
‫‪‬זיהום קרקע‪ -‬מכלי אחסון תת קרקעיים‪ -‬דיגומים‪ ,‬פינוי‬
‫קרקע‪.‬‬
‫‪‬פסולת לא מסוכנת‪ -‬פינוי ליעד מאושר‬
‫‪‬תמלחות‪ -‬פינוי לים‪ ,‬היתר הזרמה‬
‫תהליכים אופייניים בסקטור ייצור‬
‫סקירת‬
‫‪‬‬
‫מבנה המצגת‬
‫המזון‬
‫‪‬השפעות סביבתיות של סקטור ייצור מזון‬
‫‪‬סקירה של תת סקטורים – תהליכי ייצור‬
‫והשפעות סביבתיות‬
‫‪‬הסדרת סקטור ייצור המזון בישראל‬
‫• קבלת חומרים‬
‫• קבלה‪ ,‬פריקה‪ ,‬אחסון‪ ,‬שינוע פנימי‬
‫• תהליכי הפרדה‬
‫– מיצוי‬
‫– צנטריפוגה ושיקוע‬
‫– גיבוש‬
‫• עיבוד באמצעות חום‬
‫– פיסטור‪ ,‬סטריליזציה‬
‫• תהליכי עיבוד ראשוני‬
‫• מיון‪ ,‬סיווג‪ ,‬סינון‪ ,‬גיזום – על בסיס יבש או רטוב‬
‫• תהליכי עיבוד המוצר‬
‫– תסיסה‬
‫– עישון‬
‫• העלאת ריכוז באמצעות חום‬
‫– אידוי‬
‫• עיבוד באמצעות הרחקת חום‬
‫– קירור צינון וייצוב בקור‬
‫• פעולות לאחר עיבוד‬
‫• אריזה‪ ,‬מילוי‪ ,‬אחסון תחת גז‬
‫• תחזוקה‪ ,‬ניקוי וחיטוי‬
‫• ייצור וצריכת אנרגיה‬
‫השפעות סביבתיות של תהליכי ייצור‬
‫מזון ‪ -‬כללי‬
‫תערובות אספלט‬
‫א‬
‫כימיקלים‪:‬‬
‫חומרי ניקוי‬
‫חומרי‬
‫חיטוי‬
‫גזי קירור‬
‫אנרגיה‪:‬‬
‫חימום‬
‫קירור‬
‫אוויר‪:‬‬
‫חלקיקים‪,‬‬
‫חומרים‬
‫אורגאניים‬
‫ריחות‬
‫צריכת מים‬
‫ושפכים‪:‬‬
‫מי שטיפה‬
‫וניקיון‬
‫מי השרייה‬
‫תמלחות‬
‫"נקיות"‬
‫ו"לא‬
‫נקיות"‬
‫פסולת‪:‬‬
‫פחת‬
‫מתהליך‬
‫ייצור‬
‫אריזות‬
‫ייצור‬
‫תהליכי‬
‫של‬
‫סביבתיות‬
‫השפעות‬
‫טבלה מסכמת – השפעות סביבתיות של תהליכי ייצור מזון‬
‫מזון ‪ -‬כללי‬
‫תת‬
‫סקטור‬
‫מאפיות‬
‫פירות‬
‫וירקות‬
‫מוצרי‬
‫תמלחות‬
‫צריכת‬
‫צריכת אנרגיה‬
‫מים וייצור "נקיות" "לא‬
‫נקיות"‬
‫שפכים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫שימוש‬
‫זיהום‬
‫בכימיקלים‬
‫אוויר‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ריח‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫פסולת‬
‫מוצקה‬
‫לחימום‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫לקירור‬
‫והקפאה‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫יין‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫קפה‬
‫*‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪**1‬‬
‫פיצוחים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫חלב‬
‫‪ -1‬השפעה נמוכה ‪ -2‬השפעה בינונית ‪ -3‬השפעה גבוהה‬
‫מאפיות‬
‫אבק‪:‬‬
‫קבלת קמח וחומרי גלם נוספים‪.‬‬
‫ניפוי הקמח ושינוע לקו הייצור‪.‬‬
‫‪ -CO,PM,NOX, SOX‬אפייה‬
