PowerPoint-presentatie - Business Park Aviolanda

Report
Vastgoed Brabant
Rob Sturm
januari 2013
Business Park Aviolanda
• Nederland heeft 100.000 hectares
bedrijfsterrein.
• Ongeveer 33% is kansarm.
• Vele hebben geen aanknopingspunt voor
de toekomst.
• Aviolanda is gelukkig een uitzondering!
BPA op de kaart
Start- en landingsbaan
Koninklijke Luchtmacht / Logistiek Centrum Woensdrecht
Business Park Aviolanda
Woensdrecht / Hoogerheide
De Kooi
Themapark vliegtuig-MRO
Welke brances & activiteiten?
• Maintenance Valley / F35
• Militair -> Vloot Kon. Luchtmacht
• Civiel ->
Fokker Services voor 3-en
• Operationele vliegbasis
• Productie, onderhoud, logistiek
-> one stop shop
Huidige invulling
Vliegtuig MRO
• Airframes
– aluminium
– composiet
•
•
•
•
•
Motoren
Landing gear
Avionica
Interior
Componenten
Business Development
•
•
•
•
•
UAV onbemande vliegtuigen
Composieten-onderhoud
Anti-corrosie
Avionica
Motoren expertise centre
Wat is het nu?
• Grondexploitatie
– 6-10 hectare
• 65.000 m2 bvo
– Hangars
– Shops, productie
– Kantoor
– School, restaurant
Cluster van 2 clusters , plus ….
Tiat
Fokker
Services
WCAA
Turbine
…..
ELMO
Elbit
BPA
AELS
Maas
Terma
Boeing
LCW
….
Dutch
Aero
…..
KMSL
Welke kansen heeft Aviolanda? (1)
• Gronduitgifte: 6 hectare, jaarlijks 1.
• Gereed in 2018.
• Welke functies?
Functies
• Kantoorverzamelgebouw 500 m2
• Bedrijfsverzamelgebouw 1500-2500 m2
• Verzamelhangar
2500-4000 m2
Welke kansen heeft Aviolanda? (2)
• Vastgoed-herontwikkeling:
– BVG-47: een bestaand kantoor
– Andere mogelijkheden: haalbaarheidsfase
• F35-JSF
• Capability sharing
– BPA/Fokker
– Luchtmacht/basis
Wat wil de markt?
•
•
•
•
•
•
•
Aansluiten bij themacluster
Lange termijn business kansen
Benutten faciliteiten
Toegang startbaan
Huur en koop
Huisvesting
Parkmanagement
Is er interesse? Ja!
Thema’s:
• Hangars onderhoud
• Productiehallen
• Duurzame recycling
• Spray painting
+ platform
-> 15.000-25.000 m2 kavel
Opportunities
• Park met exclusief thema
– -> now open !
•
•
•
•
Steun overheden in PPS
Sterke spelers, track record
Lange termijn
Cluster zelfversterkend
-> ontwikkelen, beleggen
-> ketenintegratie vastgoedspelers
Onderscheidende aanpak (1)
Methodes:
• Plotuitgifte
– Eigenaar
– Gebruiker
– Eigenaar/gebruiker
Of?
• Gebiedsuitgifte
– Gebiedsfonds
Impressie 1
Impressie 2

similar documents