Sharepoint Platform voor Devices & Applicaties

Report
Opzetten en actueel houden van een
Sharepoint Platform voor Devices & Applicaties bij
MHC
Devices: smartphone, tablet, laptop, PC, camera, conferentietoestel,
beamer(s), printer(s)
Applicaties= Microsoft Sharepoint & Lync
“Begrijp waar je probleem over gaat alvorens je gaat prutsen aan oplossingen”
–Dick Rijcken/Haagse Hogeschool/Steim naar Kees Dorst/Design Thinking
MHC= Zweedse multinational, hoofdkantoor Göteborg, fabrikant, verdeler en marktleider in
•
Chirurgisch single- use materiaal (voor het O.K.)
•
Wondzorgmateriaal
•
Desinfectantia
Benelux Sales & Marketing Division van MHC te Antwerpen: 64 mensen
•
5 directieleden + 12 managers = 17 leidinggevenden
•
47 bedienden : 17= 2,76
Devices verdeelt onder:
•
17 leidinggevenden /met interne opleiding + tijd
•
30 buitendienstmedewerkers (Account Managers + product Specialisten) /zonder opleiding
Weinig of geen devices onder 17 binnendienstmedewerkers van :
•
Finance
•
Interne Sales
•
Facility Front Office (= receptie + Facility Coördinator) >>moeten device knelpunten
coördineren/oplossen
Directe aanleiding
 GSM > smartphone in augustus 2011 : veel problemen
In 2013: HTC > Iphone, nieuwe laptops+ camera, Ipad verdeling, webinars, Tandberg Video
Conferencing
Stijgende brandstofkosten:vergaderen via Lync + samenwerken via Sharepoint
Kotter 1 : urgentiebesef
Technische probleemschets
•FFO <> device problemen
•Keuze device/merken: op directieniveau
•De eindgebruiker doelstellingen<> IT-medewerker , directie en Fac. Coördinator toe.
•Device knelpunten: 4 oorzaken:
1. toestel gebonden mankementen
2. gebrek aan gebruikskennis
3. misprijzen van device of merk
4. Mismatch device <> doelstelling
•
•
Microsoft Lync: Benelux: chatten +beschikbaarheidscontrole. / geen opleiding
Microsoft Sharepoint: Benelux: gedeeltelijk gebruikt op directie – en managersniveau/geen
opleiding/ Sharepoint verkoopt zichzelf niet!
Visie
Als we professioneel willen blijven werken en
professioneel willen blijven overkomen bij
onze klanten, dan moeten we leren werken
met onze devices en applicaties binnen het
kader van onze beschikbare tijd en middelen ,
dus op een heel efficiënte manier.
Doel en resultaat
Opzetten en actueel houden van een Microsoft Sharepoint Platform dat,
12 maanden na lancering
informatie en
opleidingen
aanbiedt waardoor
Een 100% te volgen
procedure
voorschrijft
• 100% Benelux collega’s Lync gebruiken
• + 50% Bnlx collega’s Sharepoint site raadplegen +
toevoegen
• Minstens 3 peer teaching device/applicatie projecten
buiten eerstelijnshulp
• Voor efficiënt oplossen device
knelpunten bij Bnlx device gebruikers
• Voor efficiënt proces device keuze
>>device uitlevering
•Effectiviteitsverhoging + efficiëntieverhoging
• Organisatievernieuwing
•Geplande verandering
•Sturingsvermogen
• overtuigingsstrategie
SWOT ANALYSE
INTERN
EXTERN
Sterktes
Zwaktes
• vraag opleidingen
•Nieuwe HR Manager pro opleidingsvoorstellen
•Tijdswinst =OK
•“Innovatiejaar “2013
•Expertise binnen MHC
•Nieuwe media cracks + charisma
•Expertise buiten MHC: 1 IT + 2 Telefonie Business Partners
•Sharepoint platform niet aankopen
•Zweden promoot gebruik Sharepoint + Lync
• innovatieve projecten collega’s
•Fin. Dir. Sharepoint geen probleem
•Winst charismatische crack ?
•Moeilijk oppikken nieuwe systemen
• HR Manager + Finance Dir. nieuwkomers
•De Sharepoint site verkoopt zichzelf niet
•nieuwe applicaties vragen tijdsinvestering
•Snelle verandering devices en – applicaties
Kans
Bedreiging
•Communicatie devices en –applicaties = “hot”
•Mobitel en BTC baat bij verhoogde zelfredzaamheid
•Economische crisis
•Snelle verandering devices en - applicaties
Weerstanden
Niet aanwezig
•Verandercapaciteit: competent vernieuwd directie & management team, competente buitendienst mits efficiënt
platform weinig tijdsverlies
•Veranderbereidheid: zal blijken op MT. Tijdsinvestering voor buitendienst + FFO. De efficiëntie, directe successen,
moet overduidelijk zijn
Projectplan
•WP1: literatuurstudie + vooronderzoek
Boeken: Sharepoint + web usability - Enquête over Sharepoint/Lync/device knelpunten
•WP2: Sponsoring zoeken >>Smart Doelstellingen
Visie afstemmen met externe stakeholders, interne stakeholders en vooral met MT
(K1: urgentie)(Kotter 2: leidende coalitie ) (K3: visie & strategie)(K8:creëer nieuwe cultuur)
•WP3: ontwikkeling van procesveranderingen>>Efficiënte procedures
Procedure device keuze >>device levering + procedure device knelpunten melding (K1: urgentie)(K2: leidende coalitie)(K3: strategie)
•WP4:aanpak opleidingsaanbod applicaties>>vormen + uitschrijven van opleidingen
Handleidingen Sharepoint & Lync + tespanel, sessies rond Sharepoint + Lync sharing best practises , brainstorm # opleidingsvormen (K1)
(K2: leidende coalitie)
•WP5: aanpak opleidingsaanbod devices>>vormen + uitschrijven opleidingen
Demo’s office beamers + conf. toestel, sharing best practises Iphone + Ipad, handleidingen devices + testpanel, brainstorm # opl. Vormen
(K1: urgentie)(K2: leidende coalitie)
•WP6: Sharepointstructuur opzetten>>inrichten van nuttige, overzichtelijke, makkelijk toegankelijke site
Toegangsmogelijkh. platform, duidelijke structuur platform + testpanel, toegangsrechten per gebruikersgroep (Kotter 5: breed draagvlak)
•WP7: lancering platform >>nieuwe procedures verkondigen + eerste kennismaking + opstart
Aankondigingen; enquêtegegevens, visie, keuze Sharepoint platform, procedures, positieve ervaringen testpanel (M-Zines, Carenet, Twitter,
Mail) - Sight-Seeing Sharepoint show op lanceerdatum
(K1: urgentie)(K2: leidende coalitie)
•WP8: aanwakkeren platformbezoek>>initiatieven , uitbreidingsmogelijkheden
Beloningen voor bijdragen, interviews positieve ervaringen, nieuwe info op platform aankondigen via twitter/mail, (K1:
urgentie)(Kotter6:inbouwen successen)(K7: consolideren verbeteringen)
evaluatie projectgroepen, welke knelpunten blijven binnenkomen?- publiceer je eigen website pagina (Kotter7: consolideren van
verbeteringen)

similar documents