Dru*tveno odgovorno poslovanje II predavanje 2014/15.

Report
DRUŠTVENO ODGOVORNO
POSLOVANJE
II
PREDAVANJE
2014/15.
“Corporations have neither bodies to be punished, nor souls to
be condemned, they therefore do as they like”
Lord Thurlow
POJAM KORPORACIJE
Korporacija (lat. Corpus = tijelo), a čime se
predstavlja “tijelo ljudi” (ili skupina ljudi) koje
je autorizirano u djelovanju kao individuum.
Korporacija (corporation, SAD) ili tvrtka
(družba, company UK, IRL) pravni je entitet
(osoba) koji nerijetko posjeduje prava slična
onima naravne osobe.
Korporacija sa svojstvima indivuduuma, ali još
uvijek kao fiktivna osoba dijeli mnoga
svojstva individualnih osoba kao što su prava
i dužnosti, npr. pravo na posjedovanje
vlasništva, pravo sklapanja ugovora, dužnost
plaćanja poreza, no ne posjeduje sva prava
individualne osobe, kao primjerice pravo i
dužnost glasanja na izborima.



Činjenica je kako se u posljednjih 200
godina
promijenila
narav
države,
korporacije (tvrtke) koja je kao ekonomska
kategorija nemoralna od svojih početaka (J.
Bakan), a ne tek od nekih najsvježijih
slučajeva.
Države sve više nalikuju i postupaju kao
korporacije, a korporacije sve više nalikuju i
postupaju kao države.
Države su postale servisima ključnih
korporacija na svojim teritorijima, a
korporacije su postale institucije koje
određuju načela, primjenu i ostvarivanje
temeljnih državnih zadaća (opće dobro kao
svi oblici sigurnosti, zaštite, blagostanja,
slobode, prava i sl.) dakako temeljem svoje
ekonomske snage koja nerijetko nadilazi
snagu država na čijem su teritoriju
smještene.
MNK I NACIONALNE DRŽAVE
Ekonomska moć MNK i bruto nacionalni dohodak nekih zemalja (u mlrd $)
140
G. Motors
Danska
120
Exxon
100
Norveška
Ford
80
Turska
60
Shell
40
Poljska
20
Portugal
0
Toyota
Izvor: Fanuko, N., Sociologija, Profil, Zagreb. 2003., str.260.
6
MNK I NACIONALNE DRŽAVE




500 najvećih multinacionalnih kompanija kontrolira 42%
svjetskog bogatstva s tendencijom rasta.
51% najvećih svjetskih ekonomija čine MNK, a 49% države.
Ukoliko izuzmemo 9 najbogatijih država po BDP (SAD,
Japan, Njemačka, Italija, V. Britanija, Brazil, Kanada i
Kina), 200 najbogatijih korporacija je ekonomski moćnije od
ostatka svijeta (182 države).
MNK drže oko 90% tehnologije i patenata, te su uključene u
70% svjetske trgovine, a više od ½ navedene trgovine odvija
se unutar jedne te iste multinacionalne korporacije.
Detaljnije V.: Šimleša, D., Snaga utopije, Što čitaš?, Zagreb, 2005., str. 137-138.
GLOBALNO DRUŠTVO =
FEUDALNO DRUŠTVO?
Ukoliko globalno društvo promatramo
u umanjenom mjerilu kao društvo od
sveukupno 100 stanovnika:
 1 ima sveučilišnu diplomu
 1 ima računalo
 50 je neuhranjenih
 70 nepismenih
 80 živi u nastambama bez osnovnih
uvjeta stanovanja
 6 osoba posjeduje 60% ukupnog
bogatstva
Stavovi građana o etičnosti i iskrenost u sektorima
Europska komisija u svojim
Smjernicama za politiku
društvene odgovornosti
poduzeća definira DOP kao
„koncept prema kojem
poduzeća na dobrovoljnom
principu integriraju brigu za
društvena pitanja i zaštitu
okoliša u svoje poslovne
aktivnosti i odnose s
vlasnicima, dioničarima,
zaposlenicima, potrošačima,
dobavljačima, vladom,
medijima i širom javnošću.“
Izvor: Green Paper Promoting a European
framework for Corporate Social
Responsibility, http://www.csrincommerce.eu/data/files/resources/717/
com_2001_0366_en.pdf str. 6, 15.9.2014.
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
POSLOVANJA


Društvena
odgovornost
poslovanja
(DOP) povezuje i ujedinjuje ekonomska,
pravna, etička i filantropska očekivanja
koja društvo ima s obzirom na
organizacije (institucije) u zadanom
trenutku.
Formula društvene odgovornosti
poduzeća:
Ekonomska odgovornost
Pravna odgovornost
Etička odgovornost
+ Filantropska odgovornost
= cjelovita društvena odgovornost
poduzeća (DOP)
Proces/faze implementacije DOP u poslovnu praksu
poduzeća
Minimalistička etika M.
Friedmana u sintagmi
Jedina društvena odgovornost
poslovanja je ostvarivanje
profita.
Realistična etika R.E.
Freemana:
Think!!!
Odgovornost
poslovanja je
odgovornost za sve
interesne dionike.
Think!!
Think!
Kakva bi bila i što bi podrazumijevala maksimalistična etika u
poslovanju?
Održivo poduzeće
Socijalno poduzetništvo
Visoka razina DOP-a
Neprofitni sektor
Srednja razina DOP-a
Filantropija
Niska razina DOP-a
Misija
Profit
Tradicionalno milosrđe
Tradicionalno poslovanje
Zadatak:
Posjetiti web stranicu: www.dop.hr
Prijaviti se na newsletter

similar documents