Odgojni stilovi roditelja

Report
Odgojni stilovi
roditelja
Pripremila: Hajdi Jelaska Relja, prof
Roditeljstvo
• Roditeljstvo je težak posao koji uključuje zadovoljavanje
osnovnih djetetovih potreba poput hrane i fizičke
sigurnosti, ali i emocionalnih potreba, što se postiže
odgojem.
Odgoj
• podrazumijeva toplinu, razumijevanje, ljubav, podršku i
ohrabrenje koju roditelj pruža djetetu te kontrolu koju čine
roditeljska očekivanja, zahtjevi i nadzor a ona se može
protezati od potpune kontrole do zanemarivanja djeteta.
• obzirom na ove dvije dimenzije odgoja (toplina i
zahtjevnost), postoje različiti odgojni stilovi od kojih svaki
na drugačiji način utječe na razvoj djetetove ličnosti.
ZAŠTO ODGAJAMO? CILJ
ODGOJA?
• OSOBNA SREĆA
• SAMOSTALNOST
• ODGOVORNOST
• PRIHVATLJIVO PONAŠANJE
• SIGURNOST
Četiri tipa roditeljskog
stila odgoja:
Kontrola
AUTORITARNI
INDIFERENTAN
AUTORITATIVNI
PERMISIVNI
Toplina
Toplina
Stilovi roditeljstva razlikuju se s
obzirom na dvije dimenzije:
RODITELJSKA TOPLINA – odnosi se na potporu,
ohrabrivanje i ljubav koju roditelji pružaju djetetu.
RODITELJSKI NADZOR ILI KONTROLA -to je želja
roditelja da upravlja životom djeteta, kontrolira njegovo
ponašanje i to pomoću mehanizma kažnjavanja, snage i
deprivacije .
Razlikuju se dva oblika nadzora:
 VANJSKI ILI NADZOR PONAŠANJA - odnosi se na
postavljanje pravila ponašanja i dopuštenih granica. Njime
se želi izbjeći nepoželjno ponašanje djeteta.
 UNUTARNJI ILI PSIHOLOŠKI NADZOR - nastoji pratiti
djetetove unutarnje doživljaje, emocije i misli. Svi oblici
nadzora,posebno psihološki, nadzor, pritisak i ograničavanje
povezani su s lošim razvojnim rezultatima kao što su
depresija, delikvencija,a nadzor ponašanja je povezan sa
agresivnim ponašanjem.
UTJECAJ RODITELJSKOG PRIHVAĆANJA ILI ODBIJANJA
NA DIJETE
Roditeljsko prihvaćanje ili odbijanje povezano je sa :
o
o
o
o
o
o
problemima u ponašanju i lošom slikom o sebi
lošim školskim postignućima
pokazuju u većoj mjeri neprijateljstvo prema drugima
slabije samopoštovanje i osjećaj kompetentnosti
u dječjoj dobi efekti vidljivi u interakciji s vršnjacima
u odrasloj dobi vidljive posljedice na ličnost i ponašanje
pojedinca
o odbijaju roditelje i ne mogu ostvariti kvalitetne
prijateljske odnose
VRSTE ODGOJNIH STILOVA
• Podjela s obzirom koliko LJUBAVI dajemo I koliko
ZAHTJEVA postavljamo djetetu
1.RAVNODUŠNI I ZAHTJEVNI
2.RAVNODUŠNI I POPUSTLJIVI
3. BRIŽNI I POPUSTLJIVI
4. BRIŽNI I ZAHTJEVNI
RAVNODUŠNI I ZAHTJEVI STIL
• Roditelji postavljaju mnoga pravila i zahtjeve
• Koriste nagrade i kazne da bi pridobili djecu da
slijede te zahtjeve
• Daju naredbe koje nisu skloni objašnjavati
• Autoritarni su i hladni
• Ne daju djeci slobode u odlukama i ne daju
mogućnost izbora
• Pogreške kažnjavaju čestim vikanjem
ili fizičkim kaznama
Ravnodušni i zahtjevni stil - Ponašanje djeteta
•
•
•
•
•
•
Djeca su jako tiha i povučena ili agresivna
Neprijateljsko ponašanje prema drugoj djeci
Nisko samopouzdanje
Manjak odgovornosti za svoje postupke
