Carta Alir Borang Aktiviti Pelajar

Report
TINDAKAN
Mula
Pemohon mengisi butiran di Bahagian
A dan B
Pemohon
Dapatkan sokongan daripada KJ/BPPL
Pemohon/KB
Serahkan borang kepada pegawai
kenderaan
Pemohon/KB
Catatkan maklumat kenderaan jabatan
PPT
Serahkan borang kepada pengarah
untuk kelulusan
PPT
Kelulusan
Pengarah
Tidak
Pengarah
Ya
Maklum penyelia asrama, BPPL
pemandu untuk tindakan
PPT
Makluman keputusan kepada
pemohon
PPT
Tamat

similar documents