Info åk 3 2014

Report
Information åk 3
Högskolan - Behörighet
 Grundläggande behörighet.
 Behövs för att söka samtliga program och kurser på högskolan
 Högskoleförberedande examen från gymnasieskolan ger grundläggande
behörighet
För att få en högskoleförberedande examen från gymnasiet måste du ha godkända
betyg i minst 2 250 av 2 500 gymnasiepoäng. Du måste få lägst godkänt i:
 Svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3
 Engelska 5 och 6
 Matematik 1b (eller 1c)
 Gymnasiearbetet
Studiebevis
 Om man har 2500p men mer F än 250p
 Eller har F i Ma1, Sv1,2,3, Eng 5,6 eller
gymnasiearbetet
 Om man har streck i något ämne
 Om man läst reducerat program
 Komplettering behövs då för behörighet
Urvalsgrupper till högskolan
 Betygsgrupp I: Här ingår du som har gymnasieexamen och
andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.
 Betygsgrupp BIex: Här ingår bara du som har
gymnasieexamen utan kompletteringar. 2 år till
 Betygsgrupp II: Här ingår du som har gymnasieexamen och
andra sökande med gymnasiebetyg som har kompletterat
 BF: Här ingår du som har folkhögskoleomdöme.
 HP: Här ingår du som har gjort högskoleprovet
Urval av elever
Examen från gymnasieskolan eller Komvux
Jämförelsetal
max 20,0
+
Meritpoäng
max 2,5
=
Meritvärde max 22,5
(A i alla kurser)
Meritkurser
 Engelska 7, 1p
 Moderna språk, max 1,5p (Steg 3: 0,5p , 4: 1p)
 Matematik, max 1,5p (Ma2b 0,5p osv), beroende
på behörighetskrav
Urval av elever
 Högskoleprovet – max 2,0
 Du kan göra det hur många gånger som helst
 Bästa resultatet de senaste 5 åren
 8 delprov
 2ggr om året
 Nästa provdatum den 28 mars 2015, sista
ansökningsdag den 15 februari.
Urval av elever
Undantag
- Utbildningar som leder till konstnärlig yrkesexamen
(arbetsprov, audition etc.)
- Arkitektprovet
- Utbildningar som kräver vissa personliga
egenskaper
Yrkeshögskolan
 Du ska få fördjupade yrkeskunskaper
 Anpassade till arbetsmarknaden, efter behov
 Utbildningarna är både praktiska och teoretiska
 Det ingår praktik ute på arbetsplatser – LIA
 Startar vid olika tidpunkter – olika ansökningstider,
från ½ år och längre.
 Vanligtvis 1-2 år
Yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet
 Gäller samtliga program och kurser på
yrkeshögskolan

Särskild behörighet
Olika för skilda utbildningar,ex:
- Du ska ha läst vissa gymnasiekurser
- Du ska viss arbetslivserfarenhet
Yrkeshögskolan

Urval av elever
 Betyg
 Muntlig och/eller skriftligt prov
 Tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet
Kommunal vuxenutbildning - komvux
- Du ska vara 20 år eller avslutat en
gymnasieutbildning
- Gymnasie- och grundskolekurser
- Komplettera ditt gymnasiebetyg
- Yrkesvux
Folkhögskolan
 Möjlighet att läsa in behörighet till högskola
 eller som:
 förberedelse inför högskoleutbildning ex. Design,
konst etc.
 Eget intag, ansökan direkt till skolan
Övriga utbildningar
 Helt fristående skolor, ex Nyckelviksskolan


Du får betala en avgift (ev CSN)
Inom t.ex. konst, teater, musik och hantverk
Internutbildningar
Till exempel
- Polisen
- Luftfartsverket
- Försvarsmakten
För att kunna söka till dessa måste man ändå
uppfylla kraven för grundläggande behörighet.
Antagningsdatum, sista ansökan
 De flesta högskoleutbildningar 15 april 2015
 men undantag, bl.a.
 Konstfack 1 mars 2015
 Stockholms dramatiska högskola 15 januari
 Kungl. Musikhögskolans kandidatutb. 15 januari
 Vuxenutbildningen maj
 Innan skolan skickar iväg era
slutbetyg till betygsdatabasen i juni så
kommer det under antagning.se att
stå att ni är obehöriga. Detta ändras
så fort betygen landat (förutsatt att ni
uppfyller kraven för gymnasieexamen
såklart).
Studieekonomi
Studiemedel: 2 delar:
-Studiebidrag ca 2800 kronor
-Lån ca 7000 kronor vid heltidsstudier
(Stipendier)
Studera utomlands
Exempel:
- Söka direkt till skolan
- En del av ett program inom högskolan
- Utbytesprogram inom EU och Norden
- Språkstudier
- Internationell SYV, arbetar endast med
utlandsstudier. Kontakta Annika om du är
intresserad:
- [email protected]
- 018-727 22 03Internationell studie- och yrkesvägledare
Telefon: 018- 727 22 03
E-post: Annika Bil
Intressanta länkar
• http://www.studeravidare.se/omhogskolan/meritvarde/estetiskaprogrammet-a-f
Räkna ut meritvärde ES
• http://www.studeravidare.se/omhogskolan/meritvarde/samhallsv
etenskapsprogrammet-a-f
Räkna ut meritvärde SA
SACO-mässan
Onsdagen den 26
november
Sista anmälningsdag till mig
den 20 oktober
www.saco.se/saco-studentmassor/Besokamassan-i-Stockholm/
Eget samtal inför studenten
 Boka tid själv, lista finns utanför mitt rum.
 Om ni vill ha hjälp med ansökan till utbildningar
(musik, teater eller arkitekt) med tidigt datum boka
snart. Annars tid fram till 15 april (maj, om
komvux).
 Frivilligt, men kan vara bra
Maria
[email protected]
072-724 39 33

similar documents