Talend Open Studio for Master Data Management

Report
Talend Open Studio MDM
Ing. David Pejčoch
Tutorial
Instalace Talend MDM
•
•
•
•
•
Z webu talend.com lze stáhnout instalační balík, který obsahuje celkem dva různé
typy instalace: server a klienta
Instalace serveru proběhne spuštěním jar souboru
Klienta není nutné instalovat (stačí extrahovat zip archiv)
Před instalací serveru je nutné nainstalovat Java SDK verze 1.6 (na starších verzích
JBoss nepoběží)
Též je nutné do proměnných prostředí vložit proměnnou JAVA_HOME a nastavit ji
na adresář, v němž je nainstalována Java
Konfigurace proměnných prostředí
Instalace MDM Server
Na Windows 7 nesmí být instalace
provedena do Program Files,
protože JBoss z nějakého důvodu
není schopen interpretovat mezeru
v názvu adresáře!!!
Spuštění MDM Serveru
Spusťte soubor run.bat. Pokud jste
nastavili správně cestu k Javě a
nenainstalovali JBoss do Program
Files, měl by se Vám JBoss v
pořádku spustit
Pokud vidíte toto, nainstalovali jste do Program Files
c:\Program Files\TOS_MDM-Server-r78327-V5.0.2\jboss-4.2.2.GA>bin/run.bat -b 0.0.
0.0
===============================================================================
JBoss Bootstrap Environment
JBOSS_HOME: c:\Program Files\TOS_MDM-Server-r78327-V5.0.2\jboss-4.2.2.GA
JAVA: c:\java\SE1.6\\bin\java
JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.bat -server -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=
256m -Djboss.server.exitonshutdown=true -Djboss.shutdown.forceHalt=false -Dorg.e
xist.xmldb.inMemory.remote.content=true -Dorg.exist.xmlrpc.inMemory.retrieve.con
tent=true -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterva
l=3600000 -Dorg.ow2.bonita.environment=c:\Program Files\TOS_MDM-Server-r78327-V5
.0.2\jboss-4.2.2.GA\server\default\conf\bonita-environment.xml
CLASSPATH: c:\java\SE1.6\\lib\tools.jar;c:\Program Files\TOS_MDM-Server-r78327
-V5.0.2\jboss-4.2.2.GA\bin\run.jar
===============================================================================
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Files\TOS_MDM-Serverr78327-V5/0/2\jboss-4/2/2/GA\server\default\conf\bonita-environment/xml
Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...
Ověření správné instalace JBoss
Nyní je třeba spustit klientský nástroj
Registrace / přihlášení ke stávajícímu účtu: kroky, které
lze přeskočit
.... nyní se obrňte trpělivostí ...
Kýžený stav: MDM běží
Vytvoření nového projektu
Name: localhost
Port: změňte na 8080
Username: admin
Pwd: talend
Přístup přes web
Login: user
Pwd: user
Webové rozhraní MDM
V Internet Explorer 9 se mi
nepodařilo načíst!!!

similar documents