Samlet præsentation af indlæg

Report
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Velkommen til
Chaufførfaglærerkonferencen
2012
Åbning af konferencen
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Hans Christiansen
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Aktivitet på transportuddannelserne
Hans Christiansen
Sekretariatschef
TUR
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
AMU
Aktivitet på transportuddannelserne
Aktiviteten på AMU i:
2008 var 2208 årselever,
2009 var 2428 årselever,
2010 var 1895 årselever, (= 90.000
elever)
2011 var aktiviteten på 1639 årselever.
(=65.000 elever)
I slutningen af 2011 oplevedes en fornyet
stigning i uddannelsesaktiviteten og
denne forventes at fortsætte i 2012. På
denne baggrund anslås en stigende
aktivitet i 2013 på 1800 årselever.
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
EUD
Frafald og bekendtgørelsesændringer
2013
Meritvej og RKV/IKV
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Faglæreruddannelser – det
kommende år
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
EUD
• Frafald og bekendtgørelsesændringer
2013
• Meritvej og RKV/IKV
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
TURs indsats i forhold til de lokale
uddannelsesudvalg
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Krænkelse af ophavsret
Hans Christiansen
Sekretariatschef TUR
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Nyhedsbreve:
- Hver uge
- Kvartalsvis LUU
Åbning af konferencen
– praktiske oplysninger
Preben Mandrup
Svendborgvej 175, 5600 Faaborg
Tlf. 6261 1010, Fax 6360 6160
TUR CHAUFFØRKONFEREN
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2012
14. OG 15. MAJ
Vejledende program
14. maj
11.30 – 12.00 Ankomst og registrering
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.15 Åbning af konferencen, praktiske oplysninger
13.15 – 14.45 Søvnapnø, et problem i trafikken, Elinor Wolff Dansk Søvnapnø Forening
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.45 Lean i vejgodstransporten, Kørselschef Torben Christensen Post Danmark
15.45 – 16.15 Nyt fra Trafikstyrelsen, herunder erfaringer ved tilsyn af skolerne og tilsyn
af prøverne, ved Johnny Bengtson Trafikstyrelsen
16.15 – 17.00 Nyt fra forlaget, ofte stillede spørgsmål til Multitest, faglærerkurser ønsker
og muligheder, ved Jes-Peter Nielsen, Preben Mandrup og Ellen
Ellehammer
18.00 –
Middag og kollegial erfaringsudveksling
15. maj
07.00 – 08.30 Morgenmad
08.30 – 09.15 Nyt fra TUR, herunder nyt fra gods og person, ved Ellen Ellehammer og
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
KONFERENCE 2012
Åbning af konferencen
og muligheder, ved Jes-Peter Nielsen, Preben Mandrup og Ellen
Ellehammer
18.00 –
Middag og kollegial erfaringsudveksling
15. maj
07.00 – 08.30 Morgenmad
08.30 – 09.15 Nyt fra TUR, herunder nyt fra gods og person, ved Ellen Ellehammer og
Preben Mandrup
09.15 – 10.15 Flådestyring, muligheder og konsekvenser, Anders Lukowski fra Arriva
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.45 Forsikringsskader og hvordan kan de undgås, Henning Jollmann
Havarichef, If Insurance
11.45 – 12.00 Afrunding og opsamling af konferencen.
12.00 –
Frokost
Falck Sirius vil være til stede under hele konferencen. På deres stand
kan du få en præsentation af det webbaserede flådestyringssystem.
Dansk søvnapnø forening
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Ellinor Wolff, formand
Dansk søvnapnø forening
Engvej 9, Sebbersund
9240 Nibe
Tlf.: 35 42 41 26 / 20 46 56 32
[email protected]
www.snorker.dk
Lean i Vejgodstransporten
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Torben Christensen,
Kørselschef i Post Danmark
Nyt fra Trafikstyrelsen
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Johnny Bengtson
TUR Chaufførkonference
maj 2012
Indsæt billede her
8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt
Kvalifikationsuddannelse
Kvalifikationsuddannelse
•
•
•
•
•
•
•
•
Udstedte kort
CUB
Tilsyn
Gods-/buslov, nyheder
Forordning om buspassagerers rettigheder
Multitest, prøveresultater mv.
