Filiz Ekingen Flores Mamondi - KİTS

Report
ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı,
Hitit Üniversitesi Çorum 13-14 Eylül 2013



Yayın ve kullanıcı taleplerindeki artış ve yüksek abonelik ücretleri
nedeniyle bazı yayınların aboneliklerinin sona erdirilmesi gibi
sebepler kütüphanelerin diğer bilgi merkezleriyle daha fazla
işbirliğine gitmelerine neden olmuştur.
Günümüzde bilgiye çok daha hızlı bir şekilde erişmemizi sağlayan
elektronik yayıncılığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak
elektronik yayıncılığın belge sağlama ve kaynak paylaşımı hizmetine
sağladığı bu olumlu katkılarla birlikte ‘Telif Hakları’ gibi önemli bir
sorunu da gündeme getirmiştir.
Teknolojinin sağladığı bu kolaylıklar sayesinde elektronik ortmadaki
bilgilere, bütün kural ve yaptırımlar ihlal edilerek daha kolay
erişilbilmektedir. Bu konuda yayınevleri lisans anlaşmaları
düzenleyerek çeşitli modeller geliştirmeye çalışmaktadır.



UBSS : Ulusal Belge Sağlama Sistemi Hizmeti
Elektronik ortamda "Uzaktan Belge Sağlama" istekleri yapmaya imkân
tanıyan ve Ulusal çapta hizmet sunan bir Belge Sağlama Sistemi'dir.
TUBESS : Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği
yapmalarını amaçlamaktadır.
KİTS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi
Kurumların kendi politikaları çerçevesinde birbirleriyle olana yayın
alışverişlerinin online ortamda daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayan
bir uygulamadır.

UBSS Ulusal Belge Sağlama Sistemi
Uzaktan belge sağlamak isteyen kullanıcılara yöneliktir. Kullanıcıların UBSS
üzerinden yaptığı belge istekleri yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanarak
bireysel ve kurumsal kullanıcıların adreslerine postalanmaktadır.





BRI Document Supply Services
Kredi karti ile yada BRI Müşteri hizmelerine başvuru yapıp belli bir miktar depozit
hesap açarak kaynaklarından yararlanabileceğiniz dünyanın en büyük
kütüpnelerinden birine sahip olan ve döküman sağlayan bir servistir.
OCLC World Share Service
Ohio College Library Center adı altında kütüphaneciler tarafından
kurulan döküman sağlama servisidir.
IFLA loan/ photocopy request form
Uluslararası kaynak paylaşımında kullanılan standart bir formdur. Parasal
bir değeri yoktur ve ödeme belgesi olarak da kullanılamaz.
Mesleki Listeler
Genellikle uluslararası kaynak paylaşımı ödemelerinde plastik bir
kart olan IFLA Voucher kullanılır.
Tam vouchers = EUR 8
Yarım vouchers = EUR 4
http://www.ifla.org/voucher-scheme





Toplu katalog sorunu ; hala çok güncel ve tam kapsamlı bir toplu
kataloğumuz mevcut değildir. Toplu kataloğumuz için girişimler
başlatılmıştır ancak amacına ulaşamadan yarım kalmıştır.
Elektronik kaynakların online ortamda paylaşımı; e-kaynakların
lisans anlaşmalarında ILL kullanım hakkı.
Kitap dışı materyallerin paylaşımı sorunu; pek çok kütüphane
politikaları gereği bu kaynaklarını paylaşmamakta.
Yurt içindeki basılı materyallerin erişimindeki gecikme; gerekli
donanımı olan kurumlar basılı makaleleri posta yerine tarayarak
elektronik ortamda karşı kuruma daha hızlı bir şekilde
sağlayabilirler.
Tezlerin paylaşımı için hala net politikalar yok. Özellikle elektronik
ortamda olan tezler için sorun daha da büyük.


Yüksek posta ve diğer ücretlerin okuyucuya yansıması; bu konuda
kargo şirketleriyle görüşülüp standart bir fiyat belirlenebilir.
İstenilen kaynağin sistemde uzun süre beklemesi ya da yollandı
tarihinden çok sonra postaya verilmesi ve bundan doğan gecikme.

Kitapların korunaklı ve güvenli ortamlarda taşınmaması.

Kaynak paylaşımı sırasında kaybolan kitaplar.

Tam biblioğrafik tanımlamanın yeterince yapılmaması.

Resource Sharing in a Cloud Computing Age

Resource Sharing in the Digital Age

E-books: how to ILL them?

Copyright Law of e- resources

Effect of open access on document delivery
services
Günümüzde artık kaynak sağlama ‘hizmet merkezli’ değil ‘okuyucu merkezli’ dir.
Kullanıcılar artık;
◦ Daha hızlı ve sorunsuz
◦ Daha çok ve ücretsiz
◦ Daha kolay yolla ulaşılabilecekleri ve bilimsel kalitesi yüksek
bilgiye ulaşmak istiyorlar.
Biz kütüphanecilere düşen görev kullanıcı menuniyetini sağlayacak yol ve yöntemler
üzerinde daha çok çalışmak gerekirse daha çok işbirliği yapmaktır.
Önümüzdeki önemli engellerden biri olan e-kaynakların paylaşım konusnda lisans
anlaşmaları ve hukuki kısıtlamaları aşarak çeşitli modeller gelliştirmeliyiz.
Filiz Ekingen Flores Mamondi
Boğaziçi Üniversitesi
[email protected]

similar documents