Pinagmulan ng Daigdig

Report
Czar Software
Walang nakaka-alam kung kailan at
kung paano nabuo ang mundo.Kaya
patuloy pa ring pinag dedebatehan
ang tungkol sa bagay na ito.Noong
1650,ginamit ni Archbishop Ussher
ang calculation sa bible na ang
mundo ay nagawa noong 4004 BC.
Pero hindi iyon sinang-ayunan
ni CHARLES
DARWIN.Aniya,kung ibabase
sa Natural Selection ang edad
ng mundo,tinatayang aabot ito
ng 4 na bilyong taon o higit pa
Patuloy pa rin ang debate hanggang
sa madiskobre ang “Radioactivity” na
inumpisahang gamitin ng mga
scientist bilang timescale ng history
ng mundo.Ang mga bato ay
naglalaman ng mga heavy radioactive
elements na matagal nawawala,ang
pagkawala nito ay hindi
naaapektuhan ng physical at
chemical condition ng mundo.
Ang Creationism ay isang sistema ng
paniniwala na ang lahat ng bagay at
materyal sa kalawakan ay nilikha mula sa
kawalan ng isang DIYOS o ng isa o higit
pang makapangyarihan at matalinong
nilalang.Kadalasang tumutukoy ang
katagang Creationism sa mga pangyayari sa
aklat ng Genesis.Ang naniniwala sa
Creationism ay nahahati sa iba’t ibang mga
pangkat;Old Earth Creationism at Young
Earth Creationism.
Ang Old Earth Creationism ay ang
paniniwala na ang kalawakan ay ay
nilikha ng isang Diyos bilyon-bilyong
taon na ang nakalilipas.Samantala,ang
Young Earth Creation ay naniniwala na
ang kalangitan,mundo at lahat ng
nilalang ay nilikha ng isang Diyos mga
6,000 hanggang 10,000 years pa
lamang ang nakararaan.
Ang atmosphere natin ngayon
ay hindi gaya ng atmosphere
noong 4 billion years ago.
Gases present in Earth
(4 Billion Years Ago)
Oxygen 21%
Nitrogen 78%
Argon 1%
Carbon Dioxide 1%
Nebular
Planetesimal
Steady State
Big Bang
Ang German philosoper na si Immanuel Kant at
ang French mathematician na si Pierre Simon
Laplace ang nagpalawig sa teoryang ito.Ayon sa
Nebula Hypothesis ang mundo,araw at planeta
ay nanggaling sa nebula.Ang nebula ay isang
ulap ng mga gas at labi ng sumabog na
bituin.Patuloy itong lumiliit at umuunat dahil
sa sarili nitong gravity.Ang lumiit na materyales
nito ay nagsimulang umikot ng napakabilis.Ang
pag-ikot nito ay nagdulot ng pagpatag ng ulap
na mistulang isang disc.
Planetesimal
Theory
Ang teoryang Planetesimal ay pinoprosed nina
Chamberlin at Moulton noong 1904.Ang Planetesimal ay
tumutukoy sa mga materyales na matatagpuan sa
kalawakan na maaring nasa panimulang antas pa lamang
ng pagbu-buo.Ang pagbuo ay dulot ng pagiipon-ipon ng
ng iba’t ibang materyales na umiikot sa loob ng mistulang
disc na Nebula.Dahil sa patuloy na rotasyon nito nabuo
ang daigdig.Mula sa pagkabuo nito,uminit ang daigdig
dahil sa pagsasalpukan ng mga planetesimal at
meteorite.Ang Meteorite ay isang bunton ng metal o bato
na nalaglag sa daigdig mula sa kalawakan.Dahil sa
pagsasalpukan na ito,unti-unting lumaki ang daigdig dahil
naitulak papasok sa loob nito ang mga bato at tumaas din
ang gravity nito.
Steady State
Theory
Si Fred Hoyle ang nagpanukala ng
Steady State Theory.Batay
rito,matter ang nabubuo habang
patuloy na nagsisilayo ang mga
galaxy sa isat-isa.Ayon sa
modelong ito,ang kalagayan ng
kalawakan ay makakahalintulad sa
anumang yugto ng panahon.
Big Bang
Theory
Ang isa pang teoryang nauukol sa pinagmulan ng
kalawakan ay Big Bang Theory.Ang katagang Big
Bang ay nagmula diumano sa panuyang pagtawag
dito ni Fred Holye.Batay rito ang kalawakan ay
umusbong diumano sa napakasiksik at napakainit
na kalagayan halos 14 billion years na ang
nakalilipas.Lahat ng galaxy ay nakapatong at samasama sa iisang pagkakataon at punto ng
panahon.Ito ay sumabog ng napakalakas na
nagbigay daan upang ito ay kumalat ng
magkakalayo at mabilisan.Ang kasalukuyang
lokasyon at velocity ng mga galaxy ay bunga ng
pagsabog nito.