Kod pogrešaka uvijek krive druge
Ne oslanjaju se na sebe nego na druge
RAVNODUŠNI I POPUSTLJIVI STIL
• Hladni i ravnodušni roditelji
• Zaokupljeni su svojim poslom i nemaju vremena
za dijete, umorni su ili zaokupljeni drugim
stvarima
• Djeca daju u materijalnom smislu mnogo, ali su
prepuštena sama sebi
Ravnodušni i popustljivi stil - Ponašanje djeteta
• Nisko samopoštovanje jer imaju osjećaj da nisu vrijedna i
zanimljiva svojim roditeljima
• Hladan odnos prema drugima
• Imaju slabo razvijene socijalne vještine
• Problemi u ponašanju – omalovažavanje drugih,
manipuliranje drugima, krađa…
BRIŽNI I POPUSTLJIVI STIL
Brižni i topli roditelji, suosjećajni
Djeci daju mnogo slobode
Nemaju kontrolu nad djecom i ne discipliniraju je
Daju djeci previše odgovornosti, jer djeca ne znaju
sama procijeniti što je dobro u nekoj situaciji i kako
postupiti
• Ne postavljaju zahtjeve djeci
•
•
•
•
Brižni i popustljivi stil -Ponašanje djeteta
• Imaju pozitivnu sliku o sebi
• Imaju dobro mišljenje o sebi, čak i bolje nego vršnjaci i
učitelji o njima
• Ne znaju se disciplinirati i nemaju odgovornosti pa
mogu imati problema u učenju – slabija koncentracija i
motivacija
• Preslobodno ponašanje u školi, prema vršnjacima i
odraslima – problemi u komunikaciji s drugima jer sve
pretpostavljaju sebi
BRIŽNI I ZAHTJEVNI STIL
• Roditelji podržavaju dijete, postavljaju kriterije i
objašnjavaju postojeća pravila
• Cijene samokontrolu – i djeca imaju prava, ali roditelj
ima posljednju riječ u donošenju odluka
• Brižni su, suosjećajni i zahtjevni
• Cijene disciplinu
•
OVO BI TREBAO BITI
PREVLADAVAJUĆI ODGOJNI STIL
Brižni i zahtjevni stil - Ponašanje djeteta
•
•
•
•
•
•
Zrelo i odgovorno ponašanje djeteta
Pozitivna slika o sebi – samopouzdanje
Samokontrola
Dobra suradnja s drugima – uvažavanje drugih
Samopoštovanje
Samostalnost i motivacija za donošenje odluka
Zašto je važna dosljednost u odgoju
• Dijete treba upoznati i s posljedicama određenih
ponašanja kako bi znalo kada i što će uslijediti ako se
ponaša prikladno odnosno neprikladno.
• Važno da su roditelji dosljedni u odgoju, time šalju
djeci poruku da misle ozbiljno ono što govore te da im
se može vjerovati.
• Odgoj treba biti prilagođen razvojnoj fazi i
individualnosti djeteta, pri čemu treba prepoznati i
razumijeti djetetove potrebe, njegovo ponašanje i
moguće reakcije.
Naredbe i postavljanje granica
• Naredbe se najčešće temelje na kazni te na djetetovu strahu
od kazne i ljutnje roditelja, a postavljanje granica na
izbjegavanju konflikata i igre moći između roditelja i djece.
• Važno unaprijed objasniti koje ponašanje se od djeteta očekuje
i to što jasnije i detaljnije kako bi ono razumjelo koje
ponašanje je prihvatljivo, a koje ne.
• Treba ga upoznati i s posljedicama određenih ponašanja kako
bi znalo kada i što će uslijediti ako se ponaša
prikladno/neprikladno. Tako postavljanjem granica se
izbjegava nastanak problema jer ih postavljamo unaprijed,
prije nego što problem nastane.
