Digitaliseringsmessen - oplæg ved Tom Bøgeskov

Report
Digitaliseringsstyrelsen - En dag
med løsninger og dialog
Tom Bøgeskov
Udviklingschef
Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet
Digitaliseringsmessen 2012
Dagens program – Paletten rundt
• 11.00 – 11.20 Rammerne og et moderniseret borger.dk
• 11.30 – 12.50 borger.dk i praksis, handlingsorientering, lokalt
indhold, muligheder, spørgsmål & svar
• 13.00 – 13.20 Velfærdsteknologi afprøvning og udbredelse
• 13.30 – 13.50 Hvordan fortæller vi borgerne de skal betjene
sig digitalt
• 14.00 – 14..20 Digital post til virksomheder
• 14.30 – 15.00 Fællesoffentlig brugerstyring og fuldmagt
• 15.10 – 15.30 Meddelelsesformat i digital post
• 15.40 – 16.00 Hvordan hjælper vi borgerne
• 16.10 – 16.30 Bedst på Nette 2011 og 2012
Et moderniseret borger.dk og bedre
selvbetjeningsløsninger
Økonomisk modvind forstærker behovet
for digitalisering af den offentlige sektor
• Begrænset rum til at udvide rammerne for det
offentlige forbrug.
• Udvikling og forbedring af den kommunale service
må ske inden for de givne økonomiske rammer.
• Digitalisering er et centralt redskab til at forny den
offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og
sikre en mere fleksibel, moderne service.
Digitaliseringsstrategien
og borger.dk’s rolle
INITIATIVER
• Borger.dk er indgangen til
digital selvbetjening
SLUT MED
PAPIRBLANKETTER
OG BREVPOST
• Digital
post til alle borgere
NY DIGITAL
TÆTTERE i 2014
VELFÆRD
OFFENTLIGT
• Alle borgere betjener
sig selv på nettet
DIGITALT
SAMARBEJDE
• Velfungerende selvbetjeningsløsninger
• Hjælp at hente
Obligatorisk selvbetjening
Fra den 1. december 2012 bliver det obligatorisk at bruge digital
selvbetjening, hvis man skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anmelde flytning
Ansøge om plads i dagsinstitution
Ansøge om indskrivning af dit barn i folkeskole
Ansøge om optagelse af barn i skolefritidsordning
Ansøge om sundhedskort og EU-sygesikringskort
Søge om jagttegn
Booke en lejrplads
Bestille Mit uddannelseskort (hypercard)
Tilbagebetale SU.
Nyt og opdateret borger.dk
- ny borger.dk blev lanceret i juni 2012
Modernisering af borger.dk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mere handlingsorienteret
Kortere tekster og handlingssider
Flere forskellige instruktioner til selvbetjening
Bedre søgemaskine
Bedre muligheder for personalisering
Nyt brugerorienteret layout
Min Side som motor for selvbetjening
Transaktions- og informationshenvendelser
For myndigheder
Information på engelsk
Vejen til obligatorisk selvbetjening
• Kvalitet i selvbetjening
• Klarmelding
• Udviklingsvejledning for velfungerende
selvbetjeningsløsninger
• Kommunikationsplan
• Hjælpeplan
• Telefonsupport
Stigende besøgstal
Besøg på borger.dk
1.400.000
1.200.000
2009
800.000
2010
2011
600.000
2012
400.000
200.000
be
r
O
kt
ob
er
N
ov
em
be
r
D
ec
em
be
r
S
ep
te
m
ug
us
t
A
Ju
li
Ju
ni
aj
M
pr
il
A
ar
ts
M
r
Fe
br
ua
r
0
Ja
nu
a
Antal besøg
1.000.000
Borger.dk - En god forretning for dig
• Besøg på borger.dk
• Borger.dk’s kontaktcenter
• Statistiksystem
• Min Side
• Artikelimport og lokalt indhold
De vigtige næste skridt
Rammen er ved at være der
Lovgivningen er klar
Nu er det tid til implementering med de
udfordringer og opgaver:
• Brugervenlighed i selvbetjeningsløsninger
• Understøttelse med handlingssider
•Lokalt indhold
•Stor kommunikationsindsats
• Hjælp til dem, der ikke kan
Spørgsmål?
Kommentarer?

similar documents