Krav på legitimation för att kunna

Report
Behörighetsförordningen
Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare
och förskollärare och utnämning till lektor
(2011-03-17)
www.lun.gu.se
Krav på legitimation för att kunna
• anställas utan tidsbegränsning
• ansvara för undervisningen
• sätta betyg
Legitimationen måste vara för rätt verksamhet/åldersspann och i
rätt ämne/ämnen
www.lun.gu.se
Två typer av legitimation
• Lärarlegitimation
• Förskollärarlegitimation
www.lun.gu.se
Krav för legitimation
• Lärarexamen eller förskollärarexamen
• Introduktionsperiod motsvarande ett läsår på heltid
(gäller om ens examen är utfärdad 1 juli 2011 eller senare)
www.lun.gu.se
Introduktionsperiod
•
•
•
•
Minst ett läsår på heltid eller motsvarande
Mentor med så lika behörighet som möjligt
Bedömning vid minst tre tillfällen
Bedömning och yttrande görs av rektor/förskolechef i samråd
med mentor
• Man tilldelas inte en plats utan söker jobb som vanligt
• Arbetsgivare under introduktionsåret tillhandahåller en mentor
och ser till att introduktionsåret går rätt till
www.lun.gu.se
Examen för årskurs 7-9 ger behörighet i:
• årskurs 4-9 i alla ämnen som ingår i examen
• gymnasieskolan i huvudämnet (gäller inte svenska,
samhällskunskap, musik, hem-och konsumentkunskap och
slöjd)
• årskurs 1-3 i de av ämnena bild, hem- och
konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik
och slöjd som ingår i examen
• vuxenutbildning i motsvarande nivå och ämne
www.lun.gu.se
Examen för gymnasieskolan ger behörighet i:
• årskurs 7-9 och gymnasieskolan i alla ämnen som ingår i
examen
• vuxenutbildning i motsvarande nivå och ämne
www.lun.gu.se
Utökad behörighet
Lärare som kompletterar sin utbildning med ytterligare studier
utöver examen i undervisningsämnen kan ansöka om utökad
behörighet i sin lärarlegitimation.
Behörigheten kan gång på gång utökas genom kompletterande
ansökan. Kostar 750:-/ansökan – oavsett antal ämnen
Skolverket tittar inte på kursplaner, kursernas innehåll eller på
progression i kurserna.
www.lun.gu.se
Poänggränser för utökad behörighet
Årskurs 7-9
Svenska, samhällskunskap, musik 90 hp
Modersmål
30 hp
Övriga ämnen
45 hp
www.lun.gu.se
Poänggränser för utökad behörighet
Gymnasieskolan
Svenska, samhällskunskap, musik 120 hp
Modersmål
30 hp
Övriga ämnen
90 hp
www.lun.gu.se
Behörighet för åk 4-6/F-3?
• Möjligt att utöka sin behörighet för att kunna undervisa längre
ner i åldrarna än vad vi redan nämnt (dvs längre ner än
närmast underliggande stadium)
• Komplexa regler – hör av er till oss om ni undrar
www.lun.gu.se
Hur ansöker man om lärarlegitimation?
• Fordras examensbevis samt sammanlagt ett års
introduktionsperiod med mentor
• Elektronisk ansökan online – info om hur finns på hemsidan
• Pappersansökan är också möjligt
• Kostnad 1500:• www.skolverket.se - klicka på Fortbildning & bidrag
www.lun.gu.se
Vägledningscentrum för lärarutbildning
Telefon
031 – 786 5517
mån – tors kl. 10.00 – 11.30
E-post
[email protected]
Besöksadress
Skolgatan2/Södra Allégatan 8
Drop in
Torsdagar kl. 12.00 – 16.00
www.lun.gu.se

similar documents