Szombathelyiné Dr. Nyitrai, Ágnes

Report
Dr. Nyitrai Ágnes, AVKF
Paradigmaváltás a családi napközi ellátásra való felkészítésben
2012. június 1.
A képzés változtatásának szükségessége
1.
A családi napközi ellátás szakmai fejlődése,
professzionalizációja
1.
A képzési rendszerek (pedagógusképzés, szakképzés,
felnőttképzés) fejlődése
A családi napközi ellátás szakmai fejlődése,
professzionalizációja
 A családi napközi ellátórendszer kiépülése,
differenciálódása
 Szakmai-módszertani koncepció kialakulása, fejlődése
 Szolgáltatások megjelenése a családi napközi ellátáson
belül
 Hálózatok létrejötte
 Ellátáson belüli szakosodás, professzionalizáció
megindulása (családi napközi SNI-s gyermekeknek,
tanulási nehézségekkel küzdőknek, művészeti családi
napközi, stb.)
 Az ellátásban dolgozók igényei változtak:
 Magyarországon a családi napközi ellátására vállalkozók
általában hosszú távra szeretnének berendezkedni 
motivációk
 Sok a pedagógus diplomával rendelkező – érje meg
a rendszerben maradniuk
 A nem szakképzett embernek is nyújtson perspektívát
 Az állandó fejlődés felveti a továbbképzési rendszer
kiépítésének szükségességét
A jelenleg előírt képzés hiányosságai:
 Kevés a 40 óra (a tartalom növekedése)
 Új témakörök jelentek meg (pl. SNI-s gyermek ellátása)
 Nincs terepgyakorlat
 Hiányzik az előzetes (formális, nem-formális és
informális tanulás során szerzett) tudás beszámítása, a
képzés nem eléggé differenciált
 Kompetencia alapú megközelítés szükségessége és
lehetősége
 Elágazások, specializációk hiánya
 A jelenlegi helyzetre nem építhető ki a továbbképzés
rendszere
 A 40 órás képzés erős felhígulása (nincs akkreditáció és
monitorozás)
 Sok a képző szervezet  ez előnyös vagy megosztó?
 A képzéseken előadók családi napközihez kapcsolódása
sok esetben kérdéses
A családi napközi pedagógiája – továbbképzés a
pedagógusoknak
 120 órás pedagógus továbbképzés (szakvizsgát adó
szakirányú szak is tervezett)
 A kidolgozásnál figyelembe vettük:
 A pedagógusképzés tartalmait
 A családi napközi speciális pedagógiai vonásait
 A betölthető munkaköröket, ellátható feladatokat
A továbbképzési program főbb területei:
 Szakmai személyiségfejlesztés
 Speciális pedagógiai kérdések
 Kommunikáció
 Vállalkozás, management
 Hálózat működése
 Egészségügyi ismeretek
 Tárgyi környezet
 Szakmai személyiségfejlesztés:
 Célja: a pedagógus képzésben megszerzett szakmai
kompetenciák és a családi napközi működtetéséhez
szükséges speciális kompetenciák közötti
kapcsolódások, ekvivalenciák és különbözőségek
átgondolása
 Speciális pedagógiai kérdések:
 Célja: a családi nevelésben folyó nevelés néhány fontosabb
specifikumának elemző átgondolása, pl:









Széles korcsoport
Integráció, inklúzió
A játék szerepe a gyermek életében
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
Iskolások tanulásának segítése
Társas kapcsolatok alakulása
Házon kívüli programok szervezése, lebonyolítása
Tehetséggondozás
Alternatív pedagógiai elképzelések
 Tereptanári tevékenységre felkészítés:
 A tereptanár szerepe, felelőssége, kompetenciahatárai
(Ki lehet tereptanár? A tereptanár szerepe a hallgató
alkalmasságának megítélésében. A gyakorló intézmény
és a képző intézmény kompetenciahatárai, stb.)
 A terepgyakorlat tervezése, szervezése, lebonyolítása
(Időkeretek, feladatok, a hallgatók tevékenységének
segítő irányítása, értékelés, stb.)
 A hálózatok építése és működésük segítése
 A hálózatok működésének előnyei
 A hálózatok jogi szabályozása
 Koordinátori feladatok a hálózatban
 Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés
 A pedagógus továbbképzés kidolgozása és kipróbálása
során további feladatok fogalmazódtak meg:
 Szakmai-módszertani elképzelések kidolgozása a
pedagógiai specifikumokat illetően (széles korcsoport,
tanulás, játék, tehetséggondozás, stb. témakörökben)
 A terepgyakorlatok rendszere, módszertana
 A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés kérdései
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
[email protected]

similar documents