Powerpoint

Report
LBS KREATIVA GYMNASIET
• 1993 VARBERG
• 2007 TROLLHÄTTAN
• 2014 I 13 STÄDER
• 288 PERSONER ANSTÄLLDA
• 2420 ELEVER
• HUVUDMANNEN
LBS KREATIVA GYMNASIET
MED ANLEDNING AV…
”I korthet innebär överenskommelsen att en utredning ska
tillsättas om hur man kan begränsa vinstuttag och samtidigt
behålla mångfald och valfrihet. Utredningen ska presenteras
i mars 2016. Om man införde utdelningsbegränsningar skulle
det inte innebära någonting för oss eftersom vi redan
återinvesterar allt överskott. /…/ Mitt budskap är glasklart,
vår strategi ligger fast. Vi kommer att fortsätta ha ett tydligt
kvalitetsfokus. Verksamheter med dålig kvalitet ska inte
finnas vare sig de är kommunala eller privata. Jag är
övertygad om att välfärden även fortsättningsvis kommer att
behöva privata investerare och privat innovationskraft för att
anta de samhällsutmaningar vi står inför.”
Marcus Strömberg VD AcadeMedia
LBS KREATIVA GYMNASIET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
177 ELEVER
24 ANSTÄLLDA
16 PEDAGOGER
TVÅ FÖRSTELÄRARE
EN SPECIALPEDAGOG
EN KURATOR
EN SKOLSKÖTERSKA
EN ADMINISTRATÖR
EN VAKTMÄSTARE/IT TEKNIKER
TVÅ FÖRÄLDRALEDIGA
PSYKOLOG, SKOLLÄKARE OCH SYV GENOM AVTAL
EN REKTOR
LBS KREATIVA GYMNASIET
•
•
•
•
•
SKOLMAT
SKOLINSPEKTIONEN/ INTERNINSPEKTION
KVALITET
NÖDJHET/TRYGGHET/TRIVSEL
ALLAS VÅR ARBETSPLATS
VÅRA PROGRAM
ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media
LBS MEDIA (FOTO/FILM JOURNALISTIK/DESIGN)
ESTETISKA PROGRAMMET Musik
LBS MUSIKPRODUKTION
ESTETISKA PROGRAMMET Bild och formgivning
LBS SPELGRAFIK/GRAFISK DESIGN
TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling
LBS SPELUTVECKLING
VÅRA ELEVGRUPPER
•
•
•
•
ELEVRÅDET
REFERENSGRUPPEN
LIKABEHANDLINGSGRUPPEN (LoV:GRUPPEN)
ELEVAMBASSADÖRERNA
LBS KREATIVA GYMNASIET
• GY11
• SKÄRPTA KRAV
• BETYGSSYSTEM
GYMNASIEEXAMEN
Vid avslutad gymnasieutbildning på LBS får man en
gymnasieexamen.
För en högskoleförberedande examen ska man ha läst:
• 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända (minst E).
• Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska
som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt
matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt
gymnasiearbete.
• En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får
istället ett studiebevis.
LBS KREATIVA GYMNASIET
• Samtliga program på vår skola är högskoleförberedande
och ger grundläggande behörighet till vidare studier vid
högskola eller universitet.
• Grundläggande behörighet är oftast tillräckligt för vidare
studier inom t.ex. kultur, mediekommunikation, film, foto,
konst och design.
LBS KREATIVA GYMNASIET
För att få grundläggande behörighet krävs:
Lägst betyget E i följande kurser:
Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1
Gymnasiearbete
Betyg i minst 2500 poäng (F-A)
Lägst betyget E i kurser motsvarande 2250 poäng
LBS KREATIVA GYMNASIET
För att få särskild behörighet krävs:
• Minst betyget E i särskilt angivna kurser som krävs för att
få söka till utbildningen.
• Särskild behörighet krävs för vidare studier inom t.ex.
Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap, Vård, Hälsa, IT,
Ljudproduktion, Digitala medier, Speldesign,
Dataspelsutveckling och Teknik.
BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER
ESTETISKA PROGRAMMET
• Matematik 2 (Samhällsvetenskap,
Beteendevetenskap, Speldesign, Ljudproduktion)
• Matematik 3 (Dataspelsutveckling, Data/IT)
• Naturkunskap 2 (Vård, Hälsa)
BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER
TEKNIKPROGRAMMET
• Matematik 4 + Fysik 2 (Ingenjörsutbildningar,
Dataspelsutveckling, Data/IT)
• Biologi 1 (ersätter Naturkunskap 2 för behörighet till
Vård, Hälsa)
MERITPOÄNG
Om du har fått ett godkänt betyg (minst E) i en språkeller matematikkurs som ligger över den nivå som krävs
för att bli behörig till utbildningen, ger dessa meritpoäng.
En 100p kurs motsvarar 0,5 meritpoäng. Du kan maximalt
få 2,5 meritpoäng.
Kurser ger meritpoäng är:
• Engelska 7 (Endast meritpoäng)
• Matematik 2, 3, 4, (Meritpoäng och särskild
behörighet)
• Moderna språk
LBS KREATIVA GYMNASIET
VÅR HEMSIDA
http://lbs.se/skolor/trollhattan/
FACEBOOK
LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan
TWITTER
@LBSThn
@LBS_Sara

similar documents