Diverse
Spørgsmål
CUB
• Driftstatus
– C1/D1
• Ny version pr. 1. august 2012
• Nyt CUB i 2013
Tilsyn
- Bedømmelser
A
• Afvigelser
– i starten
– nu
B
C
Antal tilsyn
Tilsyn 2009
9
31
3
43
Tilsyn 2010
15
26
2
43
Tilsyn 2011
17
10
5
32
Tilsyn 2012
5
6
2
13
Gods- / buslov
• Nye regler træder i kraft d. 1. juli 2012
• Tilladelser (bus/gods) gælder nu i 10 år
• Den nationale tilladelse udfases, således at
man nu kun har en tilladelse
(fællesskabstilladelsen).
• Kontrolmyndigheden (politiet) kan tilbageholde
udenlandske køretøjer ved overtrædelser
Forordning (EU) Nr. 181/2011
om buspassagerers rettigheder
• Finder anvendelse fra 1. marts 2013
• Alle chauffører der kører rutekørsel skal gennemføre
en handicapbevidstgørende uddannelse
• Indfasningsperiode 5 år (fra 1-3-2013)
• Uddannelsen får en varighed på 2 dage (15 timer)
• Uddannelsen vil kunne indgå som valgfrit indhold i
den lovpligtige efteruddannelse jf. bek. nr. 337
• Chauffører der har gennemført de eksisterende
”BAB”-kurser fritages
Multitest
Kategori lastbil
Korrekt
procent
1.1 at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf
97 %
1.2 at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beh
86 %
1.3 at kunne optimere brændstofforbruget
87 %
1.4 at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den kor
72 %
1.4 Lastsikringsprøve
99 %
2.1 at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne
72 %
2.2 at kende reglerne på godstransportområdet
82 %
3.1 at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker. Gods
91 %
3.2 at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling. Gods
94 %
3.3 at kunne forebygge fysiske risici. Gods
79 %
3.4 at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed. Gods
78 %
3.5 at kunne vurdere nødsituationer. Gods
73 %
3.6 at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image. Gods
97 %
3.7 at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen. Gods
86 %
Multitest
Kategori bus
Korrekt
procent
1.1 at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf
94 %
1.2 at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beh
88 %
1.3 at kunne optimere brændstofforbruget
87 %
1.5 at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort
83 %
1.6 at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den kor
64 %
2.1 at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne
73 %
2.3 at kende reglerne for passagerbefordring
64 %
3.1 at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker. Bus
76 %
3.2 at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling. Bus
83 %
3.3 at kunne forebygge fysiske risici. Bus
82 %
3.4 at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed. Bus
76 %
3.5 at kunne vurdere nødsituationer. Bus
79 %
3.6 at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image. Bus
96 %
3.8 at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen. Bus
74 %
Diverse
• Aftenhold
• Privat bus
Spørgsmål
?
Nyt fra Forlaget
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Jes-Peter Nielsen
Nyt fra TUR Forlag
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Nyt fra forlaget
Nye ”bøger”
•
•
•
•
•
•
•
Lean miniguide
PowerPoint, til færdselsrelateret førstehjælp
Personbefordring med busser
Personbefordring med taxi
Nye opgaver til taxi
Lærervejledning til lastsikring
Vintertjeneste – nu som kursus
Turteori.dk
•
•
•
•
Lastsikring opdateret
Opdateringslog
EVA til C, D og E, testversion
Færdselstavler
Nyt fra august
• Betaling efter forbrug
• Lærerlicens
• Kursuspakker
– Godstransport med lastbil
– Personbefordring med bus
– Kørsel med vogntog
– Personbefordring med taxi
– Efteruddannelse gods og bus
– EUD pakke
– Særlige pakker…
Nyt om kørekort
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Kørekort og it
Nyt om kørekort
Ny kørekortbekendtgørelse
• Brug af it i undervisningen
– Elevlog
• Gemmes i 2 år
• Forevises politi
– Højst 20 elever
– Kun samme kategori (C og D)
– IT undervisning skal markeres i lektionsplan
– Yderligere guidelines i lærervejledning?
