Technische Commissie

Report
“ALS DE BASIS GOED IS…”
Hockey Technisch Beleid
MHCBE
2013-2016
Leerdoelen
Doelstellingen 2013-2016
Communicatie plan
Financiele middelen
Trainings tijd en -veld
Selectie Beleid
Team Indeling
Prestatie & Breedte Sport
Training
Curriculum
Technisch Kader
Hockey Technisch Beleid MHCBE
Missie TC
Visie TC
Leerdoelen
Leerdoelen; waarom, wat, hoe?
Waarom leerdoelen?
- Duidelijk maken wat MHCBE hockeytechnisch in iedere speellijn wil aanbieden
- Vormen de basis voor het trainingsprogramma per speellijn
- De leerdoelen dienen als uitgangspunt voor de selectiecriteria
Wat zijn leerdoelen?
- Geven aan welke technieken en tactieken per speellijn worden aangeboden en welke
fysieke capaciteiten worden getraind
- Indicatief voor het na te streven niveau aan het einde van het seizoen (hockeytechnisch,
tactisch en fysiek wordt binnen een speellijn in principe dezelfde leerdoelen aangehouden
maar wordt voor selectie-, opleidings- en breedte teams onderscheid gemaakt in
bijvoorbeeld uitvoeringssnelheid en/of moeilijkheidsgraad)
Hoe worden leerdoelen bepaald?
- per speellijn F t/m A opgesteld en universeel geldend voor jongens en meisjes
- geldend voor alle teams (selectie, opleiding en breedte teams);
- opgesteld door de trainers van Jeugd selectie teams ABCD), hoofdtrainers Mini’s,
trainingscoördinatoren Jeugd/Mini’s en de TC
3
Leerdoelen MHCBE : F-jeugd 3-tal 1e jaars
Onderdeel
Omschrijving leerdoel
-
Techniek
Tactiek
-
Aannemen/stoppen van de bal
(9 t/m 3 uur, FH, handen uit elkaar, knijpen in de stick, dakje maken)
Meenemen stilliggende, toekomende, rollende bal
Drijven split vision naar L/R en vooruit , slalom met BH
Indian dribble
Pushen divers (vanuit drijven recht vooruit , FH)
Reverse FH
-
Overtal (2-1, 3-1, 1-1)
Niet op 1 lijn spelen
Terug spelen, terug aanbieden
Samenwerken in 2-tallen
Overspelen in 3-tallen
Ruimte herkennen
Speelregels
Basisopstelling 3 vs 3
Leerdoelen MHCBE : E-jeugd 6-tal 1e jaars (na winterstop)
Onderdeel
Omschrijving leerdoel
Techniek
-
Aannemen van de bal (uit diverse richtingen, FH)
Gesloten en open aanname FH
Drijven split vision met richtingsveranderingen
Dribbelen divers (trap, indian) en passeren (reverse, haringtruc)
Pushen divers (vanuit drijven L/R en recht vooruit, FH)
Flatsen basis FH
Lage schuifslag FH naar links
Verdedigen; block tackle
Tactiek
-
Overtal (2-1, 3-1)
Niet op 1 lijn spelen
Mandekking (binnenkant veld)
Terugspelen, terug aanbieden
Uitverdedigen ( niet door het midden, over rechts = makkelijker)
Verdedigen = samenwerken 1vs2
Vrijlopen, bewegen zonder bal
Ruimte herkennen en gebruiken (niet allemaal naar de bal, kluitjeshockey)
Tegenstander neemt uit; sticks op de grond, paraplu-opstelling
Opstelling 6-tal
Leerdoelen MHCBE : E-Jeugd 6-tal 2e jaars
Onderdeel
Omschrijving leerdoel
Techniek
-
Aannemen van de bal (uit diverse richtingen, FH/BH)
Gesloten en open aanname FH
Drijven split vision met richtingsveranderingen en versnellen
Dribbelen divers en passeren (reverse FH/BH, liften vooruit + naar links puntje BH)
Pushen divers (vanuit drijven diverse richtingen, BH/FH)
Flatsen naar links en vooruit FH
Lage schuifslag BH/FH
Verdedigen; block tackle, begeleiden FH (channeling)
Tactiek
-
Overtal (2-1, 3-1)
Interceptie; onderscheppen pass tegenstander
Schakelen (aanval, groot maken veld/verdediging, klein maken veld, paraplu-opst.)
