Az internet jövőjének kutatása Magyarországon - EIT

Report
Jövő internet fejlesztések és alkalmazások
Az internet jövőjének kutatása
Magyarországon
Dr. Sallai Gyula
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ
Tudomány hónapja 2014 - BME
Budapest, 2014. november 18.
Az internet kihívásai, a jövő internet kérdéskörei
• Jelen internet (IPv4) korlátai:
címtér, mobilitás, QoS, biztonság
• Tartalomtér tágulása: tárgyak,
3D és kognitív tartalom
Nagymennyiségű,
heterogén adat
Társadalmi-gazdasági
hatások
• Internet radikális növekedése
méretben, összetettségben, és
alkalmazási lehetőségeiben
•Gyorsan növekvő energiafogyasztás
Élő alkalmazások:
Intelligens város, otthon,
iroda, közlekedés,
e-egészségügy, e-közig,
energia, oktatás, 3D média,
Agri & Food, stb.
Emberek
internete
Tárgyak
internete
Tartalom
tudatos hálózatok
Energia
hatékonyság
Ambiens és
szenzor hálózatok
Skálázható, biztonságos
önmenedzselő hálózatok
A NICT jövőképe, FIA2011 Budapest és Poznan, FIA2012 Aalborg, FIA2013 Dublin és FIA2014 Athén alapján
Tudomány hónapja 2014 - BME
2
Dr. Sallai Gyula
Hazai jövő internet K+F tevékenység
1. Részvétel számos FP6 and FP7 ICT témájú EU K+F projektben (BME) és a
SmartAgriFood FI PPP projektben (Campden BRI)
2. A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform (FI NTP) létrehozása - 2011
3. Future Internet Assembly (FIA) és Forum (FIF) Budapesten – 2011 május
4. FI NTP, mint a FIF Hungarian Chapter elkészíti Nemzeti Jövő Internet Stratégiát - 2011
5. Pályázati felhívás infokommunikációs kutatási témákra (ICT, FI…), a TÁMOP 4.2.2.c
keretében EU Strukturális Alap finanszírozással
6. A Debreceni Egyetem által vezetett konzorcium nyer alábbi pályázatával (2012):
„Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig (FIRST)”
7. A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) létrehozása
a FIRST projekt keretében – 2013 január.
8. A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program (JINKA) meghirdetése a FI NTP és a FIRCC
által – 2013 március, alapítók: DE, BME, ETIK, ATOMKI, NIIFI, FIRCC
Tudomány hónapja 2014 - BME
3
Dr. Sallai Gyula
FIRST - Jövő internet kutatások az
elmélettől az alkalmazásig
Future Internet Research, Services and Technologies
6. Kutatási alprojekt:
Közösségi alkalmazások
5. Kutatási alprojekt:
Tárgyak Internete
4. Kutatási alprojekt:
Tartalom kezelő eljárások
3. Kut. alprojekt: Hálózati
architektúrák és protokollok
Résztvevők:
2. Kut. alprojekt: Hálózatok
modellezése és analízise
1. Kutatási alprojekt:
Elméleti alapok
7. Horizontális alprojekt: Képzés, tananyag fejlesztése
8. Horizontális alprojekt: Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) kialakítása
Tudomány hónapja 2014 - BME
4
Dr. Sallai Gyula
A FIRST projekt, a FIRCC és a Jövő Internet NKP (JINKA)
2012.10.01.
2013.01.01.
2014.12.31.
JINKA1.0
FIRCC
megalakulása
MJIK2014
FIRCC 3. fázis
FIRCC 1. és 2. fázis
Projekt futamidő (27 hónap)
FIRST projekt
kezdete
FIRST projekt
vége
DE, ETIK
NIIFI,
ATOMKI
FIRCC: Debreceni Egyetem
Szenátusa megalapítja,
A
2012. dec. Telephely: DE IK
Projekt
fenntartási
idő (5 év)
FIRST/FIRCC
fenntartás
vége
JINKA2.3 és
FIRCC Report
2014. szept.
JINKA meghirdetése
2013. márc.
FIRCC IT alakuló ülés
2013. febr.:
A DE ETIK
NIIFI ATOMKI BME
Tudomány hónapja 2014 - BME
2019.12.31.
MTA-SZTAKI
csatlakozása
A
2014. márc.
