של הביטוח הלאומי

Report
‫הוועדה לבחינת גיל פרישה לנשים‬
‫השפעות על תשלומים ותקבולים‪ ,‬איתנות‬
‫פיננסית ורווחה‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫‪)2011‬‬
‫‪( 64‬‬
‫(‬
‫(‬
‫"‬
‫" )‬
‫" )‬
‫(‬
‫" )‬
‫‪409‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪691‬‬
‫‪145‬‬
‫‪91‬‬
‫‪-54‬‬
‫‪554‬‬
‫‪1,191‬‬
‫‪637‬‬
‫‪230‬‬
‫‪140‬‬
‫(‬
‫)‬
‫‪120‬‬
‫"‬
‫‪1,061‬‬
‫"‬
‫‪-74‬‬
‫"‬
‫‪987‬‬
‫העלות והחיסכון חושבו לשנה עבור שני שנתונים‪ .‬החישובים אינם מתחשבים בהעלאה הדרגתית בגיל‬
‫הפרישה‪.‬‬
‫מידע סטטיסטי‬
‫קצבאות זיקנה ושאירים‬
‫‪ ‬מספר הנשים הזכאיות לקצבת זקנה בקבוצות הגיל ‪ 62‬ו‪-‬‬
‫‪ 63‬עומד על כ‪ 44.5-‬אלף נשים (אפריל ‪.)2011‬‬
‫‪ ‬מתוכן כ‪ 1,600-‬נשים זכאיות למחצית קצבת שאירים‪.‬‬
‫‪ ‬גובה קצבת הזקנה הממוצעת לנשים בגילאים אלה הוא כ‪-‬‬
‫‪ 1,900‬ש"ח‪ .‬מקבלות מחצית שאירים זכאיות לעוד כ‪-‬‬
‫‪ 1,000‬ש"ח‪.‬‬
‫מידע על מבחן ההכנסות לקצבת זקנה‬
‫בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות (גיל מותנה)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זכאות לקצבת זקנה בגיל המותנה תלויה במבחן הכנסות מעבודה‬
‫ומהון‪.‬‬
‫הכנסה מעבודה של עד ‪ 57%‬מהשכר הממוצע (‪ 4,735‬ש"ח) מזכה‬
‫בקצבה מלאה‪.‬‬
‫כל שקל נוסף של הכנסה מעבודה מפחית את הקצבה האישית ב‪60-‬‬
‫אגורות‪.‬‬
‫בטווח ההכנסות עד לאיפוס הגמלה ניתן לבחור בין גמלה מידית‬
‫מופחתת לבין דחיית הגמלה תמורת תוספת בשיעור של ‪ 5%‬מגובה‬
‫הקצבה בעבור כל שנת דחייה‪.‬‬
‫גם נשים שאינן זכאיות לקצבה לפי מבחן ההכנסה זכאיות לתוספת‬
‫דחיית קצבה‪.‬‬
‫(‬
‫ז‬
‫ליחיד‬
‫קצבה בסיסית‬
‫בשקלים‬
‫‪1,444‬‬
‫קצבה עם מקסימום ותק‬
‫‪2,166‬‬
‫‪)2011‬‬
‫קצבה עם מקסימום דחיית קצבה‬
‫גברים‬
‫‪1,661‬‬
‫נשים‬
‫‪1,877‬‬
‫קצבה עם מקסימום ותק ודחיית פרישה‬
‫גברים‬
‫‪2,491‬‬
‫נשים‬
‫‪2,816‬‬
‫קצבה ממוצעת‬
‫‪2,195‬‬
‫‪2,667‬‬
‫גברים‬
‫‪2,231‬‬
‫‪2,628‬‬
‫נשים‬
‫‪2,178‬‬
‫‪2,683‬‬
‫תוספת בעד בן‪/‬ת זוג‪ 726 :‬ש"ח•‬
‫תוספת בעד כל ילד‪ 457 :‬ש"ח•‬
‫תוספת לבני ‪ 81 :+80‬ש"ח•‬
‫מידע סטטיסטי‬
‫(המשך)‬
‫תוספת ותק בזיקנה‬
‫• לא נראה שינוי משמעותי בתוספת הוותק למצטרפות‬
‫חדשות בין השנים ‪ 2003‬ל‪.2010-‬‬
‫•‬
‫חשוב לזכור כי תוספת הוותק אינה משקפת ותק בעבודה‬
‫אלא ותק ביטוחי‪.‬‬
‫גמלת סיעוד‬
‫• הירידה במספר מקבלי קצבת הסיעוד עקב העלאת גיל‬
‫הפרישה עשוי להיות קטן (כ‪ 600-‬מקרים) ולנוכח גילם‬
‫גם רמת התלות עשויה להיות נמוכה‪.‬‬
‫מידע סטטיסטי‬
‫(המשך)‬
‫נכות כללית‬
‫•‬
‫מספר מקבלי קצבת נכות כללית יגדל כתוצאה מהעלאת‬
‫גיל הפרישה בכ‪ 9,200-‬מקרים (כ‪ 8,500-‬ממשיכים וכ‪-‬‬
‫‪ 700‬חדשים)‪.‬‬
‫•‬
‫הם מקבלים קצבת נכות ממוצעת של ‪ 2,200‬ש"ח וכ‪-‬‬
‫‪ 1,600‬מקבלי שר"מ שקצבתם הממוצעת היא כ‪2,400-‬‬
‫ש"ח לחודש‪.‬‬
‫שיפור האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי (מיליוני ‪)₪‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪2063‬‬
‫‪2057‬‬
‫‪2051‬‬