• Prijetnje, ucjene, uvrede i ponižavanje djeteta ukazuju na moć
odraslih odn. na bezvrijednost i nesposobnost djeteta.
• Dijete treba nagrađivati kada
promijeni nešto u svojem
neprimjerenom ponašanju, a
dosljednošću u tome dijete će
početi mijenjati svoje
ponašanje u pozitivnom
smjeru.
Roditelj mora postaviti djeci
unaprijed jasne, konkretne i
dobro definirane granice
(pravila ponašanja) te
objasniti koje privilegije i
pod kojim uvjetima mogu
dobiti ili zaslužiti odn. pod
kojim ih uvjetima mogu
izgubiti.
Moć
nagrađivanja,
pohvala i
privilegija
UPITNIK ZA RODITELJE - KAKAV SAM RODITELJ
A ) Mislim da roditelj mora upravljati životom svoga djeteta.
•Često koristim nagradu i kaznu.
•Stalno govorim djetetu što treba uraditi.
•Mislim da je roditelj neoborivi autoritet.
B ) Protivnik sam autokratskog / autoritativnog stila odgoja.
•Smatram da ni djeci ne treba postavljati ograničenja, to sputava slobodu
ličnosti.
•Često dopuštam djetetu da radi "po svome", pa i onda kada sam protiv
toga.
C ) Mislim da u obitelji treba postojati hijerarhija.
•Ističem da svatko u obitelji ima svoja prava i svoje obveze.
•Pazim na dostojanstvo svojeg djeteta, i onda kada se s njim ne slažem.
•Dajem pravo i slobodu djetetu da izrazi svoje mišljenje, jer smatram da "ne
mora uvijek biti po njihovu, ali uvijek moraju dobiti riječ".
Nakon što ste ispunili upitnik i opredijelili se za A, B ili C stil svog roditeljevanja,
pročitajte koje su najčešće posljedice svakog stila.
Ako ste zaokružili A, imate AUTOKRATSKI odgojni stil koji:
•slama duh djeteta
•dijete takvih roditelja rijetko uspijeva u životu
•dijete takvih roditelja odstupa od započetih aktivnosti čim naiđe
na prepreku
•u doba adolescencije, dijete takvih roditelja postaje buntovnik koji
krši društvene norme te se na taj način suprotstavlja autoritetu
odraslih
Ako ste zaokružili B, imate POPUSTLJIV odgojni stil koji:
•ima za posljedicu često razmaženu djecu, naviknutu da sve bude
"po njihovome"
•kod vašeg traženja korigiranja dječjeg ponašanja, u obitelji ili
izvan nje, djeca postaju vrlo netolerantna
•dijete popustljivog roditelja naviklo je na život bez ograničenja, pa
se teško pridržava određenih pravila
•dijete popustljivog roditelja ima ozbiljnih problema u socijalizaciji
Ako ste zaokružili C, imate stil AKTIVNOG
(DEMOKRATSKOG) odgoja koji:
•omogućuje djeci da postupno postaju sve više odgovorna
•djeca demokratskih roditelja puno su samostalnija u izvršavanju
obveza
•djeca demokrarskih roditelja prilagodljiva su, socijalizirana,
komunikativna, tolerantna, sa visokim stupnjem samopoštovanja
Savjeti
• Stvorite emocionalno toplo obiteljsko okružje - najvažnija osobina
svake obitelji je toplina emocionalnih odnosa unutar obitelji.
Emocionalna toplina ima snažan utjecaj na razvoj djeteta, na njegov
doživljaj odnosa među ljudima i na kasniji odgoj vlastite djece.
• Emocionalno topli roditelji prihvaćaju svoju djecu, pružaju im
podršku, razumijevanje, pažnju i brigu. Često mu se osmjehuju ili na
druge načine iskazuju svoju ljubav, ohrabruju ga, prijateljski su
raspoloženi prema njemu, nastoje vidjeti stvari iz djetetove
perspektive i uvažavaju njegove osjećaje. Od odgojnih metoda koriste
objašnjenja, ohrabrivanja i pohvale.