5
További FIRCC
csatlakozási
A
lehetőség 2015
Dr. Sallai Gyula
A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program (JINKA)
építve:
• a FI Nemzeti Technológiai Platform tagságára és
eddigi tevékenységére (JI stratégia, workshopok),
• a témakör sikeres TÁMOP és más pályázataira, ennek keretében
• létrehozott Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központra,
• az Internet jövőjében érdekelt szervezetek csatlakozására
célul tűzi ki (2013. március):
• az Internet Technológia és Tudomány hazai művelésének ápolását,
• a hazai Jövő Internet témakörű kutatási és innovációs tevékenység
nyomon követését, támogatását, szinergiák keresését,
• az EU kutatási programokban való részvétel erősítését,
• az egyetemi-akadémiai szférán belüli együttműködések előmozdítását,
• az egyetemi-akadémiai és az üzleti szféra
prekompetitív alapú együttműködésének elősegítését.
Tudomány hónapja 2014 - BME
6
Dr. Sallai Gyula
A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program résztvevői
2014 szeptember: 35 tagszervezet, 138 téma
Szegedi Tudományegyetem
Óbudai Egyetem
Miskolci Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem
Pannon Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Országos Széchenyi Könyvtár
Tudomány hónapja 2014 - BME
Bay Z Alkalmazott Kutatási Kft
Antenna Hungária
IBM Magyarország
Oracle Hungary
SAP Magyarország
3DICC Lab
MTA-BME Lendület JI kut. cs.
Magyar IPv6 Forum
SafePay Kft
Fujitsu Technology Solutions
NMH Társadalmi Párbeszéd
7
Dr. Sallai Gyula
A Nemzeti Kutatási Programhoz kapcsolódó események
Beszámolók FI NTP workshopokon, FIA rendezvényeken
Workshopok, előadások, cikkek IEEE konferenciákon
JINKA – regisztrált kutatási témák gyűjteménye
FIRCC Jelentés/Report 2014 a kutatási eredményekről
• JINKA 1.0 (2013. május)
A FIRST projekt 29 kutatási témája 9 kutatási fejezetbe (cluster) rendezve
• JINKA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0 (2013 év folyamán)
2013 végére 34 tagszervezet 96 kutatási témája
• FIRCC Jelentés/Report összeállításának bejelentése,
felhívás a kutatási eredmények megküldésére (2013. december)
• JINKA 2.1 (2014. február): a FIRCC kiadványok alapja,
132 kutatási téma, 9 kutatási fejezetbe és 52 témakörbe rendezve.
• JINKA 2.2, 2.3 (2014. máj., szept.)
Jelenleg 35 tagszervezet, 138 regisztrált kutatási téma
• FIRCC Jelentés/Report 2014 megjelenése (2014. október, MJIK)
83 kutatási jelentést tartalmaz, ebből 25-nek a BME a forrása
Tudomány hónapja 2014 - BME
8
Dr. Sallai Gyula
Jövő internet kutatások fejezetei
#9: Kísérletek, szabványok, szabályozás
Jövő internet megoldások:
#8: Jövő internet közösségi alkalmazások
Intelligens tartalomszolgáltatások és
alkalmazások fejlesztése és vizsgálata
(Internet Practice)
#7: Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások
#6: Tárgyak internete
Jövő internet technológiák:
#5: 3D internet és kognitív infokom
Hálózati architektúrák,
adat és tartalomkezelési módszerek
(Internet Engineering)
#4: Adat és tartalom technológiák
#3: Jövő internet hálózati architektúrák
Jövő internet alapok:
Hálózat és számítástudomány,
Internet társadalmi hatásai,
kormányozhatósága
(Internet Science)
#2: Jövő internet modellezés, elemzés és tervezés
#1: Internet alapkutatások
Tudomány hónapja 2014 - BME
9
Dr. Sallai Gyula
JINKA 2.3 témák és FIRCC Jelentés/Report 2014
Jövő internet kutatási fejezetek
Témák
Jelentések
Főszereplők
#9: Kísérleti rendszerek, szabványok, szabályok
13
6
NIIFI, SZTAKI
#8: Jövő Internet közösségi alkalmazások
22
11
DE ETIK SZTAKI ÓE
#7: Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások
16
5
SZTE, ETIK, SZTAKI
#6: Tárgyak internete
11
6
DE, ETIK, SZTAKI
#5: 3D internet és kognitív infokommunikáció
15
8
SZTAKI, BME
#4: Adat és tartalom technológiák
21
16
SZTAKI, DE, ETIK, PTE
#3: Jövő internet hálózati architektúrák
13
12
ETIK, BME
#2: Jövő internet modellezés, elemzés, tervezés
9
7
DE, ETIK, BME
#1: Internet alapkutatások
18
12
DE, ETIK, ELTE
Összesen:
Tudomány hónapja 2014 - BME
138 (26 tag) 83 (17 tag)
10
Dr. Sallai Gyula
JINKA 2.3 és FIRCC Jelentés/Report 2014
Jövő internet kutatási fejezetek (1-3)
1. Internet alapkutatások 7
A) Hálózat tudomány (nagyméretű rendszerek kutatása, stb.)
