це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього

Report
Спільний проект учнів
9-х класів
«Знання – це скарб, а вміння
вчитись – ключ до нього»
Мета: сприяти усвідомленню
учнями важливості набуття освіти;
допомогти школярам визначити шляхи
вдосконалення власних навичок,
навчати самостійно здобувати знання;
виховувати в учнях потребу в постійній
самоосвітній діяльності
План
1. Складання і проведення анкети «Що для тебе є навчання?».
2. Укладання аутотренінгу «Життєві завдання».
Складання пам’ятки «10 умов успішного навчання».
3. Проведення опитування вчителів, батьків, бібліотекаря,
психолога, соціального працівника гімназії
«Хто може допомогти у навчанні?».
Складання дороговказу «Тут тобі залюбки допоможуть»
Укладання пам'ятки “Вчимося вчитися”.
4. Інтерв’ю вчителів, батьків, бібліотекаря, учнів-старшокласників
«Чи займаєтеся ви самоосвітою? Що дало вам заняття самоосвітою?».
Виготовлення листівки-настанови для учнів гімназії
«Займаючись самоосвітою, я зможу…».
Складання алгоритму «Як знайти книгу у бібліотеці».
5. Народні мудреці про освіту, знання. Випуск газети.
6. Цікаві факти із шкільного життя твоїх рідних, які б свідчили
про велику користь навчання. Усний журнал “Мудрим ніхто не вродився, а навчився”.
Оформлення книжкової виставки «Улюблені книги моєї родини».
7.Чи самодисциплінує тебе шкільна форма?
Бліц-опитування учнів різних класів. Складання діаграми.
8. Укладання пам’яток «Як працювати з підручником», «Як читати книгу».
9. «Весела перерва». Випуск листівок про веселе шкільне життя.
10. Підсумкова лінійка. Звернення учнів 9-х класів до усіх гімназистів.
Анкета «Що для тебе є
навчання?»
Що тобі допомагає вчитися?
Що тобі заважає вчитися?
Що ти плануєш робити, щоб учитися краще?
Чи вмієш ти вчитися самостійно?
Чи вважаєш ти , що багаторічна освіта є
нагальною потребою людини?
– Чи згоден ти з думкою, що праця корисніша
за навчання?
– Чим, по -твоєму, зумовлений зростаючий
попит на вищу освіту?
–
–
–
–
–
Життєві завдання:
Я продовжу навчання у 10-11 класах.
Я буду сумлінно навчатися.
Я займатимуся самоосвітою.
Я буду активним учасником позакласних заходів.
Я навчатимуся у вузі ( ліцеї, коледжі).
Я отримаю актуальну спеціальність.
Я стажуватимуся за кордоном.
Я отримаю престижну і високооплачувану роботу.
10 умов успішного
навчання:
1.Упевненість у своїх силах, палке бажання
вчитися, незгасаючий інтерес до знань.
Немає гіршого в людині, ніж слабкість і
невпевненість у собі.
2.Увага та уміння сконцентруватися на собі.
3.Розвиток сили волі. Успіх приходить лише
до того, хто прагне, завойовує, досягає,
докладаючи максимум зусиль.
4.Самостійність у навчанні.
5. Працьовитість, уміння швидко
включатися в роботу, звичка
систематично і наполегливо трудитися,
ретельно виконувати роботу,
обов'язково доводити розпочате до
кінця.
6. Суворе дотримання режиму дня,
раціональна організація своєї
навчальної праці, правильне чергування
роботи й відпочинку, легких і важких
предметів при виконанні домашніх
завдань.
7. Не покладатися лише на механічну
пам'ять, не зазубрювати матеріал, а
намагатися осмислити його, визначити
головне і другорядне.
8. Пошуки шляхів практичного
застосування своїх знань, навчальних
умінь.
9.Постійна самоосвіта, розширення свого
кругозору.
10. Постійний духовний розвиток,
самовдосконалення, самовиховання в
собі кращих людських якостей.
Хто стукає, тому відчиняють
Народна мудрість
Якщо у тебе проблеми з навчанням, хто може
допомогти?
Дороговказ “Тут тобі залюбки допоможуть”:
•
•
•
•
•
батьки;
класний керівник, учителі;
однокласники, друзі;
директор гімназії та його заступники;
психолог гімназії, соціальний працівник, бібліотекар.
• І не забувай простої істини:
«Чекаючи допомоги від інших, починай із себе».
Пам'ятка « Вчимося
вчитися».
• Учись із бажанням.
• Зосереджуйся на тому, що вчиш.
• Не дозволяй собі лінуватися.
• Будь наполегливим.
• Тренуйся вдома переказувати оповідання, правила,
користуючись запитаннями до тексту.
•Тренуй свою увагу.
• Розвивай пам'ять.
• Дотримуйся режиму дня.
• Виконуй правила для учнів.
• Перевіряй свою роботу, правильно оцінюй її.
Що дає вам заняття
самоосвітою?
Загальний розвиток
Додаткові уміння
Самоосвіта
Професійний ріст
Улюблені заняття
Займаючись
самоосвітою, я зможу:
• … поставити перед собою ціль і
наполегливо працювати, щоб її досягти;
• … підвищити свою загальну та
професійну культуру, засвоївши
необхідні знання і способи діяльності;
• … досягти оптимального рівня
самоосвіти я зможу лише тоді, коли цей
вид навчання перетвориться на мою
постійну життєву потребу.
Алгоритм “Як знайти
потрібну книгу у
бібліотеці”
Так
Звернися до
алфавітного
каталогу
Чи відомі тобі автор
та назва книги?
Ні
Чи відома
тобі назва
книги?
