Slayt 1 - Yalova Üniversitesi

Report
YALOVA MESLEK
YÜKSEKOKULU
MUHASEBE ve VERGİ
BÖLÜMÜ
1
 Bölüm
Tanıtımı, Misyon ve Vizyonumuz
 İş İmkanları
 Yurtdışı Bağlantıları
 Dikey Geçiş İmkanları
 Ders Planı
 Akademik Kadro
2
Günümüz iş dünyasının çok hızlı ve kapsamlı
değişimine şahit olmaktayız.Bu süreç ülke
ekonomisinin lokomotif sektörlerinde nitelikli
işgücü ihtiyacını karşılamayı gerektirmektedir.
Muhasebecilik mesleğinin de bu değişim
sürecinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Mesleki
alandaki bu hızlı dönüşüm deneyimi bu
gereksinimleri karşılayabilecek niteliğe sahip
eğitimli çalışanlara olan ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır.
3
Bu vizyon çerçevesinde Muhasebe ve
Vergi Bölümü; sorumluluk
sahibi,analitik düşünebilen muhasebe
meslek mensuplarını yetiştirmeyi amaç
edinmiştir.
4
Bölümümüzde, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
adında bir tane program bulunmaktadır.
Derslerimiz uygulamalı bilgisayar tekniklerini,
mali, yönetimsel ve ileri düzey muhasebe
uygulamalarını, denetim ve vergileme ile finansal
ilişkiler derslerini kapsamaktadır.
Toplam öğrenci sayımız 203 olup bunlardan 105
tanesi (43 + 62) örgün, 98 tanesi de (40 + 58) 2.
öğretimde kayıtlı bulunmaktadır.
5
I.veya II.yılın sonunda öğrencilerimizden
muhasebe uygulamalarındaki yeteneklerini
geliştirmeleri için 30 günlük stajlarını başarıyla
tamamlamaları beklenmektedir. Mezun olan
öğrencilerimiz “Meslek Mensubu” unvanına
sahip olmaktadırlar.
6
Yakın gelecekte; kendini
yenileyebilen/geliştirebilen, dünya
standartlarına ayak uydurmuş, uluslar arası
ilişkileri güçlü bir program görebilmek için var
gücümüzle çalışmaktayız.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı,
öğrencilerine geniş çalışma imkanları
sunmaktadır. Mezuniyetten sonra
öğrencilerimiz fakültede eğitimlerine devam
edebilecekleri gibi kamu ve özel sektörde kendi
alanlarında çalışabileceklerdir.
7
Üniversitemizin Tompkins Cortland Community
College ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde
öğrenci-öğretim elemanı değişim anlaşması ve
öğrencilerimize çift diploma, iki sömestr ABD’de
öğrenim görme, Amerikan Üniversitelerine
(fakültelere) geçiş yapma hakkına sahiptirler.
8
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler
Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda
mezun oldukları programlarına uygun bir lisans
bölümüne kayıt hakkı kazanırlar. Fark derslerini
vererek lisans diploması almaya hak kazanarak iş
dünyasına bilgili,yetenekli, gelişmelere açık ve
problemlere bilimsel çözümler getirebilen yönetici
adayı olarak katılabilirler.
9
Aynı zamanda programımız öğrencileri dikey geçiş
sınavına girmeksizin ve lisans programına hazırlık
eğitimi almaksızın Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesinin İşletme ve İktisat bölümlerinin
üç ve dördüncü sınıf derslerini vererek lisans
eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.
Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek
bölümler şunlardır:
10
- İşletme
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- Ekonomi
- Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
Ders planları ise aşağıdaki şekildedir:
11
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANI
FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM/PROGRAM : MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI(YMV)
I.YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
II.YARIYIL BAHAR
Haf.Ders
Saati
Kredi
T
U
AKTS
TDB101
TÜRK DİLİ -I
2
0
0
3
AİB101
ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ-I
2
0
0
YDB101
YABANCI DİL-I
2
0
0
HUK101
TEMEL HUKUK
2
0
YMV101
GENEL MUHASEBE-I
4
YMV103
GENEL İŞLETME
YMV105
MİKRO EKONOMİ
YMV107
ENF101
DERSİN ADI
KODU
A
Haf.Ders
K
Saati
Kredi T
T
U
S
2
0
0
3
3
TDB102 TÜRK DİLİ-II
ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİAİB102 II
2
0
0
3
3
YDB102 YABANCI DİL-II
2
0
0
3
2
2
THU102 TİCARET HUKUKU
2
0
2
2
0
4
4
İSH102
2
0
2
2
3
0
3
3
YMV102 GENEL MUHASEBE-II
4
0
4
4
3
0
3
3
YMV104 ŞİRKETLER MUHASEBESİ
2
0
2
3
MESLEKİ MATEMATİK
2
0
2
3
YMV106 TİCARİ MATEMATİK
2
0
2
2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1
SEÇMELİ
1
2
2
3
YMV108 MAKRO EKONOMİ
TEMEL BİLGİ
ENF102 TEKNOLOJİLERİ 2
SEÇMELİ
2
0
2
2
1
2
2
20
2
14
3
3
3
0
Toplam Kredi
3
20
2
14
30
İS VE SOS. GÜV. HUKUKU
Toplam Kredi
III.YARIYIL/GÜZ
DERSİN ADI
KODU
IV.YARIYIL BAHAR
Haf.Ders
Saati
Kredi
T
U
AKTS
KODU
DERSİN ADI
A
Haf.Ders
K
Saati
Kredi T
T
U
S
YMV201
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
2
0
2
2
YMV202 PAKET PROGRAMLARI-II
2
2
3
5
YMV203
FİNANSAL YÖNETİM
2
0
2
3
YMV204 TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
0
3
3
YMV205
MALİYET MUHASEBESİ
4
0
4
4
4
0
4
4
YMV207
PAKET PROGRAMLARI-I
2
2
3
4
YMV206 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ
FİNANSAL YATIRIM
YMV208 ARAÇLARI
2
0
2
3
YMV209
VERGİ HUKUKU
ENDÜSTRİYE DAYALI
ÖĞRETİM(STAJ)
2
0
2
2
YMV210 DIŞ TİCARET İŞLEM. MUH.
2
0
2
4
0
0
0
8
YMV212 KAMU MALİYESİ
2
0
2
2
7
YMV214 MUHASEBE DENETİMİ
SEÇMELİ
2
0
2
30
Toplam Kredi
17
2
18
3
6
3
0
EDÖ211
SEÇMELİ
Toplam Kredi
12
2
13
12
SEÇMELİ DERSLER
I.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
II.YARIYIL BAHAR
Haf.Ders
Saati Kredi
T
U
AKTS
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati Kredi
T
U
AKTS
TİY101
TEMEL İLKYARDIM
1
1
2
3
İST102 İSTATİSTİK
2
0
2
3
YPZ206
ELEKTRONİK PAZARLAMA
2
0
2
2
YMV150 İŞLETME YÖNETİMİ-I
3
0
3
4
2
2
0
0
2
2
2
2
KALİTE YÖNETİM
YPZ156 SİSTEMLERİ
2
0
2
2
Kredi
AKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE
YMV151 TEKNİKLERİ
YBY203 İLETİŞİM
III.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
IV.YARIYIL BAHAR
Haf.Ders
Saati
Kredi
AKTS
T
U
YBY101 KLAVYE TEKNİKLERİ
3
1
3,5
4
YMV251 İNŞAAT MUHASEBESİ
2
0
2
YMV253 MESLEKİ YABANCI DİL-I
2
0
2
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
T
U
YMV250 MESLEK ETİĞİ
2
0
2
2
3
YMV252 BANKA MUHASEBESİ
2
0
2
4
2
YMV254 MESLEKİ YABANCI DİL-II
2
0
2
2
YMV256 İŞLETME YÖNETİMİ-II
2
0
2
4
13
Bölümümüz öğretim elemanları aşağıdaki
isimlerden oluşmaktadır:
Yrd Doç Dr Ahmet Selçuk DİZKIRICI (Blm Bşk)
Yrd Doç Dr Oruç ALKILINÇ (MYO Md Yrd)
Yrd Doç Dr M Talha UZUNER
Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÖKGÖZ
Yrd Doç Dr Sevil ŞİN
14
TEŞEKKÜRLER
15

similar documents