B) Számítástudomány
C) Alapvető Jövő Internet technológiák (beleértve kvantum, nanotechnológiák)
D) Biztonság, kriptográfia
E) Humán szempontok (kognitív rendszerek, társadalmi hálók, bizalom, stb.)
F) Internet gazdaságtan, játékelmélet
G) Jog és kormányozhatóság (személyiségi jogok, hálózat semlegesség, stb.)
2. Jövő internet modellezése, analízise és tervezése 6
A) Hálózat modellezés és teljesítmény analízis
B) Sorbanállási modellek, forgalomelemzés és tervezés
C) Kommunikációs rendszerek: kódolás, hozzáférés, spektrumhasználat
D) Adatközpontok, erőforrás allokációs és optimalizációs módszerek
E) Médiaszolgáltatások vizsgálata (videostreaming, IPTV, VoIP)
F) Életképességi technikák, hibatűrő rendszerek, monitorozás, hibafeltárás
3. Jövő Internet hálózati architektúrák 7
A)
A)Követelmények:
Architektúra követelmények:
skálázhatóság, megbízhatóság,
biztonság, rugalmasság…
biztonság,ésskálázhatóság,
koncepciók stb.
B)
B)Internet
Internet
irányítás:
irányítás:
protokollok,
protokollok,
eljárások
eljárások, mobilitás kezelés, tartalom elosztás, stb.
C)
C)Mobil
Network
hálózati
computing:
technológiák:
ubiquitous,
mobilitás
grid,menedzsment,
cloud computing
FMC, 5G infrastruktúra
D)
D)Jövő
Hálózati
médiakoncepciók
hálózatok, és
tartalomtudatos
típusok: ad-hoc,
hálózatok
optikai, szenzor, vezetéknélküli hálózat, stb.
E)
E)Hálózatos
Tartalom
számítástechnika:
centrikus hálózatok,
ubiquitous,
médiahálózatok
grid, cloud
F) Virtuális hálózatok, szoftver definiált hálózatok (SDN)
G) Felhő infokommunikáció (NaaS: Network as a Service, PaaS…)
Tudomány hónapja 2014 - BME
11
18
3
4
4
5
1
1
0
9
2
1
2
2
1
1
13
1
5
3
1
1
1
1
12
3
3
2
3
0
1
0
7
1
1
2
2
1
0
12
1
5
2
1
1
1
1
DE
ETIK BME
Óbudai E
Pécsi TE
Szegedi TE
ELTE
ATOMKI
DE
ETIK BME
BME
NymE
ETIK BME
MTA-BME Lendület
BME
MTA SZTAKI
Szécheny Egyetem
Óbudai Egyetem
Pécsi TE
Dr. Sallai Gyula
JINKA 2.3 és FIRCC Jelentés/Report 2014
Jövő internet kutatási fejezetek (4-6)
JÖVŐ INTERNET FEJEZETEK ÉS TÉMAKÖRÖK
4. Adat és tartalom technológiák
A) Adat, szöveg és média bányászat
B) Big Data kihívások (3V: volume, velocity, variety) és megoldások
C) Szemantikus kereső algoritmusok, tudásfeltárás
D) Megjelenítés, vizualizáció
E) Digitális könyvtár funkciók
5. 3D internet és kognitív infokommunikáció A) 3D internet architektúra és médiatartalom
B) Multimodális ember – gép interfészek
C) Kognitív infokommunikáció, kognitív tartalom
D) Virtuális kollaboráció, 3D Internet alapú szabályozás és kommunikáció
E) 3D és 4D tartalom előállítása és megjelenítése, eszközök és eljárások
6. Tárgyak internete (IoT) A) IoT képes technológiák (RFID, NFC, stb.), szenzorok, energia-tudatosság
B) Azonosítási eljárások (IPv6, stb.)