“Big Bang Theory’’
Courtesy:BBC
Ang
Katangiang
Pisikal ng
Daigdig
Czar Software
Crust-Ang Crust ay matigas at mabatong bahagi ng planeta(30-60
km ang kapal)
Mantle-Isang patong ng mga batong napakainit kaya’t malambot at
natutunaw ang ilang bahagi nito.
Core-Ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga
metal tulad ng iron at nickel.
Plate-Ito ang malalaking masa ng bato na hindi nananatili sa
position.
Sa unang tingin sa ating
daigdig,mapapansing hindi pantay ang
distribusyon ng lupa at tubig dito.Sa North
Hemisphere,tinatayang 61% ng bahagi nito
ay tubig samantalang 39% naman ay lupa.Sa
kabilang dako,sa Southern Hemisphere,81%
ay tubig samantalang 19 lamang ang
lupa.Dahil dito,ang Northern Hemisphere ay
tinatawag na land hemisphere samantalang
ang Southern Hemisphere naman ay water
hemisphere.
Ang katagang “heograpiya” ay hango sa salitang Greek na geographia.Ang geo ang
nangangahulugang “lupa” samantalang ang graphien ay “sumulat”.Samakatuwid,ang
heograpiya ay nangangahulugang pagsusulat ukol sa lupa o paglalarawan sa daigdig.Ang
heograpiya ay may malaking kaugnayan sa mga pangyayari sa kasaysayan,paghubog ng
kultura,at pang-araw-araw na pamumuhay.
LONGITUDE at LATITUDE
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga longitude at latitude ng
isang lugar,maaring matukoy ang lokasyon nito sa globo o mapa sa
paraang absolute,astronomikal,o tiyak.
Ang Equator ay ang humahati sa globo sa hilaga o sa timog na
hemisphere.Ito rin ay itinakda bilang zero degree latitude.
Klima-Ang klima ay ang kalagayan o kondisyon ng atmospera na karaniwan sa mga
malaking rehiyon o lugar sa matagal na panahon.Ang malaking bahagi ng ating daigdig
ay may kaaya-ayang atmospera at sa na sinag ng araw,init at tubig upang matustusan
ang pangangailangan ng mga halaman at hayop.Pangunahing salik sa pagkakaiba ng
mga klima sa daigdig ay ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa
latitude at panahon,distansiya sa karagatan,at taas mula sa sea level.
Kontinente-ito ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig.May mga
kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba naman ay pinapalibutan ng
tubig.Ayon sa Continental Drift Theory,dati ay magkakaugnay ang mga kontinente sa
isang super continent na tinawag na PANGAEA.Dahil sa paggalaw ng continental plate
kung saan nakapatong ang lupa,magkahiwalay-hiwalay ang PANGAEA at nabuo ang
kasalukuyang mga continent;Africa,Antartica,Asia,Australia,Europe,North
America,South America.
ANO ITO?
1.Ito ang pinaka malawak na masa ng lupa sa daigdig.
2. Ito ang kalagayan o kondisyon ng atmospera na
karaniwan sa mga malaking rehiyon o lugar sa matagal na
panahon.
3.Ano ang tawag sa malalaking masa ng bato na hindi
nananatili sa position.
4. ang humahati sa globo sa hilaga o sa timog na
hemisphere.
 Ang bawat grupo ng tao ay may paliwanag hinggil sa
pinagmulan ng daigdig at buhay rito.
 Alinsunod sa Creationism, ang daigdig at mga nilalang
dito ay nilikha ng Diyos. Ito ay laganap na paniniwala,
partikular sa mga Kristiyano.
 Si Charles Darwin ang pangunahing tagapagtaguyod
ng teoryang ebolusyon sa pamamagitan ng Nartural
Selection.
 Ang Natural Selection ay isa sa mga mahalagang
kaisipang nakapaloob sa teoryang ebolusyon.
Ang Theistic Evolution ay isang
pagtatangkang pag-ugnayin ang mga
kaisipang nakapaloob sa Creationism
at ebolusyon.
Ang modernong tao ay dumaan sa
mahabang panahon ng ebolusyon ito
ay mula sa pagkakaroon ng kaanyuan
ng isang bakulaw hanggang maging
kasalukuyang uri ng tao, ang Homo
sapiens sapiens.
Nananatili pa ring misteryo kung
paano naging modernong tao ang
isang unggoy,kaya bang baguhin ng
evolution ang isipan at physical na
kaanyuan ng isang hayop?.Dahil sa
tanong na ito patuloy pa ring pinagaaralan ang usapin sa pinagmulan ng
tao.
1. Anong ibig sabihin ng Creationism?
2. Ano ang dalawang uri ng Creationism?
3. Sino si Charles Darwin?
4. Ano ang tinatawag na Theistic Evolution?

similar documents