‫תשלומים לתרחיש ‪ :1‬גיל פרישה של נשים נשאר ‪62‬‬
‫‪-50,000‬‬
‫תרחיש ‪ :2‬גיל פרישה של נשים מועלה בהדרגה ל‪64-‬‬
‫בבת‪-‬אחת ל‪64-‬‬
‫‪-100,000‬‬
‫‪-150,000‬‬
‫‪-200,000‬‬
‫‪-250,000‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫השפעה חברתית של ההצעה להעלאת גיל הפרישה לנשים‬
‫ההצעה תגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה‬
‫בהסתכלות לאחור לא ברור כמה מהגידול בשיעור‬
‫ההשתתפות נבע מהגדלת גיל הפרישה החל מ ‪2004 -‬‬
‫וכמה נבע מהצמיחה המהירה בתקופה ‪ 2004‬עד ‪. 2008‬‬
‫הפרישה בגיל מבוגר יותר תגדיל את צבירת הותק‬
‫בקצבת הזקנה והמשך השהות בשוק העבודה תזכה את‬
‫הנשים במלוא השכר ‪.‬‬
‫שיפור זה במצב הכלכלי תלוי בהצלחת האישה בשוק‬
‫העבודה ‪ .‬במידה שהאישה מתקשה בהשתכרות בשוק‬
‫העבודה ( עובדת חלשה ‪ ,‬מעוטת השכלה ‪ ,‬בענף עם שכר‬
‫נמוך ‪ ,‬מובטלת ללא דמי אבטלה ‪ ,‬בהבטחת הכנסה ) אזי‬
‫שיפורים אלה לא יתממשמו ‪.‬‬
‫השפעה חברתית של ההצעה (המשך)‬
‫קושי נוסף ייווצר למי שבנוסף לחוסר ההצלחה בשוק‬
‫העבודה גם כבר לא זכאית לדמי אבטלה ‪ .‬היא תצטרך‬
‫להמתין להגעה לגיל הפרישה הגבוה יותר כדי לקבל את‬
‫קצבת הזקנה ‪.‬‬
‫ניתוח מגמות העוני של נשים בגילאים ‪ 60‬עד ‪ 62‬לא‬
‫מצביע על השפעה ברורה של הגדלת גיל הפרישה על‬
‫העוני ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪25-34‬‬
‫‪35-54‬‬
‫‪55-59‬‬
‫‪60‬‬
‫(‪)62‬‬
‫‪65+‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪18.4%‬‬
‫‪15.4%‬‬
‫‪11.9%‬‬
‫(‪. )62‬‬
‫‪12.2% 64‬‬
‫‪16.7%‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪20.2%‬‬
‫‪17.2%‬‬
‫‪12.9%‬‬
‫‪.‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪19.5%‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪20.4%‬‬
‫‪17.8%‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫‪14.1%‬‬
‫‪19.0%‬‬
‫‪22.2%‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪21.3%‬‬
‫‪18.6%‬‬
‫‪12.1%‬‬
‫‪14.4%‬‬
‫‪14.7%‬‬
‫‪22.0%‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪21.9%‬‬
‫‪19.2%‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪13.7%‬‬
‫‪17.2%‬‬
‫‪18.3%‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪21.4%‬‬
‫‪17.8%‬‬
‫‪13.8%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪16.0%‬‬
‫‪19.9%‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪21.1%‬‬
‫‪17.5%‬‬
‫‪12.5%‬‬
‫‪16.1%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫‪21.0%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪23.1%‬‬
‫‪19.0%‬‬
‫‪13.4%‬‬
‫‪11.3%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫‪18.0%‬‬
‫נתוני רשות המיסים (החטיבה לתכנון‬
‫ולכלכלה) ‪-‬‬
‫השפעות על תשלומים ותקבולים‪,‬‬
‫גיל פרישה‬
‫סה"כ תוספת הכנסה‬
‫ממיסים נטו‬
‫(מיליוני ש"ח)‬
‫‪22‬‬
‫‪64‬‬
‫‪43‬‬
‫‪65‬‬
‫‪71‬‬
‫‪66‬‬
‫‪107‬‬
‫‪67‬‬
‫‪149‬‬
‫‪63‬‬
‫(*)‬
‫(*)‬
‫‪2012‬‬
‫– ‪43%‬‬

similar documents