Fyziologia

Report
FYZIOLÓGIA NERVOVÉHO SYSTÉMU
V centrálnej nervovej sústave rozlišujeme tri základné podsystémy .
1) Senzitívny – tvoria ho analyzátory, ktoré sprostredkúvajú spojenie medzi vonkajším
prostredím a organizmom človeka. Sú to vlastne zmysli, zrakový, hmatový, sluchový.
- Receptor ( prijímač podnetov )
- Dostredivé dráhy
- Mozgová kôra
- Odstredivé dráhy
- Výkonný orgán
Analyzátory sa výrazne podieľajú na pohybovej činnosti človeka. Vyradenie niektorých
analyzátorov ovplyvňuje výkon. Pravidelným rozvojom analyzátorov sa činnosť zvyšuje
2) Autonómny systém – predstavujú nervy SYMPATIKUS a PARASYMPATYKUS,
majú na starosti činnosť vnútorných orgánov.
SYMPATIKUS – pôsobí aktivačne budivo ( metabolizmus, pulzová frekvencia )
PARASYMPATYKUS – pôsobí tlmivo ( v kľudovom stave )
3) Motorický systém – zodpovedá za motoriku človeka. Všetky pohyby ktoré človek
vykonáva podliehajú nervovému riadeniu, všetko riadi CNS ( centrálny nervový
systém – mozog, miecha )
a) nižšia úroveň regulácie pohybov – spinálna ( miechová ) Reguláciu pohybov riadi
miecha, riadi pohyby reflexnej povahy ( podmienené a nepodmienené reflexy )
b) vyššia úroveň – supraspinálna ( nadmiechová ) má tri časti:
extra pyramídový motorický systém ( EPMS ) – pomimo predlženej miechy
( mozoček – riadiaca časť, bazálne ganglia a retikulárna formácia – podieľa sa na
pravidelnom striedaní bdenia a spánku).
Neurón –
základná
stavebná
jednotka
nervovej
sústavy
SVALOVÝ SYSTÉM
Poznáme dva typy svalových vláken:
1) Červené ST ( slow twitch – pomalá kontrakcia ) – sú viac prekrvené, obsahujú viac
kapilár, majú viac hemoglobínu. Sú pomalé a vytrvalostné, lebo prenášaju viac
kyslíka
2) Biele FT ( faast twitch – rýchla kontrakcia ) – obsahujú viac bielkovýn,
aktimiozínu.
Biele vlákna sa delia na:
a) II. A – FOG ( rýchle oxidatívno – glykolitické ) pod vplyvom tréningu sa
svojim zložením približujú k pomalým alebo rýchlim
b) II. B – Vlastné rýchle vlákna
Pomer svalových vláken je geneticky daný u väčšiny ľudí 45% pomalé a 55% rýchle.
Podiel
rýchlych a pomalých vlákien sa dá zistiť pomocou testov ( 12 minutovka, člnkový beh
alebo
svalovou biopsiou so svalu so stehna ).
DÝCHACÍ SYSTÉM
Dýchanie delíme na 4 čiastkové procesy:
1. ventilácia pľúc – doprava vzduchu z ovzdušia do pľúc a opačne
2. vonkajšie dýchanie – výmena dýchacích plynov medzi alveolami a krvou
3. vnútorné dýchanie – výmena dýchacích plynov medzi krvou a tkanivami
4. bunkové (celulárne) dýchanie – rozklad živín v bunkách
Ventilácia pľúc
Pri normálnom, pokojovom dýchaní vymení dospelý človek jedným dychom a výdychom asi 500 ml
vzduchu pri frekvencii 14-18 dychov/min. Minútový dychový objem je teda 7-9 l vzduchu. Vitálna
kapacita pľúc je množstvo vzduchu, ktoré vymeníme pri maximálnom výdychu po maximálnom
nádychu. U žien predstavuje asi 3,5 l a u mužov priemerne 5 l. Závisí od telesnej výšky a hmotnosti,
od tvaru a rozmerov hrudníka, od spôsobu zamestnania a od trénovanosti. Celková kapacita pľúc sa
skladá zo 4 zložiek:
1. respiračný (dychový) objem (500 ml)
– množstvo vzduchu, ktoré prejde pľúcami pri jednom nádychu a výdychu v kľude
2. expiračný rezervný objem (1000–1200 ml)
– množstvo vzduchu pri max. výdychu
3. inspiračný rezervný objem (3000 ml)
– množstvo vzduchu pri max. nádychu
Funkcie:
Hlavou funkciou dýchacej sústavy
je zásobovanie krvi kyslíkom a
vyvádzanie oxidu uhličitého z tela
von.
