PowerPoint Presentation - Akershus universitetssykehus

Report
Dagkirurgisk
ankelbruddbehandling
ved Akershus universitetssykehus:
God behandling med lave kostnader?
Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD
Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS)
Avdeling for Teknologi og eHelse (HSØ)
•
•
•
•
•
Agenda
Bakgrunn
Dagkirurgisk pasientflyt
Resultater og komplikasjoner
Sykehusøkonomi
Konklusjon
•
Ankelbrudd = svært vanlig
•
•
5. vanligste bruddskade (9%)*
Ankelbrudd = interessant skade
• Omtrent 50% må opereres
• Men, timing er ekstremt
viktig
* Court-Brown. Injury. 2006:37;691-697
Bakgrunn
•
Hvorfor sårbar?
•
•
•
Sveller opp
Ingen muskler dekker
ankelen
Sår = blottlagte sener og
ben
Bakgrunn
150 år siden: åpen fraktur = død
•
For 40 år siden
•
1
•
> 50% infection rate, > 40% amputation rate
•
Ankelbrudd = 30 % infeksjon
1
Gustilo et al. The J of Trauma. 1984.
•
Timing i moderne
ankelbruddkirurgi:
•
•
Enten akutt operasjon innen 6-8
timer
eller avsvelling 4-7 dg så operasjon
Tillegg fra Akershus
universitetssykehus anno 2008:
•
Dagkirurgisk behandling for
utvalgte pasienter
Bakgrunn
•
•
2007: Dagkirurgisk Enhet
opprettet
2008: Dagkirurgisk Senter
(DKS) igangsatt. Egen ØHJstue for ortopedi
Bakgrunn
DKS-AHUS 2012:
•
•
•
•
480.000 innbyggere
13 operasjonsstuer (man-fre)
8,384 operasjoner totalt
2,515 orto operasjoner
728 orto ØHJ-operasjoner
Bakgrunn
DKS – Hva skjer på ØHJ-orto?
Illustrasjon: H. Fuglesang, seksjonsoverlege, AHUS .
•
•
•
•
•
•
•
Voksne pasienter
Lukket lav-energiskade
Singelskade
Akseptabel stilling i gips
Akseptabel hjemmesituasjon
Akseptabel komorbiditet (ASA I-II)
Akseptabel complience
Dagkirurgisk pasientflyt
•
•
•
•
Fysisk konsultasjon
Telefon
Operasjon
Lege (LV/AHUS)
Orto sekretær
DKS
Diagnostikk
Gips (reponering)
Medisinering
(smertestillende og
blodfortynnende)
•
•
Bekrefter oppmøtedato og
klokkeslett
Går gjennom
forberedelser (møte
fastende o.l.)
•
•
•
Premedikasjon
(smertestillende + AB)
Kirurgi etter vanlige AOprinsipper og gips
Hjem
Dagkirurgisk pasientflyt
•
Postoperativt regime:



Fjerner gips selv etter 3 dager
Suturfjerning hos egen lege etter
2 uker
Orto pol etter 6 evt 12 uker med
rtg
Dagkirurgisk pasientflyt
AHUS 2009-2011 ankelbrudd:


Akutt operasjon 39%
Ikke akutt (må avsvelle) 61%
2009-2011 Ankelbrudd AHUS
Årsak til forsinket operasjon:




Patient delay 45,8%
Ikke operasjonskapasitet 47,8%
Utredning påkrevd 2,4%
Primært konservativ beh 4,1%
2009-2011 Ankelbrudd AHUS