‫ריח‪ -‬צינון ואריזה‬
‫ייצור חלב‬
‫דליפות קרר‪:‬‬
‫קירור‬
‫אריזה ושמירה בקירור‬
‫‪CO,PM,NOX,SOX‬‬
‫ייצור אנרגיה תרמית ( דוודי קיטור)‬
‫מוצרי חלב‬
‫פחמן דו חמצני‪ ,‬חלקיקים ותחמוצות חנקן וגופרית‪-‬‬
‫מדוודי קיטור כתלות בסוג הדלק ‪.‬‬
‫מטרדי ריח‪ -‬ממתקני הייצור וממתקני הטיפול בשפכים‪.‬‬
‫פליטת חלקיקים‪ -‬מתהליכי ייבוש‬
‫מוצרי מזון מהצומח‬
‫פחמן דו חמצני‪ ,‬חלקיקים ותחמוצות חנקן וגופרית‪-‬‬
‫מדוודי קיטור כתלות בסוג הדלק‬
‫מטרדי ריח‪ -‬ממתקני הייצור וממתקני הטיפול בשפכים‪.‬‬
‫ייצור יין‬
‫‪( VOC’S‬אתנול‪ ,‬מתנול‪ ,‬אתיל אצטט וחומצה אצטית) ‪-‬צנטריפוגה‬
‫ו‪/‬או סינון‪ ,‬תסיסה‪ ,‬יישון וייצוב קר‬
‫‪- SO2‬מוסף ליין בעת הביקבוק‬
‫מטרדי ריח ‪-‬עשויים להיווצר בעונת הבציר (אוג'‪-‬אוק')‪ ,‬בעת קבלת‬
‫הענבים ועיבודם הראשוני‬
‫ייצור קפה‬
‫מטרדי ריח ‪ NO2 ,‬ותחמוצות חנקן‪ ,VOC's ,CO ,CO2 ,‬חלקיקים ‪-‬‬
‫מתנור הקלייה עצמו וממערכות הקירור הנלוות‬
‫אדי מים ‪ ,‬ריחות ‪ -VOC’S‬ייבוש באמצעות אוויר‬
‫פיצוחים‬
‫אבק‪ -‬קבלת חומרי גלם‪ ,‬ייבוש וניקוי קדם‪ ,‬קילוף‪.‬‬
‫‪ -CO,PM,NOX,SOX, VOC’S‬קלייה ‪ /‬טיגון‬
‫ריח‪ -‬צינון ואריזה‬
‫פליטות מוקדיות של חומר חלקיקי‪ VOC's ,‬וכלור (‪ - )Cl2‬קלייה וטיגון‪.‬‬
‫מזהמי קריטריה ‪ -‬שריפת דלקים‪.‬‬
‫חומר חלקיקי ‪ -‬פריקה‪ ,‬שינוע‪ ,‬ותהליכי קילוף וניקוי שונים‪.‬‬
‫דוגמאות לדרישות לעניין‬
‫איכות אוויר מעסקי מזון‬
‫‪ ‬פריקת חומרי גלם תבוצע באולם סגור עם דלתות סגורות‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש באמצעי טיפול לפליטות לאוויר מסילואים מסוג מסנני‬
‫שקים וציקלונים‪ ,‬לאחסון קמחים וחומרי גלם אחרים עם‬
‫פוטנציאל לפליטות אבק‪.‬‬
‫‪ ‬יניקה של האוויר מהנקודה בה המוצר יוצא מהתנור‪ ,‬שחרור‬
‫הגזים והאדים מהתהליך באמצעות ארובה‪/‬וונט מתאים‪.‬‬
‫‪ ‬מתקני ספיחה על גבי פחם פעיל או מתקני ספיגה (סקרברים)‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש במערכת איוורור מאולץ‪.‬‬
‫‪ ‬גזי פליטה המכילים חומרים עתירי ריח יש להפנות‬
‫למערכות לטיהור גזי פליטה‪.‬‬
‫‪ ‬יש להשתמש באמצעים מתאימים להפחתת פליטות‬
‫לעמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫דוגמאות לאמצעים‪ :‬ציקלונים‪ ,‬מתקני סינון שונים‪ ,‬פילטר‬
‫ביולוגי‪ ,‬פחם פעיל וסחרור ושריפה קטליטית של הגזים‬
‫הנפלטים‪.‬‬
‫תודה על ההקשבה‬
‫שאלות?‬
‫טלי בורשטין‬
[email protected]

similar documents