VYLUČOVACIA SÚSTAVA
- je orgánová sústava, ktorá zabezpečuje odstránenie odpadových látok z tela
človeka a je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme.
Funkcia
Tvorí, skladuje, vedie a odstraňuje moč z tela a vytvára pot pomocou potných žliaz.
Reguluje objem a chemické zloženie krvi, filtruje a odstraňuje odpadové látky,
reguluje rovnováhu tekutín a elektrolytov, pomáha udržiavať pH a stabilnú
hladinu vápnika vo vnútornom prostredí, vylučuje hormóny, ktoré regulujú
tvorbu červených krviniek. Taktiež sa poznáme vylučovanie : tráviacou, dýchacou,
vylučovacou sústavou.
Stavba
nefrónu
Zloženie
Obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra.
MIAZGOVÁ (LYMFATICKÁ) SÚSTAVA
- je neoodeliteľnou súčasťou imunitnej sústavy
- Miazgové cievy začínajú v tkanivách ako miazgové vlásočnice, ktoré ústia do
zberných miazgových žíl. Pred vstupom do miazgových žíl preteká miazga
miazgovými uzlinami, ktoré sú rozptýlené v skupinách po celom tele. Počas
infekčnej choroby sa v uzlinách zmnožia biele krvinky a uzliny sa viditeľne zväčšia
Funkcie
Návrat bielkovín a plazmy do srdcovocievneho systému; transport tukov
z tráviaceho do srdcovocievneho systému; miesto vývoja a množenia niektorých
typov bielych krviniek; ochrana proti chorobám cez tvorbu protilátok a iných látok.
Zloženie
(lymfa), miazgové (lymfatické) cievy, štruktúry
a orgány obsahujúce lymfatické tkanivo slezina, týmus - detská žľaza, červovitý prívesok appendix, lymfatické uzliny, mandle.
OBEHOVÁ SÚSTAVA
Centrom obehovej sústavy je srdce, ktoré spolu so sieťou ciev a cievok tvorí „strojový park“
kardiovaskulárneho systému. Srdce je neúnavný motor: za rok sa stiahne 30-miliónkrát; za život
človeka aj 2-miliardkrát. Pri každej kontrakcii prečerpá 82 ml krvi – v prípade dospelého človeka to
znamená, že dokáže za deň naplniť 8 000-litrovú nádrž. Obehovú sústavu delíme na dva okruhy:
veľký krvný obeh, ktorý vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh,
ktorý vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie. V pľúcach sa z krvi odstráni oxid uhličitý a na
krvné bunky sa naviaže čerstvý kyslík. Poznáme aj vedľajšie krvné obehy, a to pečeňový portálny a
hypotalamo-hypofýzový portálny obeh.
Funkcie
Transport kyslíka živín, hormónov a minerálnych látok k bunkám; transport oxidu uhličitého a
odpadových produktov metabolizmu od buniek k príslušným orgánom na vylúčenie; udržiavanie
rovnováhy pHvnútorného prostredia; ochrana proti chorobám; ochrana proti vykrvácaniu tvorbou
krvných zrazenín; regulácia teploty ľudského tela.
Zloženie sústavy :
Srdce
cievy
krv
miazga (lymfa)
TRÁVIACI SYSTÉM
Hlavné funkcie tráviacej sústavy možno rozdeliť podľa typu výkonu:
- príjem potravy
- trávenie
- vstrebávanie
- odstraňovanie nestráviteľných odpadových látok
Všetky tieto procesy sú riadené neurogénne a homorálne prostredníctvom hormónov,
ktoré sa tvoria priamo v tráviacej sústave.
Tráviaca sústava človeka sa
skladá z orgánov tvoriacich
tráviacu rúru: ústnej
dutiny, hltanu, pažeráka, žalúdka,
tenkého,hrubého
čreva,konečníka a do nej
ústiacich veľkých a malých žliaz.
Malé tráviace žľazy sú uložené v
stene tráviacej rúry. Veľké
tráviace žľazy sú samostatné
orgány: veľké slinné
žľazy,podžalúdková
žľaza a pečeň.

similar documents