C) Az IoT eszközök kommunikációja: önmenedzselő hálózati rendszerek
D) Szoftver megoldások, adatkezelés, biztonsági eljárások, biztonságos IoT
E) Szolgáltatástámogató platformok, adatgyűjtő és feldolgozó infrastruktúrák
Tudomány hónapja 2014 - BME
12
T.kör Téma Report
5
5
5
21
4
4
7
2
4
15
5
4
3
2
1
11
3
2
2
1
3
16
3
4
5
1
3
8
3
1
1
2
1
6
0
2
2
0
2
Riportálók
MTA SZTAKI
DE
ETIK BME
BME, NymE
Szegedi TE
Pécsi TE, Miskolci E
MTA SZTAKI
3DICC Lab
BME
Szegedi TE
DE
ETIK BME
BME
Széchenyi Egyetem
MTA SZTAKI
Dr. Sallai Gyula
JINKA 2.3 és FIRCC Jelentés/Report 2014
Jövő internet kutatási fejezetek (7-9)
7. Kiberfizikai rendszerek és alkalmazások A) Beágyazott és intelligens mérnöki rendszerek fejlesztése
B) Intelligens gyártási alkalmazások, fizikai folyamatok mérése, szabályozása
C) Intelligens közlekedési, logisztikai és gépjármű alkalmazások
D) Intelligens mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazások
E) Energiahatékonysági kutatások, zöld ICT rendszerek
8. Jövő Internet közösségi alkalmazások A) Alkalmazási platformok és funkciók fejlesztése közösségi érzékeléshez
B) Intelligens otthon és iroda alkalmazások
C) Intelligens egészségügyi és jóléti alkalmazások
D) Intelligens üzleti alkalmazások
E) Intelligens közigazgatási alkalmazások
F) Intelligens város alkalmazások
G) Egyéb intelligens közösségi és kognitív alkalmazások
9. Kísérleti rendszerek, szabványosítás, szabályozás A)
A)Kísérleti
Kísérleti
rendszerek,
rendszerek,
tesztbedek,
tesztbedek,
kísérleti
kísérleti
módszerek
szolgáltatások
B)
B)Kísérleti
Társadalmi
szolgáltatások,
- gazdasági
tapasztalatok
tanulmányok, üzleti modellek
C)
C)Társadalmi-gazdasági
Kísérleti módszerek,tanulmányok,
tapasztalatoküzleti modellek
D)
D)Szabványosítás
Szabványosítás(kommunikáció, azonosítás, virtualizáció, biztonság)
E) Szabályozás (műszaki, gazdasági, tartalom)
JINKA 2.3 - 2014. szeptember, 35 tag, ÖSSZESEN
Tudomány hónapja 2014 - BME
13
5
7
5
52
16
6
3
4
2
1
22
3
2
8
2
0
5
2
13
6
1
4
0
2
138
5
4
1
0
0
0
11
2
0
4
0
0
4
1
6
6
0
0
0
0
83
ETIK BME
Szegedi TE
Óbudai E
MTA SzTAKI
DE
ETIK BME
MTA SZTAKI
Pécsi TE
BME
Óbudai Egyetem
Magyar Telekom
Safepay
NIIFI
MTA SzTAKI
ELTE
17
Dr. Sallai Gyula
FIRCC Jelentés/Report 2014
Magyar és angol nyelvű színvonalas kiadványok:
A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program eredményei 2014 (180oldal)
Future Internet Research in Hungary 2014 (128 oldal)
a Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) gondozásában,
a FIRST projekt finanszírozásában,
Bakonyi Péter és Sallai Gyula szervezésével és szerkesztésével
Ajánlás: Lovász László, MTA elnöke
Előszó: Kardon Béla, EMMI
Bevezetők: Spaller Endre NIH, Bakonyi Péter, Sallai Gyula
Beszámolók a JINKA2.1 témáinak előrehaladásáról 9 témafejezetben:
témacím, témafelelős (fotó), intézmény, kivonat,
kutatási célok, eredmények, kapcsolatok, publikációk;
segítendő a nemzetközi projektekben való részvételt,
a hazai tájékoztatást, együttműködéseket és fórumokat.
Összesen 94 kutatási jelentés érkezett,
a kiadványban 83 jelentés szerepel, 17 tagszervezettől.
A szerkesztési munka júniusban zárult. Megjelent 400+600 példányban.
WEB-es megjelenés a FIRCC honlapján
Tudomány hónapja 2014 - BME
14
Dr. Sallai Gyula
Tudomány hónapja 2014 - BME
15
Dr. Sallai Gyula
Tudomány hónapja 2014 - BME
16
Dr. Sallai Gyula
Jövő internet vízió 2014
NICT/NWGN, ITU-T/FN, FIA 2011-14 alapján
Tudomány hónapja 2014 - BME
17
Dr. Sallai Gyula
Jövő internet vízió és a kutatási fejezetek
7-8. fejezet
9. fejezet
4-5. fejezet
2-3. fejezet
Tudomány hónapja 2014 - BME
6. fejezet
2-3. fejezet
1. fejezet
18
2-3. fejezet
Dr. Sallai Gyula
Tudomány hónapja 2014 - BME
19
Dr. Sallai Gyula
Az internet jövőjének kutatása
Magyarországon
Tudomány hónapja 2014 - BME
Köszönöm a figyelmet
[email protected]

similar documents