– Høringssvar??
Ofte stillede spørgsmål om Multitest
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Preben Mandrup
Ofte stillede spørgsmål til Multitest
Hvad gør vi nu…?
1. Nyheder fra Multitest
2. Brugervejledning til Multitest
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 1
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Hvad gør vi nu…?
1. Nyheder fra Multitest
2. Brugervejledning til Multitest
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 1
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Hvad gør vi nu…?
1. Nyheder fra Multitest
2. Brugervejledning til Multitest
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 2
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
”Jeg bruger flere af de platforme som Multitest indeholder som fx
både TUR, Trafikstyrelsen, TUR engelsk og TUR tysk.
Det virker ikke, når jeg skal logge på som bruger. Hvad skal jeg
gøre?”
Svar: Registrer med ens logon i alle platforme.
Se Brugervejledningen side 30.
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 3
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
”Der er en deltager, som ikke får hele spørgsmålet vist, det kan fx
være en illustration eller et af svarene. Hvad skal jeg gøre?”
Svar:
1.
Klik på F5 tasten.
Denne funktionstast gentager kommunikationen med serveren,
og får sendt spørgsmål og svar en ekstra gang.
Hvis dette ikke giver et bedre resultat
2.
Du anvender en ikke godkendt browser. Multitest understøtter
kun med sikkerhed IE 7.0 eller senere.
3.
Vi arbejder på at kunne anvende samme udvalg af browsere
som Forlaget anvender.
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 4
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
”Når vi starter Multitest i lidt god tid før prøvestart, så kan det ske at
vi skal logge på igen. Hvad skal jeg gøre?”
Svar:
1.
Multitest kører i IE, som kun kan vise det den modtager fra en
server. Forbindelsen mellem PC/IE og serveren ”dør” (Time
out) på et tidspunkt, og derfor kan man ikke starte flere timer
inden prøven. Vent med at logge deltagerne på Multitest til der
kun er ca. 30 min til start.
2.
Tast F5 nogle minutter før Multitest starter, da dette vil
opdatere forbindelsen, og afsløre hvis den allerede er tabt.
3.
Vi har forsøgt at justere på systemerne, så time out kommer
senere end det ellers var tilfældet.
Ofte stillede spørgsmål om Multitest nr. 5
Mest for administrative…
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
”Hvis jeg sætter en deltager til omprøve om fx en uge, så låser
Multitest for oprettelse af nye prøver frem til denne dag. Hvad skal
jeg gøre, hvis jeg har brug for en omprøve allerede i morgen?”
Svar:
1.
Planlæg bedre næste gang
- Undskyld, den var grov.
2.
Vi undersøger p.t. om vi kan programmere Multitest
anderledes på dette punkt, vi ved at der er et behov for
ændring her.
Faglærerkurser
- Ønsker og muligheder
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Ellen Ellehammer
Jes-Peter Nielsen
Preben Mandrup
Faglærerkurser
- Ønsker og muligheder
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Fremover fokus på følgende:
1. Vejledende lektionsplan
2. Områdeafgrænsning – pensum
1. Operativt anvendeligt pensum.
Kan ikke bestå af henvisninger til forlagsudgivelser.
3. Litteraturliste, som kan bestå af:
1. Undervisningsbøger
2. TUR Teori
3. BAR materialer
4. Offentligt udgivne materialer
5. Juridiske tekster som fx
1. Bekendtgørelse
2. Detailforskrift for motorkøretøjer
Faglærerkurser 2012
Kriminalitet og smugling (3.2)
11. juni i Kolding
• Underviser:
– xx
Faglærerkurser 2012
Den økonomiske kontekst (3.7)
13. juni i Kolding
• Undervisere:
– Anders Jessen,
chefkonsulent
– Birthe Boisen,
chefkonsulent
– Søren Christiansen, ADR
konsulent
Faglærerkurser 2012
Den økonomiske kontekst (3.8)
14. juni i Kolding
• Underviser:
– Lasse Repsholt,
chefkonsulent
Faglærerkurser 2012
Regler for godstransport (2.2)
15. juni i Kolding
• Underviser:
– Anton Ahrensberg,
AMU, vognmandsuddannelser mv.