ні
Звернися до
систематичного
каталогу
так
Звернися до
бібліотекаря
Українські народні
прислів'я та приказки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вчення і труд поруч ідуть.
Вчений іде, а неук слідом спотикається.
Згаяного часу і конем не здоженеш.
Без муки нема науки.
Не кажи: “Не вмію, а кажи: “Навчусь”.
Вік живи – вік учись.
Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
Пташка красна пір'ям, а людина – знаннями.
Знання за плечима не носити.
Чого Івась не навчився, того й Іван не буде
знати.
Видатні особи про користь навчання:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Учитесь, брати мої, думайте, читайте! (Т.Шевченко).
Не то есть глуп. Кто не знает, а тот, кто знать не хочет (Г.Сковорода).
Не йди найлегшим шляхом. Вибирай завжди шлях найважчий.
Переборення труднощів підносить людину (Василь Сухомлинський).
Мало знати, треба ще й застосувати (Гете).
Справжню людину завжди вабить туди, де важко (Отто Шмідт).
Час — дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб у ньому стати
розумнішими, кращими, мудрішими й досконалішими (Томас Манн).
Люди перестають мислити, коли перестають читати (Даніель Дідро).
Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш добре говорити (Вольтер).
Не вміти добре виражати свої думки — недолік; але не мати
самостійних думок — набагато більший; самостійні ж думки
випливають лише із самостійно набутих знань (Костянтин Ушинський.)
Чим більше я знаю, тим ширші кордони непізнаного (Кант).
Ніколи не думайте, що ви вже все знаєте. І як би високо не оцінювали
вас, завжди майте мужність сказати собі: я неук (Іван Павлов).
Як читати книгу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в якій
розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.
Пам’ятай, що читання – одне з найважливіших занять у
самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.
Варто урізноманітнювати прийоми і способи читання.
Читай, думай, шукай головне, основне, найістотніше.
Не поспішай, вдумуйся в логіку і зміст того, що читаєш.
Домагайся, щоб кожне речення, термін, формула були добре
зрозумілі.
Прочитавши, зроби для себе висновок, що для тебе було
невідомим, незрозумілим, а тепер ти це знаєш.
Щоб закріпити прочитане, спробуй подумки пояснити матеріал
будь-кому.
Пов’язуй те, що читаєш, з раніше вивченим і уяви його в системі
знань.
Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось
незрозуміло, намагайся розібратися самостійно.
Читай не тільки «зліва направо», а й повертайся до
прочитаного: повторення – найкращий засіб закріплення.
Як працювати з підручником
– Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
зміст. Пам’ятай, що читання підручника без напруження
думки – марна трата часу.
Працюй завжди з ручкою або олівцем у руках.
Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.
поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.
читаючи текст, пов’язуй його з часом, з картою, графіками,
схемами підручника. Пам’ятай, що без хронології та карти
немає історії.
порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з
іншими.
складай стислий усний (письмовий) план прочитаного.
намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання,
наведене в кінці параграфа.
привчай себе до самоконтролю: обов’язково перекажи
вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по
частинах, а потім у цілому весь параграф. Роби це так, щоб
словам було тісно, а думкам – просторо.
виконуй завжди домашні завдання.
долай труднощі, а не тікай від них. Працюй систематично і
наполегливо над книжкою.
Весела перерва
Чому запізнився?
Учитель до учня:
– Скажо-но, Миколо, чому це ти знов
запізнився до школи?
– Самі ж ви казали, - промимрив
Микола,- що вчитись не пізно ніколи!
Наївний
В тебе в хаті, Марку,
Ціла купа книг!
Чом ти досі шафи
Не придбав для них?
– Де ж її дістанеш –
Марко запитав.
– Там же, де і книги
Ти свої дістав.
Марко глянув косо:
– В тебе розум є?
Хто ж в бібліотеці
Шафи видає?
Засмутилось кошеня –
Треба в школу йти щодня.
І прикинулося вмить,
Що у нього хвіст болить.
Довго думав баранець
І промовив, як мудрець:
- Це хвороба не проста,
Треба різати хвоста.
Кошеня кричить: «Ніколи!
Краще я піду до школи!»
Звернення
дев'ятикласників до всіх
учнів гімназії
Гімназія - це не тільки приміщення, до якого ми
щоранку приходимо, це велика Країна Знань,
країна нашого дитинства і юності.
Гімназія завжди турбується про нас, своїх
вихованців, розкриває секрети різних наук,
знайомить із новими предметами, збагачує
міцними знаннями, необхідними в житті кожної
людини.
Гімназія виховує нас, учить творити, розкривати
свої таланти і здібності, впевнено іти до
перемоги.
• Навчання – це життєва необхідність для кожної
людини. Тільки освічена людина, яка
використовує свої знання, може досягти
певного успіху вжитті.
• Той, хто здобуде міцні знання, завжди зможе
подолати всі перешкоди, у нього будуть сила,
мудрість і розум.
• Освічена людина зможе зробити слово своєю
зброєю: переконати у суперечці, довести свою
правоту і тим самим перемогти.
• Тож будьмо допитливими, наполегливими і
працелюбними, докладаймо максимум зусиль,
щоб одержати міцні знання, розвивати свої
таланти і здібності задля власного розвитку і
процвітання нашої держави.
Звернення дев'ятикласниківактивістів бібліотеки до всіх
гімназистів
• Книга – джерело твоїх знань, цінуй її.
• Намагайся в усьому і завжди бути
схожим на позитивних героїв
улюблених книг.
• Бережи книги, поводься з ними охайно.
• Будь активним читачем бібліотеки.
• Ніколи не розлучайся з книгою.

similar documents