SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI (SPPU)

Report
Mula
Input P1 & P2
Kemasukan Maklumat SKT
dan kemaskini
wajaran E,R,K
 Polisi SPPU
 Klik Lampiran A – Kemasukan P1 & P2
(1 – 30 Jun 2010)
 Klik Lampiran B - Maklumat SKT
(1 – 31 Julai 2010)
 Klik Lampiran C - Wajaran Komponen E,R,K (1- 31 Julai 2010)
Pengesahan SKT dan
wajaran
 Klik Lampiran D - Pengesahan SKT
(1-31 Ogos 2010)
 Klik Lampiran E - Pengesahan Wajaran
(1-31 Ogos 2010)
Kemasukan
Pencapaian SKT dan
maklumat kendiri
 Klik Lampiran F - Pencapaian SKT
(1 Dis 10 – 31 Jan 11)
 Klik Lampiran G - Maklumat Kendiri
(1 Dis 10 – 31 Jan 11)
 Klik Lampiran H – Penilaian oleh P1 & P2
(1-28 Feb 2011)
Penilaian SKT
dan Sahsiah
Tamat
Sebarang pertanyaan sila emel ke [email protected]
-Isu berkaitan Polisi dan SKT akan dijawab oleh Urusetia BSM
-Isu berkaitan komponen E, R dan K akan dijawab oleh Urusetia PPKK
-Isu teknikal akan dijawab oleh Kumpulan Teknikal PTM

similar documents