Platte 3-hoek
Mandekking
The Guard (rugdekking geven)
Aanbieden (voor verdediger komen, bewegen naar de bal of vrije ruimte)
Verleggen van het spel (basis, van l->r , )
Fysiek
-
Snelheid (aanzetten/versnellen, korte sprintjes) en richtingsverandering
Voetenwerk (knieheffen, hielaaanslag, spiegelen)
6
Leerdoelen MHCBE : E-Jeugd 8-tal
Onderdeel
Omschrijving leerdoel
Techniek
-
(Begeleidend) aannemen van de bal (uit diverse richtingen, FH)
Gesloten en open aanname FH
Drijven split vision met richtingsveranderingen en versnellingen
Dribbelen divers en passeren (reverse FH/BH, liften FH/BH, dummy, shuffle)
Pushen divers (BH/FH)
Slaan (vanuit drijven diverse richtingen)
Lage schuifslag BH/FH
Flatsen FH divers, flatsen BH naar rechts
Verdedigen; block tackle, begeleiden FH (chanelling)
Tactiek
-
Overtal (2-1, 3-1, 3-2)
Interceptie; onderscheppen pass tegenstander
Strafcorner en nemen van vrije slagen
Schakelen (aanval/verdediging), balkant/helpkant
Spel verleggen
Platte 3-hoek, verleggen van het spel (basis)
Mandekking
The Guard (rugdekking geven)
Aanbieden (voor verdediger komen, bewegen naar de bal of vrije ruimte)
8-tal opstelling
Pre-scanning (voordat je de bal hebt, al weten wat de vervolgactie is)
Fysiek
-
Snelheid (aanzetten/versnellen, korte sprintjes) richtingsverandering
Voetenwerk (kruis/aansluitpas, spiegelen, asymmetrisch dribbelen)
Sterk maken (1 tegen 1 schouder duwen, zwaartepunt laag)
7
Leerdoelen MHCBE : D-Jeugd
Onderdeel
Techniek
Tactiek
Fysiek
Omschrijving leerdoel
-
(Begeleidend) aannemen van de bal (uit diverse richtingen, FH/BH)
Gesloten aanname (wegdraaien) en aanvallende, open aanname FH
Drijven split vision met richtingsveranderingen en versnellingen, 1-handig FH
Dribbelen divers en passeren (shuffle, dummy, klaverturn, reverse, liften)
Pushen (FH/BH), duwpass, schuifslag
Slaan (vlakke drive, met kruispas, uit de loop, lage backhandslag)
Flatsen (FH/BH)
Verdedigen; block tackle, prikken/steken, begeleiden FH
-
Overtal (3-1, 2-1, 1-1, 3-2)
Interceptie; individuele verdedigingstechniek, onderscheppen pass tegenstander
Strafcorner
Duel met keeper
Schakelen (aanval/verdediging)
Aansluiten, balkant/helpkant
Platte 3-hoek
Uitverdedigen divers (over rechts, links en kom)
Aanbieden (dubbele loopactie, vrije ruimte opzoeken, spits op achterlijn)
The Guard (rugdekking geven)
Spel verleggen
-
Snelheid (aanzetten/versnellen, korte sprintjes)
Voetenwerk (kruis/aansluitpas, knieheffen, hielaanslag)
Conditie
8
Leerdoelen MHCBE : C-Jeugd
Onderdeel
Techniek
Tactiek
Fysiek
Omschrijving leerdoel
-
Aannemen van de bal (uit diverse richtingen, FH/BH, klok rond, begeleidend/aanvallend)
Gesloten aanname (wegdraaien), aanvallende, open aanname passing/dribbel, schijn aanname
Drijven; 1-handig links (BH/FH), rechts (FH), split vision, naar rechts voor, schuin links achter
Dribbelen divers en passeren (shuffle, dummy, klaverturn, reverse, liften, excentrisch, Tommie)
Passing; Lift passing, schijnpush Li/Re, Li-voet, low-BH, slaan/drive, verlengen geslagen bal