• Pronađite mjeru u kontroli svog djeteta – dobri roditelji čvrsto
kontroliraju svoju djecu, postavljaju pred dijete određene zahtjeve i
određuju pravila, jasno pokazujući tko je „glavni“ a potom nadziru
njegovo ponašanje kako bi osigurali da se zadanih pravila dijete
pridržava.
• Međutim, prečvrsta kontrola djetetovog ponašanja, bez
mogućnosti slobodnog izbora, može dovesti do zavisnosti,
nesamostalnosti, nepovjerenja u vlastiti identitet i ideje,
smanjenih ambicija i potisnutog neprijateljstva. S druge
strane, preblaga kontrola može rezultirati agresivnim i
nedosljednim ponašanjem kod djeteta.
• Da bi se dijete razvilo u zdravu i zrelu ličnost, ono zahtijeva
određen stupanj slobode i slobodnog izbora ali i određenu
strukturu i niz postavljenih pravila ponašanja u socijalnim
odnosima.
• Budite dosljedni u odgoju – svaki roditelj bira koji će
roditeljski stil primjenjivati u odgoju svog djeteta. Ako je u
tome dosljedan i strpljiv, čega mnogim današnjim
prezaposlenim roditeljima nedostaje, zadobit će povjerenje
djeteta iz kojeg dijete razvija povjerenje u sebe i druge ljude te
će se razviti u zrelu i odgovornu odraslu osobu. Dijete
roditelja čije ponašanje nije dosljedno (npr. u jednoj situaciji
kažnjavaju dijete zbog ponašanja koja inače ne kažnjavaju, a
drugi put mu dopuštaju sve što hoće jer su umorni) ne znaju
što smiju, a što ne smiju, zbunjeni su, nesigurni te sumnjaju u
roditeljsku ljubav.
• Odgajajte svoju djecu kod kuće – nastojite dijete kod kuće naučiti
pravilima ponašanja koja se očekuju od njega vani. Ulica, tuđi
domovi i javna mjesta nisu mjesta na kojima ćete opominjati dijete
ili vikati na njega kako bi ga naučili onome što ste trebali ranije i u
okružju doma. Vikanje i odgajanje djeteta na ulici govori više o
roditelju nego o djetetu.
• Njegujte dobre bračne odnose – međusobni odnosi između majke i
oca, ključni su za zdravlje i razvoj djeteta. Ako je odnos između oca i
majke neprijateljski i hladan, u kojem su svađa, prigovaranje,
omalovažavanje, kritiziranje, ucjenjivanje i predbacivanje
dominantna ponašanja, teško da će dijete naučiti što je tolerancija,
ljubav, prijateljstvo i partnerstvo. Zato radije podržavajte,
ohrabrujte, hvalite, prihvaćajte, pregovarajte i slušajte.
• Iskažite brigu za djetetove školske obaveze, svakodnevne
aktivnosti i strukturu slobodnog vremena – budite zainteresirani
za obaveze koje dijete imate u školi i informirajte se o školskim
sadržajima i problemima, te osigurajte svom djetetu prilike za
učenje i obrazovanje. Pomognite mu da isplanira svoje svakodnevne
i obiteljske obveze i da se pridržava plana. Potaknite ga da se
uključuje u različite sportske, kulturne i zabavne aktivnosti.
• Razgovarajte sa svojim djetetom. Raspravljate s njim o temama koje
su mu važne i uključujte ga, sukladno dobi, u obiteljske teme,
rasprave i odluke.
• Ne izbjegavajte razgovor o teškim temama sa svojim djetetom.
I za kraj... recept za savršen
odgoj:
Glavni sastojak: ljubav
Vrijeme pripreme: oko 18
godina
Dodati: živaca, strpljenja,
tolerantnosti, strogoće
Koliko??
Koliko god treba!

similar documents