Forsinket ankeloperasjon:
 Måtte ha temporær exfix 5,4%
 Utført dagkirurgisk 40-60%
2009-2011 Ankelbrudd AHUS
Alle ankelbrudd
35
30
2009
2010
2011
Antall brudd
25
20
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
April
Mai
Juni
Mnd
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Dagkirurgiske ankelbrudd fordelt på årstider
200
182
180
160
140
120
120
100
100
83
80
60
40
20
0
Sommer
Høst
Vinter
Vår
Dagkirurgiske ankelbrudd fordelt på måned
Jan
Feb
Mar
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
40 %
38 %
35 %
30 %
28 %
25 %
22 %
Totalt
20 %
DKS
15 %
15 %
10 %
8%
4%
5%
4%
4%
3%
1%
0%
Lat
Bimall
Trimall
Maisonneuve
Mediale malleol
Alle ankelbrudd per ukedag
100
88
90
83
76
Antall brudd 2009-2011
80
70
63
61
63
On
To
60
51
50
40
30
20
10
0
Man
Ti
Fr
Lø
Sø
25 %
20 %
42 % kommer i helga…
15 %
10 %
5%
0%
M
Ti
O
To
F
L
S
•
Oppsummering
•
•
Halvparten av ankelbrudd må
opereres
Av de man ikke rekker å operere
akutt kan mange tas på
dagkirurgisk senter etter en ukes
tid uten innleggelse
Dagkirurgisk pasientflyt
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Ikke dagkirurgi
Komplikasjoner
?
?
Fornøydhet
?
?
Funksjon
?
?
?
?
Økonomi
2009-2011: 18-40 mnd oppfølging
Mindre alvorlig
Fjerne metall pga plager
Frekvens i % (dagkirurgi)
11 (11)
Sårinfeksjon (ikke op)
4 (2)
Artroskopi pga plager
2 (1)
TOTALT
17 (14)
Alvorlig
Frekvens i % (dagkirurgi)
Reoperert pga infeksjon
5 (6)
Lungeemboli
1 (1)
Artrodese pga plager
1 (1)
Syndesmoserekonstruksjon
0,4 (0)
Pseudartroseoperasjon
0,4 (0)
Blodpropp i ben
0,4 (0)
TOTALT
8 (8)
Dagkirurgi 2012 ved Akershus universitetssykehus
127 planlagte pasienter (15-76 år)
23 avlyste operasjoner:
4 nektet kirurgi
1 pas søkte privat kirurg
14 var ikke operasjonsklar (10 overført til post/SOP)
3 ikke operasjonsindikasjon
1 ble ikke akseptert av anestesiolog (BMI>40)
•
104 frakturer med plate og/eller
skruefiksasjon:
•
•
•
•
48 laterale malleolfrakturer
27 bi- eller trimalleolære fracturer
18 Maisonneuve fracturer
(syndesmosskrue)
11 mediale malleolfrakturer
2012 Ankelbrudd DKS
2012: 4-16 mnd oppfølging
Mindre alvorlig
Frekvens i %
Innleggelse pga kvalme, smerter
eller for lang anestesieffekt (1 dg)
4
Sårinfeksjon (ikke op)
3
TOTALT
17 (14)
2012: 4-16 mnd oppfølging
Alvorlig
Frekvens i %
Dyp infeksjon med reoperasjon
3
Lungepropp
1
Blodpropp i ben
1
TOTALT
5
•
SooHoo et al, 2009:
•
•
•
57.183 pasienter
1995-2005
Californias “discharge db”
•
•
•
•
•
Sårinfeksjon 1,44%
Mortalitet 1,07%
Revisjon ORIF 0,82%
LE 0,34%
Amputasjon 0,16%
Resultater og komplikasjoner
•
Miller et al, 2012:
•
•
•
478 pasienter
2003-2010
Én kirurg:
•
2.9% mindre alvorlige
sårkomplikasjoner
• 1.25% alvorlige sårkomplikasjoner
• 5 dager AB – 2 uker høyt leie postop
• Gjennomsnittlig 9 dager mellom skade og
operasjon
Resultater og komplikasjoner
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Ikke dagkirurgi
Komplikasjoner
Fornøydhet
?
?
Funksjon
?
?
?
?
Økonomi
Lloyd et al, 2009:
•
•
•
•
•
43 pasienter std vs
59 pasienter med
‘home therapy’
3 mindre alvorlige komplikasjoner (5,1%)
Reduserte liggetid fra 8 til 2,4 døgn per behandling
(354 sparte liggedøgn)
Innlagte pasienter: frustrerte og misfornøyde
‘Home therapy’: Meget fornøyde
Fornøydhet?
•
Hva synes pasienten?
•
•
•
•
Ingen strukturert registrering av
pasienters mening og opplevelser
Mitt inntrykk: det er ikke populært å
faste om og om igjen til operasjon
Og: det ER populært å få vente på
operasjon hjemme
= dagkirurgi er kommet for å bli…
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Ikke dagkirurgi
Komplikasjoner
Fornøydhet
Funksjon
Økonomi
?
?
?
?
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Ikke dagkirurgi
Komplikasjoner
Fornøydhet
Funksjon
Økonomi
(
)
?
(
)
?
Kostnadsanalyse
688 – 1.032 pasientdøgn
86
malleolfx
=
X
8-12
pasientdøgn
NOK 3,44 – 5,16 mill
Kostnadsanalyse
X
NOK 5.000
per
pasientdø
n
NPE-saker for AHUS og SØ 20092011 gjennomgått:
11 klagesaker, 4 medhold
utbetaling totalt NOK 1.390.000
NPE Norsk Pasientskadeerstatning
Ankeloperasjon
DRG 219/220 O 2011
DKS
SOP
m/kompl bidiagn
8.457,24.958,41.067,-
Inntekter - DRG
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Ikke dagkirurgi
Komplikasjoner
Fornøydhet
Funksjon
Økonomi
(
)
(
)
Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi
Komplikasjoner
Fornøydhet
Funksjon
Økonomi
Ikke dagkirurgi
-
-
++?
0
?
+/-
?
0
•
Ikke ledende på andel
komplikasjoner
• Grunn til å tro at pasienter er mer
fornøyd med dagkirurgi enn å ligge
inne
• Funksjon - venter på resultatet av
ankelspørresundersøkelsen
• Økonomi – mindre
ressurskrevende med dagkirurgi,
men gir langt lavere DRG
Konklusjon
•
Mer forskning påkrevd:
•
Spørreundersøkelse av
ankelbruddpasienter operert ved
AHUS 2009-2012 planlagt
•
Planlegger en prospektiv randomisert
studie
USIG @ AHUS.NO
Konklusjon
www.visitnorway.no
Takk!

similar documents