Slaan vlakke drive (FH/BH), scoop, kaatsen in ruimte, shave FH/BH, lage schuif (BH/FH)
Scoren; One-touch, low-BH, kapflats, chop, Toss/Bounce – scoren half hoge bal, tip in BH/FH)
Verdedigen; block tackle, prikken/steken, begeleiden FH
-
Overtal (3-1, 2-1, 1-1, 3-2)
Aanbieden; over de bal heengaan (diepte switch), ruggelings wegdraaien, ruimte opzoeken
Verdedigen; aanlopen/begeleiden, platte 3-hoek met interceptie, aansluiten, balkant/helpkant,
in de cirkel verdedigen
Uitverdedigen; in de kom over L/R, Guard positie gebruiken, van kom naar ruit en uitverdedigen
Strafcorner; aanvallend, verdedigend, rebound
Aanval; scorings & cirkelposities, strafcorner halen, 2e paalbezetting,
Duel met keeper
Spel verleggen, tracking (breed bewegen met de bal)
Spel tactieken; Full press, half court, via kom uitverdedigen (posities, looplijnen, aanbieden)
-
Snelheid (aanzetten/versnellen, korte sprintjes) incl. stokkenloop
Voetenwerk (kruis/aansluitpas, knieheffen, hielaanslag)
Conditie
9
Leerdoelen MHCBE : B-Jeugd
Onderdeel Omschrijving leerdoel
Techniek
Tactiek
Fysiek
-
Drijven divers, met split vision!!
Passeren, divers
Scoren van middellange – en lange afstand
Jab / Prikken / Steken
Gesloten wegdraaien
Linkervoetpassing
Begeleidend aannemen, klok rond
-
1 tegen 1 / 2 tegen 1/ 3 tegen 1/ 3 tegen 2
Strafcorner aanvallend / verdedigend
Aanval over rechts /links
Balkant / Helpkant !!!!!
The Guard (rugdekking geven)!!!!!
Aanbieden met dubbele loopactie
Scorings – cirkelposities – 2e paalbezetting !!!
Platte 3-hoek !!!!
Aanvallend ruimtebesef
Begeleiden / Aanlopen op links / rechts
Uitverdedigen over rechts / links
-
Versnelling (na wenden of keren)
Wenden – en keren (looptechniek)
Kracht
Combinatie vormen
-
Liftpassing, divers!!!!!
Onderscheppen / Interceptie
Pushen met de backhand, divers (slag, flats,
push)
Slaan, vlakke drive
Kaatsen in de ruimte
Tip-in Forehand / Backhand
10
Leerdoelen MHCBE : A-Jeugd
Onderdeel Omschrijving leerdoel
-
Drijven divers, met split vision!!
Passeren, divers
Scoren van middellange – en lange afstand
Jab / Prikken / Steken
Gesloten wegdraaien
Linkervoetpassing
Begeleidend aannemen, klok rond
Tactiek
-
1 tegen 1 / 2 tegen 1/ 3 tegen 1/ 3 tegen 2 / 3 tegen 3 / 4 tegen 3 / 4 tegen 4
Strafcorner aanvallend / verdedigend / rebound
Aanval over rechts /links
Balkant / Helpkant !!!!!
The Guard (rugdekking geven)!!!!!
Aanbieden met dubbele loopactie
Scorings – cirkelposities – 2e paalbezetting !!!
Platte 3-hoek !!!!
Aanvallend ruimtebesef (passing in ruimte, breedte gebruik, inspelen achterlijn
Begeleiden / Aanlopen op links / rechts
Uitverdedigen over rechts / links
Uitverdedigen in de kom versus de ruit
Fysiek
-
Versnelling (na wenden of keren)
Wenden – en keren (looptechniek)
Kracht
Combinatie vormen reactievermogen
Techniek
-
Liftpassing, divers!!!!!
Onderscheppen / Interceptie
Pushen met de backhand, divers (slag, flats,
push)
Slaan, vlakke drive
Kaatsen in de ruimte
Tip-in Forehand / Backhand
Rebound
11

similar documents