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
KONFERENCE 2012
Praktiske oplysninger
og muligheder, ved Jes-Peter Nielsen, Preben Mandrup og Ellen
Ellehammer
18.00 –
Middag og kollegial erfaringsudveksling
15. maj
07.00 – 08.30 Morgenmad
08.30 – 09.15 Nyt fra TUR, herunder nyt fra gods og person, ved Ellen Ellehammer og
Preben Mandrup
09.15 – 10.15 Flådestyring, muligheder og konsekvenser, Anders Lukowski fra Arriva
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.45 Forsikringsskader og hvordan kan de undgås, Henning Jollmann
Havarichef, If Insurance
11.45 – 12.00 Afrunding og opsamling af konferencen.
12.00 –
Frokost
Falck Sirius vil være til stede under hele konferencen. På deres stand
kan du få en præsentation af det webbaserede flådestyringssystem.
Nyt fra TUR - Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Ellen Ellehammer
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
EUD området
Ny indgangsbekendtgørelse for Transport og logistik
trådte i kraft pr. 1. juli 2011
Revideret vejledning og nye ansøgninger om
godkendelse som praktikvirksomhed til hvert
specialefag
Udvikling af nye uddannelsesjournaler
Revision samt udvikling af nye spørgsmål til databasen
for svendeprøvespørgsmål.
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
EUD elever der har afsluttet erhvervsuddannelse inden
for Vejgodstransportuddannelse
Vejgodstransportuddannelsen
inden for alle specialer
2008
2009
2010
2011
I alt
Teknisk Erhvervsskole Center
32
58
82
31
203
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
29
27
59
49
164
EUC Vest
47
28
54
36
165
AMU Nordjylland
28
43
48
27
146
AARHUS TECH
9
17
65
28
119
EUC Lillebælt
29
32
24
24
109
Uddannelsescenter Holstebro
26
33
30
16
105
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
20
25
29
15
89
EUC Syd
2
20
14
13
49
Tradium
4
14
1
6
25
Learnmark Horsens
0
CELF Maribo
0
EUC Nordvest
0
EUC Sjælland
0
I alt
194
239
324
214
971
Nyt fra
Vejgodstransport
DM Aarhus Tech
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Nr. 1 Søren Skytte
Uddannelsescenter Holstebro
Transport Henrik Jensen
Nr. 2 Danny Brundsgaard Outzen
EUC Vest
Vamdrup Specialtransport Aps
Nr. 3 Steffen Søndergaard Riis
Uddannelsescenter Holstebro
Flemming Krogh A/S
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
AMU området
Spørgsmålsdatabase til Grundlæggende
kvalifikationsuddannelse
Udvikling af nyt e-læringsprogram, der dækker fagstoffet i
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse på gods
TUR arbejder i øjeblikket tæt sammen med AT om ny
Vejledning for censorer ved krancertifikatprøve
Lastbilmonteret Kran Certifikattype B, D og E.
Nyt e-learningsprogram til vintertjeneste er under udvikling i
TUR Forlag i samarbejde med Vejdirektoratet
.
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
AMU elever samt elevuger inden for
Vejgodstransport
50,000
40,000
Antal elever
inden for
Vejgodstranspor
t
30,000
20,000
10,000
20000
0
18000
2007 2008 2009 2010 2011 16000
14000
12000
10000
Elevuger
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Antal elever fordelt på AMU-kurser i 2011
.
