Припущення - БТЛ Украина, BTL

Report
Лікування болю і відновлення
функції при патології хребта і
суглобів.
Б ТЛ У К РА Ї Н И
Ш П И ТА Л Ь І М . М И Т Р О П ОЛ И ТА
А. ШЕПТИЦЬКОГО
Н М Ц С В . П А РАС К Е В И
М. ЛЬВІВ
Я. ДРОБОТ
Ф Е О ФА Н І Я
2 2 Б Е Р Е З Н Я 2 0 1 2 Р.
 Джерело болю при патології хребта і суглобів.
 Причини виникнення болю і порушення функції.
 Методи впливу на причини виникнення болю.
 Відновлення функції.
Джерело болю при захворюванні хребта і
суглобів
Джерелом болю може бути
будь-яка анатомічна складова
функції хребта чи суглобу.
Здаєєється я цілий боооолю?….
Характеристика болю за місцем
 Біль може бути первинним (безпосередньо пов'язаний з
патологічним станом тканин і відповідати місцю знаходження
тканин)
і відображеним.
Особливості характеристики –
1)первинного болю:
а)відповідає місцю і об’єму патологічного вогнища;
б) викликає порушення функції сегменту;





 2) відображеного:

а) не відповідає місцю і об’єму патологічного вогнища;

б) часто симетричний;

в) викликає порушення функції сегменту; (через спазм або
постійне перенапруження м'язів і відповідно фасцій і зв'язок.)
Причини виникнення болю:
1)Наявність патологічного вогнища А) запалення
Б) травми
В) пухлини
2) асоційовані стани
А) рефлекторні спазми м'язів і контрактури суглобів
Б) атрофія і фіброз тканин
В) остеохондроз, остеоартроз.
3) асоційовані больові патерни (відображений біль)
Методи обстеження і їх
інформативність.
• Скарги і мануальне обстеження
• УХТ тест
• МРТ
• УЗД
• КТ
• Рентгенографія
Припущення:
хворі не завжди правильно вказують місце болю?......
Проведено обстеження 720 хворих з болями  Спини-85,
 Плеча-187,
 Ліктя-93,




Променево-запясного суглобу і кисті-32,
Кульшового суглобу-36,
Коліна-206,
Ступні-81.
Етапи обстеження:
 1)заповнення карти болю хворим до огляду лікаря;
 2)заповнення карти болю хворим після консультації;
 3) заповнення карти болю лікарем після огляду;
 4) заповнення карти болю лікарем після тесту УХТ;
 5)заповнення карти болю хворим після лікування.
Карта болю
Співпадіння показників 1 до 3 етапу:
Спина 85%
Плече 8%
Променево-запясний суглоб і китиця 91%
кульшовий 12%
коліно 24%
ступня 37% (п’ята 54%)
Методи впливу і їх ефективність.
 Медикаментозна терапія
 Фізіотерапія
 Мануальна терапія
 Хірургія
 Ударно-хвильова терапія.
Клінічний випадок:
1) хв. С. Людмила 38р.
2) хв. С. Петро 41р.
Висновок:
Ефективність і ефектність лікування
залежить від вміння знайти
первинне джерело болю і
причину недугу.
БТЛ України
Шпиталь ім. Митрополита А. Шептицького
НМЦ св. Параскеви
М. Львів
Я. Дробот
Феофанія
22 березня 2012р.

similar documents