DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Hmyz žijící v lese
Přírodopis 7. ročník
Monika Čapková, 5.1.2012, 7. ročník, přírodopis, hmyz žijící v lese
V lese žije mnoho druhů hmyzu jako motýli, brouci,
mravenci a mouchy.
MRAVENEC LESNÍ
- 1 cm velký
- černě zbarvený
- v mraveništi se
rozdělují do skupin,
které mají přesně
své úkoly
- nápadná jsou jeho mraveniště
- je vybudováno z jehličí, kousků
kůry a trávy
- část ho je vyhloubena pod zemí
mravenci
Kdo žije v mraveništi?
- několik matek – kladou velké
množství vajíček
- dělnice – starají se o potravu pro
matku a larvy, neustále nosí
potravu, čistí a staví marveniště
- vojáci – část dělnic – chrání
mraveniště
- trubci – samečci – oplodňují matky
Čím se živí?
- loví hmyz
- ostrá kusadla, k usmrcení kořisti
používají jed
- živí se larvami a housenkami
škodlivého hmyzu
- likvidují uhynulé živočichy
LESNÍ MRAVENCI A JEJICH MRAVENIŠTĚ JSOU
CHRÁNĚNI ZÁKONEM.
Co dokážou mravenci
Bekyně mniška
samička
sameček
- nachází se v každém lese, nejvíce v
jehličnatém
- sedí na kůře stromů, barvením křídel
splývá s okolím
- je noční motýl – můra
- létá v noci
- největší škůdce našich lesů
Vývoj bekyně mnišky
1.
2.
3.
4.
5.
Samička
Sameček
Vajíčka
Housenka
Kukla
Čím se živí?
- dospělý motýl se živí
nektarem květů
- chlupaté housenky bekyně
dokáží stromy úplně zbavit
jehličí
- stromy usychají
- nejvíce škodí v lesích, kde
jsou jen smrky
Nepřátelé bekyně mnišky
- vajíčky se živí sýkorky
- chlupatými housenkami se živí
kukačky
- můry mnišky loví menší sovy a
netopýři
Lýkožrout smrkový
- patří mezi brouky
- nebezpečný škůdce
jehličnatých lesů
- žije skrytě pod kůrou stromů
- živí se lýkem, hloubí si v něm chodbičky
- napadený strom chřadne a usychá
chodbičky pod kůrou
stromů
larvy
larva
kukla
Nepřátelé lýkožrouta smrkového
- larvami se živí strakapoudi a datlové,
brhlíci a sýkorky
Jak zabránit přemnožení lýkožrouta?
- odstraňováním polámaných a
nemocných stromů z lesa
- vysazováním smíšených lesů
Shrnutí
Hmyz
skupina
potrava
Význam
Mravenec lesní
blanitá křídla
škodlivý hmyz a
housenky
loví hmyz, zbavuje
les uhynulých zvířat
Bekyně mniška
motýl
housenka požírá
jehličí stromů
škůdce lesa
Lýkožrout smrkový
brouk
lýko stromů
škůdce lesa
Zdroje:
Mravenec lesní –
http://znamky.szesro.cz/text/O%C5%BDP/O%C5%BDP%20druhy%20biotop%C5%AF/Horsk%
C3%A9%20smr%C4%8Diny/mravenec.lesn%C3%AD.bmp
Mravenec lesní foto - http://farm3.static.flickr.com/2803/4131607434_202b355220.jpg
Mraveniště http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Ant_hill_poland.jpg/220pxAnt_hill_poland.jpg
Mraveniště foto - http://www.sdruzenikrajina.cz/userfiles/images/14.jpg
Video mravenci http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lHGD7A17Nqc
Video co mravenci dokážou http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CJ3XdIiCmJY
Bekyně mniška samička - http://www.propher.cz/foto/produkty/1276851413_l.monachafemale.jpg
Bekyně mniška sameček - http://www.propher.cz/foto/produkty/1276851412_l.monachamale.jpg
Bekyně mniška housenka - http://www.earthman.nolimit.cz/image/thm/8450607
Lýkožrout smrkový - http://plebs.cz/wp-content/uploads/2011/08/kurovec-lykozroutsmrkovy.jpg
Lýkožrout smrkový vývoj http://www.google.cz/imgres?q=l%C3%BDko%C5%BErout+smrkov%C3%BD+v%C3%BDvoj&
hl=cs&gbv=2&biw=1680&bih=919&tbm=isch&tbnid=Vcq0o7Uws7vm4M:&imgrefurl=http:/
/www.pohoda.joste.cz/ii/ochrana_lesazaklady/scripta/scripta_hmyz_bez_obrazku.doc&docid=ZDYF2_20DpiTwM&itg=1&imgurl=h
ttp://www.pohoda.joste.cz/ii/ochrana_lesazaklady/scripta/obrazky_skudcu/image055.jpg&w=1259&h=963&ei=YOYFTKaLMiDtQbzv6WUBA&zoom=1
Lýkožrout smrkový larvy http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/hmyz_brouci/lykozrout_smrkovy_5.jpg

similar documents