EU-Efteruddannelse for
godschauffører - oblig. del
Køreteknik
EU-Efteruddannelse for
godschauffører
Godstransport med lastbil
Kørsel med vogntog, kategori
C/E
Lastbilmonteret kran,
certifikat D
ADR Grund- og
Specialiseringskursus - Tank
+ Kl. 1
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Øvrige opgaver som TUR arbejder med
TUR iværksatte en kampagne i 2011, med henblik på at
styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg
•
•
•
•
•
•
•
Online spørgeskemaundersøgelse
Videreformidling af god praksis
Håndbog for arbejdet i LUU
Velkomstpakke
LUU på www.tur.dk
Procedure for registrering af LUU
Landsdækkende konferencer for medlemmer af LUU
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
LUU sammensætning
Et udvalg skal bestå af lige mange arbejdsgiver- og
arbejdstagerrepræsentanter. Flertallet skal bestå af repræsentanter fra
organisationer med sæde i TUR og udpeges efter indstilling fra
organisationernes lokalafdelinger. Dertil kan skolen vælge at udpege nogle
lokale medlemmer og selv stille op med to-tre repræsentanter, der fungerer
som tilforordnede. Hvert udvalg har en formand og en næstformand, som
udvalget selv vælger.
LUU kan beskrives som bindeleddet mellem skolen, det lokale erhvervsliv,
elever og potentielle deltagere/elever, samt TUR og herunder de
organisationer, der har udpeget de enkelte medlemmer.
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Faglærerkurser i 2013
Programmet forventes at blive offentliggjort i august
2012. Der blev arbejdet med nye tiltag inden for bl.a.:
•Konflikthåndtering og kommunikation
•EU efteruddannelse for erfarne
•Arbejdsmiljø
•LEAN inden for vejgodstransport
•Innovation og iværksætteri
•Meritafklaring.
Nyt fra
Vejgodstransport
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
TSU projekt Uddannelsesambassadører
TUR samarbejder med TSU om projekt
”Uddannelsesambassadører”, der nu har taget sin
endelige form.
Der er een skole fra hver region, der er medvirker i
projektet:
•
•
•
•
•
Aarhus Tech
AMU-Nordjylland
Selandia,,
Syddansk Erhvervsskole
TEC Landtransport
Nyt fra TUR - personbefordring
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Preben Mandrup
Befordring af bevægelseshæmmede moduliseres:
1. 46803 Introduktion til offentlig servicetrafik,
1 dag
2. 46941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede
passagerer,
2 dage inkl. skriftlig test
3. 46943 Befordring af fysisk handicappede passagerer,
2 dage inkl. skriftlig og praktisk test.
4. Hvis trafikselskaberne ønsker at medtage højere
kvalitetskrav i deres udbudsbetingelser, så står BUPersonbefordring klar med en 10 dages uddannelse som
erstatning for den nuværende BAB på 5 dage.
Nyt fra TUR - personbefordring
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
2 nye uddannelsesmål på vej:
Energirigtig kørsel med rutebil, 1 dag
Energirigtig kørsel med taxi, 1 dag
2 nye uddannelser, som begge foregår som
vekseluddannelse på skole og i daglig drift.
Nyt fra TUR - personbefordring
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Mere realistiske afgangsprøver (trin 1 og 2):
Udvikling af nye cases i den praktiske del af afgangsprøven, så også
fag som
1. Fremmedsprog
2. Førstehjælp
3. Kundeservice mv.
kan blive en del af slutevalueringen efter uddannelsen.
Nyt fra TUR - personbefordring
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Forslag til
Certificering til Grøn transport uddannelse
1. Faglærerne certificeres til at undervise i Grøn transport
2. Skolerne certificeres efterfølgende
3. Kan anvendes i markedsføringsmateriale og WEB steder
Nyt fra TUR - personbefordring
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Højesteretsdom om anvendelse af pause
Der faldt i fredags dom i højesteret om anvendelse af pause tid, hvor
en chauffør blev frikendt for at have forbrudt sig mod køre- og
hviletidsreglerne ved at have anvendet 50 sek. på at flytte sit køretøj
midt i en pause.
Afgørelsen faldt med 4 ud af 5 for frifindelse.
Flådestyring
- Muligheder og konsekvenser
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Anders Lukowski,
- projektleder af Green box i Arriva
Forsikringsskader,
- og hvordan de kan undgås
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
Henning Jollmann,
Havarichef, IF Insurance
Opsamling fra konferencen,
og afslutning
Chaufførfaglærerkonference maj 2012
På gensyn næste år d. 6. – 7. maj her i Faaborg

similar documents